Trygt oppvekstmiljø


Søk Politiattest
Våre verdier - Den lille oransje
Utvikle sterke barnefellesskap

Hva er et trygt oppvekstmiljø?

Utleira IL definerer det som et godt utviklingsmiljø der man har respekt for hverandre, er opptatt av engasjement og opplevelsen av mestring, samt at man inkluderer hverandre i aktiviteten. Et godt oppvekstmiljø skal bidra til tryggere og mer solide barn, både for gutter og jenter, fattig og rik.

På denne temasiden vil vi ta opp følgende tema.
- Mobbing
- Seksuell trakasering
- Publisering av bilder og video

Alle barn trenger gode forbilder som er voksne, som kan veilede barna til å gjøre riktige valg.

Som trener, leder eller forelder i norsk barneidrett er du helt uvurderlig for at barna har et trygt fristed til å utfolde seg, lære og vokse. Takk for at du bruker fritiden din på å være en så viktig støttespiller for barna! Trygge voksne avler trygge barn.  Sterke foreldregrupper som holder sammen, skaper trygge årskull med barn der alle blir sett, får klapp på skulderen og blir respektert for den man er.


Vold og trusler
Mobbing
Seksuell trakasering/ overgrep
Trygg på trening
Bekymret for et barn?
Publisering av bilder og video

Støttespillerne er avgjørende for idretten

Hvordan sikre god mestringsfølelse hos barna?

Bryt stillheten #starttotalk

Trenerens ansvar - Hva er ok?

Trenerens ansvar - Hva er ok?