Oppstart av fotball for gutter og jenter født i 2015

Postet av Utleira IL - Fotball den 13. Sep 2021

Fotballavdelingen ønsker å etablere egne lag for alle gutter og jenter som er født i 2015.

Torsdag 16. september kl. 20.00 er det foreldremøte for alle gutter og jenter født i 2015!

Møtet blir digitalt og vi møtes på Teams.

Dato og tidspunkt blir Torsdag 16. september kl. 20.00

For 2015-årgangen vil det bli mulighet for å ha noen treninger nå i høst. 

Det er obligatorisk foreldremøte for minst en foreldre/foresatt.

Link vil bli sendt ut til alle registrerte og på forespørsel


Ved etablering av laget trenger vi følgende roller:

Trenere, lagleder, dugnadsansvarlig, økonomiansvarlig og lagets representant i fotballstyre. Informasjon om dette på møtet.

Alle aktive må være medlem av Utleira IL


Link til registrering: https://forms.gle/dDrMgfY79X7n14TG8


Link til møtet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGI1MjMxMmMtZmVjNy00NDI3LTgyOWEtZGIyMDIyZDBjMTU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2239ef44ca-adfa-4a24-8858-ef68dbe16345%22%2c%22Oid%22%3a%2252d74e4e-adc5-46d7-b9dd-b6045968ae19%22%7d


1 Kommentar

Fotball treningsavgift og evt. spillenekt

Postet av Utleira IL - Fotball den 15. Jun 2021

Se bort fra dette innlegget om du allerede har betalt treningsavgiften.

Vårsesongen nærmer seg fort slutten og 15. mai var forfall (for de fleste) på treningavgift første halvår 2021. Det er nå 15. juni, men mange har fortsatt ikke betalt treningsavgiften. Det er også noen få som ikke har betalt treningsavgift for 2020.

Om du av en eller annen grunn mener at du ikke skal betale treningsavgift, må du få ordnet opp i dette snarest. Ta i så fall kontakt med klubben på epost leder@utleira.no eller evt. lagleder.

Ved manglende betaling vil det i første omgang bli gitt varsel om spillenekt til de det gjelder. Videre vil det også bli varslet om evt. treningsnekt.

Om det er problemer med betaling av treningsavgift, er det viktig at dette blir tatt med daglig leder. Evt. fritak eller reduksjon må avtales med ham.

Det er svært viktig for klubben og fotball-avdeling får inn treningsavgiften slik at vi kan opprettholde et så godt tilbud som mulig. Vi slipper også å øke avgiften for våre utøvere.

Om du har bruker på Rubic, kan du sjekke dette i mobilappen Rubic Laget mitt eller evt. på https://app.rubic.noEndelig starter vi opp med fotball for gutter og jenter født i 2014

Postet av Utleira IL - Fotball den 23. Mar 2021

Fotballavdelingen starter nå opp eget lag for alle gutter og jenter som er født i 2014.

Onsdag 7. April kl. 20.00 er det foreldremøte for alle gutter og jenter født i 2014!

Møtet blir digitalt og vi møtes på Teams.

Dato og tidspunk blir onsdag 7. april kl. 20.00


For 2014 årgangen vil det bli treninger hver uke.

Det er obligatorisk foreldremøte for minst en foreldre/foresatte.

Link vil bli sendt ut til alle registrerte og på forespørsel

For å starte opp laget, trenger vi følgende roller: 
Trenere, lagleder, dugnadsansvarlig, økonomiansvarlig og lagets
representant i fotballstyre. Mer informasjon om dette på foreldremøte.
Alle aktive må være medlemmer av Utleira IL

Link til registrering: https://forms.gle/wxWtqeedw9EtzsmQ6


Link til selve møte (Husk å registrere deg først, starter kl. 20.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdjYmViYmMtM2Y4Zi00ODUyLWFkMmYtODdjMTljOTY2ZmM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2239ef44ca-adfa-4a24-8858-ef68dbe16345%22%2c%22Oid%22%3a%2252d74e4e-adc5-46d7-b9dd-b6045968ae19%22%7dÅpent årsmøte/styremøte i Utleira Fotball mandag 15. mars

Postet av Utleira IL - Fotball den 11. Mar 2021

Styret i Utleira IL Fotball innkaller til årsmøte mandag 15. mars kl. 20.00


For å delta på årsmøtet, må man registrere seg på følgende link: https://forms.gle/r92vybLueLGkA2pr5

Møtet vil foregå på Teams og link vil ble sendt ut til de registrerte.

Frist for påmelding er søndag 14. mars kl. 20.00.


Vi har følgende saksliste:

1. Valg av møteleder og referent
2. Årsberetning - fra avdelingen og alle lagene
3. Regnskap
4. Budsjett
5. Fastsette treningskontingent
6. Innmeldte saker
7. Status nytt fotballstyre

Ønsker du å melde inn en sak til møtet, må denne sendes på epost til styreleder Odd Einar Landsem, fotball-leder@utleira.no innen søndag 14.mars.

REPRESENTASJON:
Alle lag i Utleira Fotball må stille med minimum en representant på åpent styremøte. Det er ønskelig at det er stor deltakelse fra både ungdommer og voksne som er engasjert i Utleira Fotball.

Vi ønsker alle velkommen til åpent styremøte God utvikling på fotball for jenter i Utleira

Postet av Utleira IL - Fotball den 29. Nov 2020

Det gror godt på jentesiden i fotball på Utleira. Som et ledd i forbedringsarbeidet gjennomførte vi et trenermøte mellom alle trenere innen ungdomsfotball og senior. Dette for å forankre satsing og skape en felles forståelse for hvordan vi i fremtiden skal ha med enda flere jenter inn på seniorsiden utviklet i egen klubb. 

Vi startet med en gjennomgang av sesongen som har vært og hvordan vi har opplevd denne. Det har vært skrevet mye i media om frafall og utfordringer i å holde på spillere. I Utleira opplever vi å ha fått et godt samhold i denne perioden og har brukt tiden til enda mer terping på basisferdigheter, med øvelser som har vært godt likt. Lagene er også godt fornøyd sportslig med sesongen, samtidig som vi synes synd på seniorspillerne som ikke fikk gjennomført sesong i år.

Vi opplever å ha store grupper, når vi nå går inn i ny sesong har vi følgende status:

J13: 29 spillere

J14: 20 spillere

J15: 27 spillere

J17: 16 spillere

Damer Sr: 33 Spillere

Totalt på disse lagene har vi 19 trenere, der de fleste har trenerkurs.


Vi gleder oss derfor til fortsettelsen og håper på mange gode opplevelser både sportslig og sosialt. 

Så håper vi at våre seniorspillere får komme i gang igjen med sitt storspill. Det er tungt når man i sesongen 2019 går igjennom sesongen med et tap, 100 plussmål og ikke får opprykk på målsforskjell. Når da sesongen 2020 blir kansellert, så er det imponerende å se motivasjonen og treningsvilligheten til jentene. Vi satser på at sesongen 2021 blir året vi løfter både førstelag og andrelag senior opp en divisjon. Likevel må det gjøres grep i vår region med tanke på vilkår for både opp- og nedrykk. Dette vil ha mye å si for utviklingen av damefotballen i Trøndelag.

Utleira har en ambisjon om å ha store grupper på hvert kull og er villige til å satse på jentene i klubben. Vår vekst skal komme av godt miljø og muligheter for god sportslig utvikling. Vi tar gjerne i mot nye spillere som kanskje har mistet tilbud i egen klubb, eller ønsker nye impulser i Utleira. Vi ønsker at nye spillere skal ta kontakt med oss, og ikke omvendt. 

Utleira er en fantastisk klubb for både utøvere, støtteapparat og publikum. Med god økonomi og gode fasiliteter ligger alt til rette for en lys framtid for utviklingen i klubben.


For jentefotballen i Utleira

Trenerne