God utvikling på fotball for jenter i Utleira

Postet av Utleira IL - Fotball den 29. Nov 2020

Det gror godt på jentesiden i fotball på Utleira. Som et ledd i forbedringsarbeidet gjennomførte vi et trenermøte mellom alle trenere innen ungdomsfotball og senior. Dette for å forankre satsing og skape en felles forståelse for hvordan vi i fremtiden skal ha med enda flere jenter inn på seniorsiden utviklet i egen klubb. 

Vi startet med en gjennomgang av sesongen som har vært og hvordan vi har opplevd denne. Det har vært skrevet mye i media om frafall og utfordringer i å holde på spillere. I Utleira opplever vi å ha fått et godt samhold i denne perioden og har brukt tiden til enda mer terping på basisferdigheter, med øvelser som har vært godt likt. Lagene er også godt fornøyd sportslig med sesongen, samtidig som vi synes synd på seniorspillerne som ikke fikk gjennomført sesong i år.

Vi opplever å ha store grupper, når vi nå går inn i ny sesong har vi følgende status:

J13: 29 spillere

J14: 20 spillere

J15: 27 spillere

J17: 16 spillere

Damer Sr: 33 Spillere

Totalt på disse lagene har vi 19 trenere, der de fleste har trenerkurs.


Vi gleder oss derfor til fortsettelsen og håper på mange gode opplevelser både sportslig og sosialt. 

Så håper vi at våre seniorspillere får komme i gang igjen med sitt storspill. Det er tungt når man i sesongen 2019 går igjennom sesongen med et tap, 100 plussmål og ikke får opprykk på målsforskjell. Når da sesongen 2020 blir kansellert, så er det imponerende å se motivasjonen og treningsvilligheten til jentene. Vi satser på at sesongen 2021 blir året vi løfter både førstelag og andrelag senior opp en divisjon. Likevel må det gjøres grep i vår region med tanke på vilkår for både opp- og nedrykk. Dette vil ha mye å si for utviklingen av damefotballen i Trøndelag.

Utleira har en ambisjon om å ha store grupper på hvert kull og er villige til å satse på jentene i klubben. Vår vekst skal komme av godt miljø og muligheter for god sportslig utvikling. Vi tar gjerne i mot nye spillere som kanskje har mistet tilbud i egen klubb, eller ønsker nye impulser i Utleira. Vi ønsker at nye spillere skal ta kontakt med oss, og ikke omvendt. 

Utleira er en fantastisk klubb for både utøvere, støtteapparat og publikum. Med god økonomi og gode fasiliteter ligger alt til rette for en lys framtid for utviklingen i klubben.


For jentefotballen i Utleira

Trenerne
Treningsavgift høst fotball

Postet av Utleira IL - Fotball den 26. Sep 2020

Treningsavgift for høstsesongen vil i disse dager bli sendt ut. I forbindelse med situasjonen med Corona pandemien, har det blitt drøftet forskjellige løsninger i forhold til treningsavgift og evt. endring av størrelse. I og med at treningsavgiften er vedtatt på klubbens årsmøte, har vi ikke anledning til å endre denne uten evt. å ha et ekstraordinært møte for klubben.


Vi har derfor besluttet å kjøre treningsavgift for høstsesongen som planlagt. I stedet vil vi føre et evt. overskudd tilbake til lagene. Det vil si at overskuddet blir overført lagskassene basert på hvor mye hvert lag har betalt inn. Evt. overført beløp kan benyttes fritt av lagene.


For å oppsummer årsak til at treningsavgift blir opprettholdt:
- Demokratisk beslutning om størrelse på treningsavgift bestemt av årsmøtet. Det kreves nytt årsmøte for å endre satsene.
- Alle pengene som kommer inn i treningsavgift går til aktiviteten
- Fotballavdelingen har mulighet til å gi penger til lagene om det blir overskudd
- "Koronatrening" er kostbart da det krever mer utstyr og mange tiltak.
- Vi må sikre et godt tilbud også etter korona.
Håper på forståelse for dette.


Mvh
Styret i Utleira IL Fotball
Klubbdommerkurs 2020 NB: Kort frist og begrenset med plasser

Postet av Utleira IL - Fotball den 17. Aug 2020

Hei!!! Allerede nå på onsdag 19. august og torsdag 20. august, kjører vi kurs for de som vil bli klubbdommer.

Kurset er et enkvelds-kurs, der målgruppen er personer i klubben som skal lede/dømme kamper i barnefotballen (7er, 5er og 3er fotball).

Kurset starter kl. 1915 og varer ca. 1 time. Hvem kan melde? Gutter og jenter født 2007 og tidligere.

Meld deg på her: https://forms.gle/smaTH3VdGMJMZVPi8

NB: Det er maks 20 plasser hver kveld og om det ikke blir plass til alle, så vil vi forsøke og ordne en ny mulighet i løpet av kort tid. Alle som får plass, vil få tilsendt bekreftelse på epost.

Informasjon om kampavvikling Utleira kunstgress

Postet av Utleira IL - Fotball den 6. Aug 2020

Noen viktige punkter:

Ved 11er-kamper kan laget evt. redusere en inngang og utgang. Disse må da sperres av.

 


  • Er du syk, hold deg hjemme. Dette gjelder både spillere, trenere og publikum
  • Inngang kun ved merkede plasser.
  • Ingen går inn på baneområdet uten å være registrert. Dette gjelder absolutt alle.
  • Alle må holde minimum en meter avstand.
  • Publikum skal kun oppholde seg i publikumssoner.
  • Forlat banen omgående ved kampslutt.

 

For lagene

Alle lag må ha kampverter og funksjonærer som dekker alle inn/ut-ganger og registrering av publikum.

Hvert enkelt lag er ansvarlig for å registrere alle frammøtte.

Kun personer på kampkort skal oppholde seg i innbyttesone.

Alle lag skal ha en helseansvarlig. Denne tar vare på oversikt over registrerte i 14 dager etter kamp.

Ved 9er-kamper er innbyttesone midt på 11er-banen.

Lagene som har trening før det skal spilles kamp, må regne med å være litt fleksible i forhold til å gi plass til oppvarming. Ingen lag som har trening etter en kamp, skal gå inn på annlegget før spillere fra kampen har forlatt banen.

 

Kampverter/funksjonærer

Kampvertene sin viktigste oppgaver er å sørge for at publikum holder riktig avstand til hverandre og til banen.

Funksjonærer er ansvarlig for registrering av publikum og for å passe på inn/utganger. Registrering gjøres enten på egne papirark eller digitalt med f.eks Google Docs. Link til skjema som kan skrives ut.

 

Publikum

Det er tillatt med maksimalt 200 peroner på anlegget totalt. Dette gjelder spillere og publikum. Dommere, støtteapparat og kampverter/funksjonærer telles utenom.

På 11er-kamper skal publikum oppholde seg på tribunen eller på løpebanen (på bortsiden for hallen).

På 9er-kamper skal publikum oppholde seg på kortsidene av 11er-banen.

Ved kamper på 7er-banen skal publikum oppholde seg på langsiden lengst borte fra hallen.

Ingen fra publikum skal stå på selve kunstgresset, men oppholde seg på asfaltkant eller evt. tribune/løpebane.


Lykke til på kamp!!!
Lykke til Herman

Postet av Utleira IL - Fotball den 26. Jan 2020

Rett før jul var overgangen til Rosenborg godkjent for Herman Hervik Iversen, noe vi har ventet på siden vi fikk beskjed om det tidligere på høsten.

Ikke at vi er overrasket, men man skulle nesten tro at Herman mot alle odds har kommet så langt som han har gjort. Aldri har han spillt på noe privatlag og gjerne stått over noen treninger når han har hatt behov for å samle litt overskudd. Ikke har han hospitert med andre lag heller, men han har deltatt på kamper for eldre årganger. Tidligere var han også med på hockey, og håndball var han med på fram til i fjor. Det eneste «ekstratiltaket» han har deltat på er NFF Trøndelag sine samlinger.

Herman trekker spesielt fram treneren sin Geir Kojen, som han mener har en stor del av æren for at han nå tar steget videre. Bra fysikk og varierte aktiviteter nevnes også. På spørsmål om han nå har nådd sitt mål, sier han at han tvert imot bare er i starten. En reflektert ung mann altså.

Far, Per Arne, mener at allsidighet i starten har vært viktig for Herman’s utvikling. Og at han ikke har hatt det travel, men heller roet ned når det har blitt mye. At han ikke har deltat på private lag eller tilsvarende mener han bare har vært en fordel. Også far trekker fram treneren og lagkamerater som viktige faktorer for utviklingen.

Lykke til Herman, og husk, døra står alltid åpen om du ønsker deg tilbake.
Medlemsmøte Fotball

Postet av Utleira IL - Fotball den 18. Jan 2020

Torsdag 23.januar kl 20:00  arrangerer styret i Utleira Fotball  medlemsmøte for Utleira fotball i klubblokalet.

Utleira er en klubb i utvikling og styret ønsker å involvere medlemmene i diskusjoner rundt viktige temaer fremover.

Dette er ikke ett formelt møte som skal beslutte noe, men en meningsutveksling innenfor viktige temaer som må struktureres ennå bedre.

 

1.       Hvilket tilbud skal Utleira fotball  tilby de yngre i vinterhalvåret? Innetreninger? Utetreninger?

2.       Skal futsal formaliseres for de yngres? Egen futsalavdeling?

3.       Deltakelse i cuper for yngre? Når? Hvor mange? Felles cuper? Reisecuper når?

4.       Orientering retningslinjer i Utleira Fotball

5.       Info fra Styret

 

Her har DU mulighet til å påvirke hvordan din klubb skal utvikle seg fremover, så møt opp!

 

Styret i Utleira Fotball