Barneidrett


Idrettens barnerettigheter
Bestemmelser om barneidrett
Barneidrettsansvarlig

Hva er barneidrett?

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Aldersgrenser i Utleira IL
Hovedlaget er positiv til å starte allidrett for 4-åringer om dette er ønsket, og at det gjøres på en tilpasset måte for aldersgruppen. Videre er hovedlaget positiv til en endring hvor særidrettene som ønsker oppstart fra 1. trinn skal få lov til dette, og dette må forankres i sportsstyret før endelig avgjørelse.

Barneidrettsansvarlig Utleira IL

Navn: Geir Henrik Kojen
Rolle: Sportskoordinator i Hovedlaget
E-post: geirkojen@hotmail.com
Telefon: 97132213Må du spesialisere for å bli best?

Myte - Barn har ikke lov til å vinne?

Hvem sine drømmer skal du realisere?

Forskning på barneidrett
Ofte stilte spørsmål
Aktivitetslederkurs