UTLEIRA BASKET


Innmelding i Basket
Easy Basket
Info fra basketregionen

Vis alle artikler

Utleira Basketball
Basketball er en ny idrett i Utleira IL og ble etablert som egen avdeling i 2018.

Treningsgrupper
Pr i dag er det fire treningsgrupper i avdelingen, men dette må hele tiden vurderes ut i fra treningstider og antall spillere. Utleira Basket ønsker å etablere et godt tilbud for spillere i barneskolen og videreutvikle dette i årene fremover.

Gutter/Jenter 4.-5. trinn
Trener: Ståle Sandvik
Ass.trener: Dag Christensen
Treningstid: Tors kl 18.30-19.30
Sted: Utleirahallen

Gutter/Jenter 6.-7. trinn
Trener: Dag Christensen
Treningstid: Tors kl 18.30-19.30
Sted: Utleirahallen

Gutter/Jenter 8.-9. trinn
Trener: Maximiliano Javier Niello
Lagkontakt: Lars Danielsen, 45421075,e-post
Treningstid:
Tors kl 18.30-19.30
Søn kl 18.00-19.15
Sted: Utleirahallen

Seniorlag 2. div Menn/Ungdom
Trener: Maximiliano Javier Niello
Lagkontakt: Vladas Dirzys
Treningstid:
Tors kl 21.45-23.00
Søn kl 19.15-20.45
Sted: Utleirahallen

Basketball-styret
Bjørn Brynildsen
93236416, e-post

Cecilie Berg
93240150, e-post 

Ståle Sandvik
91799232, e-post

Dag Christensen
48014706, e-post

Jannicke Jæger Leong
e-post