Dugnader


NIF retningslinjer for dugnad

Viktigheten av deltakelse på dugnad i idrettslaget

Utleira IL har stort fokus på å gjøre dugnadene så overkommelig som mulig for våre medlemmer. Vi samkjører derfor dugnadene mellom flere avdelinger, for å hindre økt belastning på de som deltar i flere idretter. Videre har vi lik belastning pr familie, som vil utjevne dugnadsbelastningen mellom familiene. 

Det er meget viktig at alle avdelinger støtter opp om dugnaden i egen avdeling, og på fellesdugnader på tvers av avdelingene eller arrangert av hovedlaget. Om alle bidrar med dugnad, vil vi klare å opprettholde en lav treningsavgift, samt lavere egenandeler til aktivitet på lagsnivå. 

Slik rekrutterer idrettslaget flere til dugnad

Det behøver ikke være så vanskelig å få foreldre til å stille opp på dugnad og frivillig arbeid. Det viktigste er å spørre, på en slik måte at foreldrene forstår hva det innebærer. Det er viktig at idrettslag formidler hva som ligger i begreper som «dugnad» og «frivillig arbeid» gjennom å snakke direkte med de foreldrene det gjelder. Du kommer langt på vei med å være bevisst på at foreldrene i idrettslaget har forskjellig kultur, ulik bakgrunn og kompetanse. Det kan også være sosiale og språklige barrierer for å få med alle foreldre på dugnad. Det kan være utfordrende, men er ikke uoverkommelig.

Her er noen tips til idrettslag som ønsker å gjøre en forskjell:

  1. Inviter - spør om de vil delta - inkluder og ansvarliggjør.
  2. Idrettslag bør ha én inkluderingsansvarlig - med tydelig ansvar for å ha kontakt med foreldre som ikke har erfaring med norsk idrett eller frivillighet. 
  3. Vær bevisst på å inkludere alle på sosiale møteplasser og foreldremøter i idrettslaget. Etterspør hvilken kompetanse foreldrene har og hva de ønsker å bidra med.
  4. Norsk idrett har laget introduksjonsbrosjyren «BLI MED» som handler om hva det innebærer å være medlem av et idrettslag. Brosjyren er oversatt til 16 språk, og tar blant annet opp hva dugnad er og hva frivillig arbeid medfører av sosiale gevinster. 
  5. Idrettslaget må spørre barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn om de har lyst til bli med på trener-, leder- og dommerkurs. Flere kvinnelige trenere med minoritetsbakgrunn er viktig for å få med flere minoritetsjenter. Få innvandrere inn i styre og stell. Det kan skape nytekning knyttet til rekruttering. Les mer om inkludering i idrettslag
  6. Spør de som ikke bidrar, om hva som skal til for at de ønsker å bidra.