Forside
Samarbeidspartnere
Om Hjertevenn

Matutlevering

Hjertevenn i samarbeid med Utleira IL og Matsentralen deler ut ca 500 kg mat hver uke. Maten deles ut til lavinntektsfamilier og andre som i perioder er i en vanskelig økonomisk situasjon.

Ernæring og kosthold

Utleira IL tilbyr sunn mat i kiosken. Det fokuseres også på sunn mat ved matutlevering. Fra høsten 2022 tilbys det gratis kveldsmat i Utleirahallen en dag i uken.

Senioraktivitet

Nærmiljø, velferdssenter, borettslag og kommune samhandler om dugnadsgruppe, gågruppe, linedance, trimgrupper og seniorkafé med gratis kaffe/ vaffel. Ønsker flere dagtilbud for seniorer i Utleirahallen, F.eks senior-håndball, boccia og teppecurling.

Frivillighet og arbeidstrening

Utleira IL fikk i 2018 utdelt Mangfoldsprisen i for inkludering gjennom aktivisering og arbeidstrening for flyktninger. Utleira IL har meget stort engasjement blant frivillige og ble kåret til vinner av Klubben i Mitt hjerte i 2018. Utleira IL jobber også med å skaffe fosterhjem og verve Unicef-faddere.

Gratis treningsavgift

Utleira IL har fritak for treningsavgift for barn og ungdom fra lavinntektsfamilier. Klubbambassadører følger opp familie og lag for å kvalitetssikre god dialog.

Miljøtiltak

Utleira IL har byttet kunstgressbanene ut med miljøbane som innebærer å redusere svinnet og øke gjenbruken av gummigranulat.

Gratis meraktivitet

Utleira IL tilbyr gratis trening i Utleirahallen for alle uansett klubb, i helger og skoleferier. Utleira IL tilbyr også gratis åpen hall i alle skoleferier, samt åpen bane med lys (snøfri) i helgene.

Kurs og kommunikasjon

Gratis kurs til frivillige og ansatte. Kursing med Mitt valg for økt kunnskap om sosial kompetanse. Kurs og oppfølging av lag og enkeltpersoner i riktig fysisk trening for å hindre Idrettsskader. Klubbambassadører sikrer god informasjon til familier, uansett språk og kultur. Dette hjelper lag og familier til å forstå hverandre.

Gjenbruk og flerbruk

- Redusert bruk av engangsartikler, spesielt plast. - Gjenbruk av møbler og inventar. - Gjenbruk av gummigranulat. - Alle rom skal ha flere bruksområder.

Gjenbruk av klær og utstyr

Utleira IL har innsamling av klær og utstyr, som lånes ut eller gis gratis til barn og ungdom fra lavinntektsfamilier.

Gjenbruk av sko

Utleira IL har innsamling av sko for gratis utlån. Brukeren bestemmer selv hvor lenge lånet varer.

Gjenbruk av drakter

Utleira IL praktiserer at alle idretter, så langt det er mulig, bruker samme drakt. Hver utøver har en drakt, selv om man er med i flere idretter. Drakt leveres inn før man får en ny utlevert.

Bevisstgjøring av forbruk

Utleira IL har utviklet et bevisst forhold til forbruk og videreformidler dette gjennom enkle tiltak som merkelapper på alle dispensere.

Søppelhåndtering

Utleira IL har kildesortering og innsamling av pant på hele anlegget.