Æresmedlemmer


Æresmedlemmer

Æresmedlemmer i Utleira IL tildeles medlemmer som gjennom lang tid har gjort en innsats som leder, trener, frivillig og/eller vært aktiv for idrettslaget. Vedkommende skal også ha representert idrettslaget på en fortjenestefull måte utad og vært en god ambassadør.


Æresmedlemmer pr. juni 2019

Hans Aksel Graarud

Øyvind Skaanes

Kåre Affekt

Bjørn Hellum

Tor Olaussen

Kjell Mathisen

Jarle Karlsen

Lars Sigfred Evensen

Roar Melum

Harald Høydahl

Ole Johnny Klakegg

Atle Ivar Jakobsen