Bærekraftstiltak
Samarbeidspartnere
Forside

Bakgrunn for Hjertevenn

Hjertevenn er et konsept utviklet av Utleira IL, og styres etter verdiene respekt, inkludering, mestring og engasjement, og en iver etter å gi barn, unge og voksne mulighet for aktiviteter som kommer lokalmiljøet til gode.

Gjennom sine primæroppgaver som idrettslag, samarbeider Utleira IL med andre aktører for å skape en bedre og bærekraftig bydel, med godt idretts- og oppvekstmiljø.


Noe historikk

Utleira IL åpnet Utleirahallen i september 2015. Siden da har idrettslaget engasjert seg enda mer for bydelen. Dette for å gi tilbake til Trondheim Kommune, som tildelte tomt, og ikke minst til beboerne som samlet seg rundt prosjektet, og bidro til at Utleira Idrettslag fikk realisert drømmen om å åpne en storstue for hele bydelen.

Bærekraftig drift

Mange gode tiltak for bydelen er satt i gang siden 2015, mye ved hjelp av tildelte prosjektmidler. For å sikre videre bærekraftig drift av tiltakene som er igangsatt og tiltak som enda er i idéfasen, er det nødvenig med sikker og forutsigbar finansiering.


For at dette skal være mulig har Hjertevenn blitt utviklet som et eget konsept og som bærer av tiltakene, gjennom folkefinansiering. Privatpersoner, næringsliv og offentlige organisasjoner inviteres med dette til å bli med i konseptet som Hjertevenner, og slik sikre bærekraftig drift av de gode tiltakene som igangsettes. Finansieringen foregår via abonnementsordninger som tilpasses sponsorenes bidragsønske.