Kiosk- og tilsynsvakt


Tilsynsvakt rutiner
Vaktplan/dugnadsliste
Vaktfordeling 2024

Dugnad i kiosk og som tilsynsvakt

Alle avdelinger forplikter seg til å ha kiosk- og tilsynsvakt i hallen, minimum antall uker tilsvarende lag/treningsgruppe. Dugnaden er betalt og den sportslige avdelingen får en rammetildeling med X antall uker. Det er avdelingen selv som fordeler vaktene mellom lag/personer. Vaktlistene for hver uke skal innleveres minimum 14 dager før dugnadsuken starter. 


Vask med fogger