Oppstart av fotball for gutter og jenter født i 2015

Postet av Utleira IL - Fotball den 13. Sep 2021

Fotballavdelingen ønsker å etablere egne lag for alle gutter og jenter som er født i 2015.

Torsdag 16. september kl. 20.00 er det foreldremøte for alle gutter og jenter født i 2015!

Møtet blir digitalt og vi møtes på Teams.

Dato og tidspunkt blir Torsdag 16. september kl. 20.00

For 2015-årgangen vil det bli mulighet for å ha noen treninger nå i høst. 

Det er obligatorisk foreldremøte for minst en foreldre/foresatt.

Link vil bli sendt ut til alle registrerte og på forespørsel


Ved etablering av laget trenger vi følgende roller:

Trenere, lagleder, dugnadsansvarlig, økonomiansvarlig og lagets representant i fotballstyre. Informasjon om dette på møtet.

Alle aktive må være medlem av Utleira IL


Link til registrering: https://forms.gle/dDrMgfY79X7n14TG8


Link til møtet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGI1MjMxMmMtZmVjNy00NDI3LTgyOWEtZGIyMDIyZDBjMTU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2239ef44ca-adfa-4a24-8858-ef68dbe16345%22%2c%22Oid%22%3a%2252d74e4e-adc5-46d7-b9dd-b6045968ae19%22%7d1 Kommentar

Fotball treningsavgift og evt. spillenekt

Postet av Utleira IL - Fotball den 15. Jun 2021

Se bort fra dette innlegget om du allerede har betalt treningsavgiften.

Vårsesongen nærmer seg fort slutten og 15. mai var forfall (for de fleste) på treningavgift første halvår 2021. Det er nå 15. juni, men mange har fortsatt ikke betalt treningsavgiften. Det er også noen få som ikke har betalt treningsavgift for 2020.

Om du av en eller annen grunn mener at du ikke skal betale treningsavgift, må du få ordnet opp i dette snarest. Ta i så fall kontakt med klubben på epost leder@utleira.no eller evt. lagleder.

Ved manglende betaling vil det i første omgang bli gitt varsel om spillenekt til de det gjelder. Videre vil det også bli varslet om evt. treningsnekt.

Om det er problemer med betaling av treningsavgift, er det viktig at dette blir tatt med daglig leder. Evt. fritak eller reduksjon må avtales med ham.

Det er svært viktig for klubben og fotball-avdeling får inn treningsavgiften slik at vi kan opprettholde et så godt tilbud som mulig. Vi slipper også å øke avgiften for våre utøvere.

Om du har bruker på Rubic, kan du sjekke dette i mobilappen Rubic Laget mitt eller evt. på https://app.rubic.no
Endelig starter vi opp med fotball for gutter og jenter født i 2014

Postet av Utleira IL - Fotball den 23. Mar 2021

Fotballavdelingen starter nå opp eget lag for alle gutter og jenter som er født i 2014.

Onsdag 7. April kl. 20.00 er det foreldremøte for alle gutter og jenter født i 2014!

Møtet blir digitalt og vi møtes på Teams.

Dato og tidspunk blir onsdag 7. april kl. 20.00


For 2014 årgangen vil det bli treninger hver uke.

Det er obligatorisk foreldremøte for minst en foreldre/foresatte.

Link vil bli sendt ut til alle registrerte og på forespørsel

For å starte opp laget, trenger vi følgende roller: 
Trenere, lagleder, dugnadsansvarlig, økonomiansvarlig og lagets
representant i fotballstyre. Mer informasjon om dette på foreldremøte.
Alle aktive må være medlemmer av Utleira IL

Link til registrering: https://forms.gle/wxWtqeedw9EtzsmQ6


Link til selve møte (Husk å registrere deg først, starter kl. 20.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdjYmViYmMtM2Y4Zi00ODUyLWFkMmYtODdjMTljOTY2ZmM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2239ef44ca-adfa-4a24-8858-ef68dbe16345%22%2c%22Oid%22%3a%2252d74e4e-adc5-46d7-b9dd-b6045968ae19%22%7d
Åpent årsmøte/styremøte i Utleira Fotball mandag 15. mars

Postet av Utleira IL - Fotball den 11. Mar 2021

Styret i Utleira IL Fotball innkaller til årsmøte mandag 15. mars kl. 20.00


For å delta på årsmøtet, må man registrere seg på følgende link: https://forms.gle/r92vybLueLGkA2pr5

Møtet vil foregå på Teams og link vil ble sendt ut til de registrerte.

Frist for påmelding er søndag 14. mars kl. 20.00.


Vi har følgende saksliste:

1. Valg av møteleder og referent
2. Årsberetning - fra avdelingen og alle lagene
3. Regnskap
4. Budsjett
5. Fastsette treningskontingent
6. Innmeldte saker
7. Status nytt fotballstyre

Ønsker du å melde inn en sak til møtet, må denne sendes på epost til styreleder Odd Einar Landsem, fotball-leder@utleira.no innen søndag 14.mars.

REPRESENTASJON:
Alle lag i Utleira Fotball må stille med minimum en representant på åpent styremøte. Det er ønskelig at det er stor deltakelse fra både ungdommer og voksne som er engasjert i Utleira Fotball.

Vi ønsker alle velkommen til åpent styremøte