Hovedlaget


Hovedlaget er økonomisk, politisk og juridisk ansvarlig for all aktivitet i idrettslaget. Hovedlaget består av et valgt styre, ansatt administrasjon, valgkomite, kontrollkomite, ungdomsstyre. I tillegg administrerer hovedlaget ulike grupper på tvers av avdelingene, f.eks sportstyret. Hovedlaget organiserer også aktivitet som ikke er knyttet til en avdeling i idrettslaget. Avdelingene har fått et mandat fra hovedlaget, gjennom vedtekter og vedtak til å organisere idretten(e) i sin avdeling. Hovedlaget er også personalansvarlig for alle ansatte i idrettslaget.


Betale medlemskontingent
Betale treningsavgift
Verdihefte - Den lille oransje
Vedtekter
Strategidokument
Verdihefte - Den lille oransje

Hovedstyret

Tor Holmen
toholmen@gmail.com
Tlf: 95047000

Karl Falch
karl.falch@gmail.com
Tlf: 41693084

Brit Melting
britmelting@yahoo.no
Tlf: 45486213

NIna Høvde
nina.sagmoen@hotmail.com
Tlf: 90232373

Bjarte Standal
Bjarte.standal@gmail.com
Tlf: 41420431

Elin Moe
elinmoe1@gmail.com
Tlf: 93014111


Andre verv

Kontrollkomiteen
Per Vidar Melkvik
Jon Ivar Wold
Runar Holte
Anders Hammervold

Valgkomite
Thomas Gravdahl
Unni Norbeck
* Ledig verv
* Ledig verv
* Ledig verv


Ansatte

Daglig leder
Pål B. Wahl
leder@utleira.no
Tlf: 93045500

Driftsleder


Baneansvarlig
Knut Rønne
knuroen@hotmail.com
Tlf: 95074003