Hjertevenn har bærekraftig nærmiljø i fokus, og er opptatt av å skape resultater gjennom samarbeid. Vi søker derfor gode, enkle, bærekraftige løsninger der vi engasjerer lokalmiljøet, og menneskene som bor og jobber der.

Hjertevenn er ikke et prosjekt, men en samling av aktiviteter, tiltak og prosjekter som er satt i system. Vi skal skape engasjement og frivillighet, slik at nye og større bærekraftige prosjekter kan vokse frem.


Hvordan kan du og din bedrift bli Hjertevenn? 

Vi søker nye Hjertevenner for å kunne videreføre tidligere prosjekter og utvikle nye konsepter. Vi tilbyr gode løsninger for privatpersoner, organisasjoner og næringsliv. Støtte kan skje gjennom økonomiske bidrag, eller gjennom samarbeid som bidrar til å løfte og utvikle nåværende og nye bærekraftstiltak.
Bærekraftstiltak
Samarbeidspartnere
Om Hjertevenn

Vis alle artikler