Treningsstudio


Treningsavgift hele 2024
Treningsavgift kr 120 pr mnd
Ordensregler

Treningsstudioet er tilgjengelig for betalende medlemmer, fra det året de fyller 15 år. 

Åpningstider

Alle dager 06.00-23.00

Årsabonnement og løpende abonnement uten binding

Årsabonnement koster 100 pr mnd (1200 for hele året), og man må betale for resterende måneder i inneværende år. Anbonnementet fornyes i starten av  januar påfølgende år og man betaler da for et nytt kalenderår. Dersom man melder seg ut i løpet av året vil man få trene ut året, men vil ikke få krav om å betale for ny periode.

Løpende abonnement uten binding koster 120 pr mnd og den første fakturaen man mottar er i innmeldingsmåneden. Deretter forstsetter abonnementet å løpe med betalingskrav for ny måned hver 1. i måneden. Den siste måneden du betaler for er den måneden du melder deg av tilbudet.

 Adgangskort

Dersom du har adgangskort til Utleirahallen fra tidligere, så blir dette kortet oppgradert ved påmelding. Om du ikke har mottatt adgangskort tidligere blir kortet ditt lagt i kiosken i Utleirahallen for henting. 

Regler for treningsstudioet

Medlemskortet ditt er personlig og adgangskortet kan ikke brukes av andre. Ved brudd på dette, vil både eier og bruker av kortet miste muligheten for videre trening hos oss Det er ikke lov til å slippe inn personer uten medlemskap, selv om de aktivt ikke skal trene. Det er ikke tillat å ta med barn inn på treningsrommet

Av hygiensiske og sosiale årsaker skal alle bruke anstendig treningstøy og innesko. Alle skal vaske apparatene etter bruk med sprit og papir. Alle har et ansvar for å rydde etter seg, og alt utstyr skal ALLTID settes på plass etter bruk.

Utleira IL fraskriver seg ansvaret for skader på personer, gjenstander, eller annet som oppstår under eller som følge av opphold i treningsrommet

Det er nulltoleranse for bruke av doping. Overtredelse medfører oppheving av medlemskap og bruk av treningsrom

Garderobene (7 og 8) følger treningsrommets åpningstider. Garderobene er noen ganger i bruk til andre formål ved stor aktivitet i hallen. Da er det henvisning til annen garderobeløsning på døra. 

Vi har eget anlegg for musikk, som skal spille opptil et moderat lydnivå.  Det er IKKE lov til å spille musikk fra medbrakt høytaller i treningsrommet. Vi oppfordrer brukerne heller til å ha musikk via headset o.l.

Det er ikke lov til å gjennomføre lagstreninger, eller trening i grupper på mer en 6 personer

Vinduer skal være lukket, eller med åpning i toppen.

Det er kun lov til å bruke et apparat av gangen, man kan ikke legge eiendel på andre apparat for å holde det av til neste øvelse. Man skal heller legge til rette for at noen andre kan trene på ditt apparat når du har pause. 

Tap av treningskort meldes til drift@utleira.no Tapt eller ødelagt kort, erstattes mot en avgift på kr. 100,-