Bærekraftig idrettslag


Miljøhåndbok for idretten

Idrett og FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FN-kontoret for sport for utvikling har laget en oversikt over hvordan sport og idrett kan bidra til hvert enkelt av de 17 bærekraftsmålene. Sport kan være med å bygge opp lokalsamfunn, sport bidrar til god helse, kan brukes som del av skoleundervisning, og sport er inkluderende for alle. 

Idrett som en rettighet

Retten til tilgang og deltagelse i lek og idrett er del av FNs barnekonvensjon. FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) beskrev i 1978 idrett og fysisk utdanning som en "grunnleggende rettighet for alle".


Hva er bærekraftig utvikling?

FN's Bærekraftsmål

Idretten skal redusere bruk av plast

.

BDO om Bærekraft