MItt valg introkurs for styre/adm onsdag 4. mai kl 18.00-21.30

Postet av Utleira IL den 29. Apr 2022


Introkurs for styre og administrasjon
Nedenfor er lenken til Introkurset for styre og administrasjon onsdag den 04. mai. Alle som skal delta, eller vurderer å delta bør logge seg på før kursstart. Her er innloggingslenken: https://client.inwise.no?inviteToken=3115-308ddde1

25 personer i Utleira deltok på den første runden med Mitt Valg-kurs. Flere beskrev dette kurset som det beste kurset de har deltatt på. Kurset bidrar til at du finner frem det beste i deg selv, slik at du bidrar til at de rundt deg får det bedre. Denne lærdommen kan brukes i mange situasjoner, og verktøyet blir enda sterkere når mange trener og ledere i idrettslaget bruket det aktivt. Vi er sikker på at flere barn og ungdommer trives bedre i idretten om flere trenere og ledere har kjennskap til mitt valg. Meget inspirerende og morsomt kurs som alle bør være med på. Viktig at styremedlemmer og administrasjon deltar for å motivere alle trenere og lagledere i neste fase. Ledere må gå foran. 

Velkommen til MITT VALG fra vår kursholder

MITT VALG er et internasjonalt Lion’s Quest-program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosiale og emosjonelle ferdigheter i hjem, barnehage, skole, AKS/SFO og idrettslag. Programmet er implementert i over 100 land og oversatt til 50 ulike språk.

Vi samarbeider med barnehager, skoler og idrettslag om å bygge livsmestring en god psykisk helse hos barn og unge i hele landet.Våre dyktige instruktører holder kurs for hele personalgrupper i barnehager, skoler og trenere og frivillige i idrettslag. 

Med kursene følger tilgang til våre digitale pedagogiske verktøy som ved bruk, systematisk og over tid, bidrar til å styrke barn og unges sosiale og emosjonelle kompetanse og til å ta kloke valg. 

Med vennlig hilsen
Tonje Torsnes Sunnvoll
Daglig leder i Stiftelsen Det er mitt valg 

Mitt Valg videregående kurs mandag 2. mai kl 19.00-21.00

Postet av Utleira IL den 29. Apr 2022

Dette kurset er for de som startet Mitt Valg utdanningen høsten 2021.

Kurset er klubbhuet i Utleirahallen.
Dugnad med Bambusa til inntekt for laget

Postet av Utleira IL den 27. Apr 2022

Til alle lag og treningsgrupper i Utleira IL, til alle medlemmer

Utleira IL er klar for å gjennomføre en salgsaktivitet sammen med Bambusa. Målsetningen er at vi skal tilføre lagene våre inntekter på en halv million kroner, slik at vi kan ha lavere egenandeler og høyere aktivitet enn hva som har vært tilfelle de siste årene. 

Bambusa tilbyr høykvalitets bambussokker.  Vi ønsker at hvert medlem minimum får utlevert en familiepakke med 5 pakker med sokker.  Det blir opp til medlemmene og dens familie om de vil beholde sokkene i sin egen husholdning, eller velge å selge produktene til venner/familie.  Utleira IL oppfordrer til at familiene gjør begge deler, ettersom pengene går til laget og lagets aktivitet. 

Sokkene har en utsalgspris på kr 200,- pr pakke med sokker.  Fortjenesten er kr 100,- pr pakke med sokker. Hele fortjenesten går til laget (aktiviteten)

Familiepakken inneholder: 

- 3 pk sort dress 

- 1 pk hvit ankel 

- 1 pk sort ankel. 

Ankelsokkene (7par) er særdeles luftige og lette på foten. Silikonpute i hæl sørger for at sokken sitter som den skal uten å skli ned. One size (36-44), Unisex. Miljøvennlig emballasje - fri for plast 

Dressokkene (5par) er myke og komfortable. Holder føttene tørre og luktfrie - selv på varme dager. One size (38-45), Unisex. Miljøvennlig emballasje - fri for plast. 

1000 familiepakker klar for salg fra 2. mai. Her er det penger å tjene for lagene i Utleira IL
Utleira IL mottar 1000 familieposer mandag 2. mai. Det blir lagt ut hentetidspunkter i neste uke hvor lagleder/dugnadsansvarlig henter poser som kan deles ut etter f.eks trening (eller at man har lagsutdeling på bestemt sted og tid). Påfølgende uke vil det være mulig å få utlevert flere produkter når man merker at bambussokker fra Bambusa er veldig lettsolgte. 

Her er link til skjema for lagleder/dugnadsansvarlig: https://www.utleira.no/storage/Preview?id=458f8804-e50e-4cd2-9384-d43f67e53a2e Skjemaet er for å lett kunne orientere seg om hvem som har mottatt sokker, hva som evt er levert tilbake og hva som er betalt til lagskassen. Ved kampanjens slutt vil hovedlaget trekke innkjøpsprisen for sokkene fra hvert lags sin lagskonto. 

Gangen i dugnaden fra A til Å
1) Laget/gruppen finner ut hvor mye man skal selge pr medlem/utøver. Minimum en pose til hver. Det er vanlig at man selger 3 poser pr familie når man har dugnad om alle jobber godt med salget og i tillegg bruker produktet selv.
2) Lagleder avtaler hentetidspunkt. Administrasjonen pakker og setter frem varene for henting hos kioskvakten.
3) Lagleder/dugnadsansvarlig leverer ut posene til hver familie, og bruker skjemaet for å ha kontroll på hvem som har fått hva. Må få beskjed om det er sokker som skifter eier.
4) Alle som har mottatt solkker må betale til sitt lags lagskasse innen en uke etter utlevering. Si i fra om laget trenger Vipps konto.
5) Når dugnaden er ferdig tar hovedlaget innkjøpsprisen fra lagskontoen.

Om alle bidrar, så blir dette meget bra. Håper alle lag og avdelinger støtter denne dugnaden.

Lykke til med salget!
1 Kommentar

Utleira IL søker aktivitetsledere for sommeraktiviteter 2022

Postet av Utleira IL den 26. Apr 2022

Utleira Il vil ha åpen hall og åpne treninger sommeren 2022. Her kan du søke om du ønsker å være aktivitetsleder i sommer. https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/5bd9d5a2-1d8d-40fb-bb4d-663ee80fa37d?fbclid=IwAR0Qt9izIAQxhl7B6j-iBJhVRhwOfoqUUqN0nFAT1lhuOXp5UbObXIDDPcQUtleira Il søker aktivitetsledere i allidrett 2022/2023

Postet av Utleira IL den 26. Apr 2022

Aktivitetsleder for allidrett?


Har du lyst til å være aktivitetsleder og jobbe med barn fra 5 til 8 år? Da er det kanskje deg vi ser etter! 

Vi trenger flere aktivitetsledere til allidrett i Utleira idrettslag. Treningene foregår på ettermiddagstid og er fordelt på to dager i uka (onsdag og torsdag) i gymsalen på Utleira skole og i Utleirahallen. 

Vi ser etter deg som er: 

●   Idrettsinteressert 

●   Glad i å jobbe med barn 

●   Punktlig 

●   God i muntlig norsk

  • Erfaring med yngre barn ønskes. Studenter med idrettsfaglig og pedagogisk utdanning oppfordres til å søke. 

  • Tørr og ta lederskap


Vi tilbyr:  

●   Et godt treningsmiljø 

●   Gratis aktivitetslederkurs  

●   Engasjerte sportslige omgivelser 

●   Fin bemerkning i CV 

●   At du blir en del av et trenerteam og Utleira idrettslag 

●   Timelønn 

Du må ha plettfri vandel og levere politiattest. 

For mer info om allidretten, besøk https://www.utleira.no/p/47721/allidrett.  

Er du interessert? Send søknad til treneransvarlig Anne Lene Skjølsvold: annelene.sarsland@gmail.com
eller avdelingsleder for allidrett Marius Emil Kjørstad: marius.kjorstad@outlook.com
Vi søker frivillige til ulike verv

Postet av Utleira IL den 11. Apr 2022

Jubileumskomite - alle som ønsker å bidra
Vi har engasjert Bjørn Skjæran som prosjektleder, og trenger en jubileumskomite som bidrar med alle beslutninger og detaljer rundt en 3-dageres fest/markering i oktober. 

Anleggsutvalg - alle som ønsker å bidra
Vi ønsker å se på mulighetene for å bygge flere anlegg og trenger flere personer inn i vårt anleggsutvalg. Gjerne personer med ulik kompetanse, alt fra politikk, til byggteknisk og grunnarbeid. Må være interessert i å kunne bidra over flere år, da dette ikke er prosjekter som avsluttes innen kort tid. 

Markedsutvalg - alle som ønsker å bidra
Målsetning om å øke inntektene med 3 millioner pr år slik at det tilrettelegges for at man kan ha toppidrett i Utleira IL uten at dette betales av bredden. Toppidretten i Utleira IL skal bidra til bredden. 

Valgkomite - 2 personer
Vi mangler fortsatt to personer, minimum en kvinne til vår valgkomite.  Dette er et meget viktig arbeid og det er viktig å starte i god tid slik at man v\finner de beste kandidatene for ulike styrer for å ta utleira IL videre. 

Styremedlem fotball - 1 kvinne
Det mangler en kvinne i fotballstyret. Det er viktig for oss som virkelig bryr oss om jentene i klubben at det også er nok jenter i styret. Vi ønsker gjerne en kvinnelig spiller inn i styret, selv om det ikke er en forutsetning.

Styremedlem innebandy - 1 kvinne
Det mangler en kvinne i styret for innebandy. Vi ønsker gjerne en engasjert mor til en av spillerne på barnelaget inn i styret. 

Styremedlem/leder i håndball - 1 person
Håndballavdelingen ønsker gjerne en person ekstra i styret og gjerne med gode administrative og organisatoriske evner.. Man trenger ikke å være håndballfaglig sterk, men selvfølgelig er det en fordel om man er engasjert i håndballsporten.  

Annet
Vi er også interessert i å komme i kontakt med personer som ønsker ukentlige oppgaver som å hente mat på matsentralen, vaske gulv, rydde, plukke søppel, pante flasker, bidra med vedlikehold og reparasjoner. Vi ønsker også de som ønsker å bygge morsomme anleggselementer i trevirke.  Utleira Il har som målsetning å tilrettelegge slik at langt flere ønsker dugnadsoppgaver. 


Utleira IL ønsker flest mulig på barneidrettstrenerkurs

Postet av Utleira IL den 11. Apr 2022

Trøndelag idrettskrets inviterer til barneidrettstrenerkurs og Utleira IL støtter opp om dette ved å betale kursavgiften til alle medlemmer som ønsker å ta kurset. 

Dato:

02.mai 2022 kl 1800-2130

04.mai 2022 kl 1800-2130               

09.mai 2022 kl 1800-2130


Sted: Tobb-hallen Sjetne IL, Parallellen 20, 7081 Sjetnmarka
Arrangør: Trøndelag idrettskrets    
Trenerutvikler: Vidar Sørensen


I norsk idrett har vi som mål at alle barn skal møtes av en kvalifisert trener, fordi det første møtet med idretten også legger grunnlaget for livslang aktivitetsglede. I barneidretten er det viktigere å vite hvordan man trener barn, enn å ha ekspertkunnskap innenfor én idrett. 

Barneidrettstrenerkurset går på tvers av idrettene og gir deg de grunnkunnskapene du trenger for å ta på deg et treneransvar for barna. I tillegg får du konkrete praktiske tips til aktiviteter og hvordan du kan bygge opp en trening slik at barna opplever mestring og allerede gleder seg til neste trening! 


Målgruppe:  
•             Alle som ønsker å trene barn i alderen 6-12 år
•             Kursdeltaker må fylle 15 år det året de tar kurset.


Innhold:
Barneidrettstreneren får ved fullført kurs kunnskap om:
•             Idrettens verdigrunnlag
•             Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett
•             Trygge rammer
•             Relasjoner
•             Mestringsmiljø
•             Aldersrelatert og nivåtilpasset trening
•             Planlegging og gjennomføring av praktisk økt


Les mer i vedlagte invitasjon. Ta gjerne kontakt ved spørsmål! 

Med vennlig hilsen

Gina Thrane

Idrettsfaglig rådgiver
Trøndelag idrettskrets

Mob: +47 482 07 750

Invitasjon til gratis kamper i Utleirahallen

Postet av Utleira IL den 5. Apr 2022

Utleira IL i samarbeid med Norges Fotballforbund ønsker å invitere alle til gratis futsal-kamper i forbindelse med VM-kvalifisering i Utleirahallen. De kampene som tilbys gratis er 

Onsdag 6. april kl 15.00 Danmark - Malta

Torsdag 7. april kl 15.00 Danmark - Kypros
Lørdag 9. april kl 13.00 Malta - Kypros

Dørene åpner en time før kampstart. Det er åpen kiosk.

Det blir også konkurranse med premier, musikk og god underholdning. 

Det er også mulig å kjøpe billetter til Norges kamper.

Enkeltbilletter (Under 15 personer) kan kjøpes her:  https://nff.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=10228481582072&utm_source=Billetter&utm_medium=FotballNO_180x500&utm_campaign=Futsal_VMkvalik

Pakkebilletter (under 15 personer)kan kjøpes her
https://nff.shop.secutix.com/selection/subscription?productId=10228482111515
Trenerseminar i barnefotballen

Postet av Utleira IL den 5. Apr 2022

Fotballavdelingen ved trenerveiledere inviterer til trenerseminar i klubbhuset i Utleirahallen tirsdag 19. april klokken 20:00 – 22:00.

Seminaret er for alle trenere i barnefotballen (2015 – 2010) i Utleira IL.

Påmelding gjøres ved å sende e-post til sport@utleira.no med navn, funksjon og lagstilhørighet innen mandag 18. april.

Agenda for møtet vil være:

  1. Aktuelle tema fra lagshåndbok og sportslige planverk i barnefotballen
  2. Hva kjennetegner den gode treningsøkta

Sportslig hilsen

Geir Kojen

Sportskoordinator Utleira IL og trenerveileder i ungdomsfotballen

Stian Rønningen

Trenerveileder barnefotballenBegrenset tilgang til Utleirahallen denne uken

Postet av Utleira IL den 4. Apr 2022

Dette blir en annerledes uke på mange måter, da bygget må stenges av i lange perioder på grunn av UEFA reglement og covid-19 begrensninger for å beskytte spillere og team. Vi beklager at dette har større konsekvenser for enkelte enn det vi først var klar over. 

Mandag som vanlig treningsdag for alle. Rigging av tribune fra kl 22.00, så innebandy-trening er avlyst.

Tirsdag er treningsdag for landslagene som deltar i VM-kval i futsal denne uken.  Alle dagtidstreninger er avlyst. Det er mulig å benytte treningsrom og garderober frem til kl 14.00.  Hallen er stengt for alle uten akkreditering fra kl 14.00. 

Onsdag er kampdag for landslagene som deltar i VM-kval i futsal denne uken.  Alle dagtidstreninger er avlyst. Det er mulig å benytte treningsrom og garderober frem til kl 12.30.  Hovedinngangen er stengt for alle uten akkreditering fra kl 12.30. Publikum kan komme inn i hallen fra kl 14.00, gjennom porten. 

Torsdag er kampdag for landslagene som deltar i VM-kval i futsal denne uken.  Alle dagtidstreninger er avlyst. Det er mulig å benytte treningsrom og garderober frem til kl 12.30.  Hovedinngangen er stengt for alle uten akkreditering fra kl 12.30. Publikum kan komme inn i hallen fra kl 14.00, gjennom porten. 

Fredag er treningsdag for landslagene som deltar i VM-kval i futsal denne uken.  Alle dagtidstreninger er avlyst. Det er mulig å benytte treningsrom og garderober frem til kl 10.30.  Hallen er stengt for alle uten akkreditering fra kl 10.30. 

Lørdag er kampdag for landslagene som deltar i VM-kval i futsal denne uken.   Det er mulig å benytte treningsrom og garderober frem til kl 11.00.  Hovedinngangen er stengt for alle uten akkreditering fra kl 11.00. Publikum kan komme inn i hallen fra kl 12.00, gjennom porten. 

Søndag er stengt frem til kl 13.30 for nedrigg av tribune. Hallen åpnes kamp i håndball damer 2. divisjon med kampstart kl 15.15. Etter kampen er det treninger og kamper som opp satt i planen. Treningsrom og garderober er åpen hele dagen. 

Seier mot Sverresborg i tøff bortekamp

Postet av Utleira IL den 3. Apr 2022

Det ble en jevn bortekamp der begge lag ønsket seg en seier. Sverresborg etter ett surt tap mot Orkanger på Fredag. Utleira fordi laget ønsker seg en revansj fra flere dårlige kamper mot Sverresborg i årets sesong og NM 20 . Utleira går til pause med en ledelse på 8-12 . 


Utleira får full kontroll fra start i 2.omgang . Utleira rykker i fra å øker ledesen til hele 11-19 . Sverresborg får en litt bedre periode der de knapper innpå . Det er høy tempratur på slutten av kampen, men resultatet står seg og Utleira tar med seg to fine poeng fra Åsveihallen. 

https://www.handball.no/system/kamper/kamp/?matchid=7377950


innholdsrik kamphelg for Utleira Håndball

Postet av Utleira IL den 3. Apr 2022

I går ble dagen brukt til å se hele spekteret av håndball som er i Utleira. Fra 7 års håndball på liten bane til Herrehåndball i 4.divisjon som avsluttet en lang dag i hallen. Det er et engasjement i alle lag som klubben skal være stolte av. 


G13 startet dagen med en meget jevn og spennende kamp mot Hommelvik. Det ble jevnt hele veien. Utleira hadde en 4 målsledelse som ble spist opp mot slutten , men sikret en uavgjort helt på tampen.  Samtidig så spilte J11 på motsatt bane . Der J11 hadde en meget god 2.Omgang imot et sterkt Strindheim lag. 

G11 og J12 fulgte så opp med to kamper der de viste publikum meget flott angrepshåndball med mange gode samspill og forståelse for spillet. 

J13 og J15 tok over der J13 spilte en meget jevn kamp. Begge lag spilte meget godt forsvar med gode målvakter på begge lag. Forsvar er en meget viktig del av spillet. Senere på dagen spilte de en J14 kamp der de sammen med J07 kapret en 3.plass i serien med seier i siste kamp. 

J15 spilte to kamper denne dagen . De tok opp stafettpinnen fra Fredag der 3.divisjon viste oss hurtig håndball fra start til mål. J15 sprang og sprang og spilte godt i forsvar. Dommere i kampen kommenterte at det var veldig artig å dømme en kamp der et lag fullførte å holdt oppe forsvaret og løpsviljen gjennom to omganger. Meget godt målvaktspill her også. J15 kunne feire seriemesterkap denne dagen i Trønderenergi serien avd 05.

G8, J8, J7 og G7 tok så over hallen med mange kamper. Det var god stemning og mange håndballglade spillere som spilt flere kamper . God ettervekst med ivrige og flinke foreldregrupper som lager gode rammer for våre yngste lag. 

Herrelaget og J16 avluttet dagen i hallen der j16 møtte et meget kontringsterkt Heimdal . Målvakt for J16 hadde en meget god dag på jobben. Litt stang ut i starten av kampen , men god utvikling underveis.  H4 avsluttet dagen med en meget god hjemmesier. Som vanlig hadde vår målvakt høy redningsprosent. Artig at spillere på våre G16 og G15 lag innimellom deltar på kamper. lover godt. 

                                       Vidar Magne stengte buret og seieren var sikret for 4.Divisjon herrer Lørdag. 

I dag søndag er det nye muligheter til å se god håndball i hallen fra kl. 09 00 . Dagen avsluttes med et temposterkt 3.divisjonslag som møter Ogndal/Steinkjer kl. 17 00. Vel møtt i hallen! 

Tar også med at våre G16 spillere er på Bring fellesrunde i Oslo og 2.divisjon damer spiller mot Sverresborg kl. 12 30 i dag, så kan vi vel trygt si at aktivitetsnivået er høyt i klubben.

 
Vidar slutter i Utleira IL - Ny driftsleder søkes

Postet av Utleira IL den 2. Apr 2022

Vidar Magne er en kjent person i Utleiramiljøet, både som håndballtrener i over 30 år og som driftsleder de siste 7 årene etter at Utleirahallen ble bygget. Utleira Il har mye å takke Vidar for, også at han på en utmerket måte har profilert Utleiraløpet. Vidar vil ha sin siste arbeidsdag fredag 29. april. 

Om du ønsker å ta over stafettpinnen etter Vidar, eller kjenner noen som kan synes dette er interessant, så vil det være fint om du enten søker selv eller deler annonsen med flere. 

Annonse etter ny driftsleder i Utleira IL
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=253430305&fbclid=IwAR3BcO-Z02frKi-M3m_UGR-ZOZdiVIO5dZTZj6F9hpkmwDeXwKLJYi1JMOYMåten de spiller håndball på gleder

Postet av Utleira IL den 1. Apr 2022

Det har vært en meget god sesong for vårt 3.divisjonslag som stortsett består av unge spillere født i 2001, 2002 og 2003 . Det er mange som har vært innom, men den type håndball de leverer gir publikum valuta for pengene. 

Hannah trengte kamptrening etter sykdom og Helena tok løp etter løp. Samtidig som hun er sikker på straffere. 

Det er umulig å ikke bli dratt med når de løper i 60 minutter for å skape flest mulig ankomst situasjoner . Dette er en generasjon spillere som er helt på høyde med hva dagens håndball handler om. Fart, temposkifter, skudd varianter og et evig jag etter å skape sjanser for seg selv og laget. 

     Selma Idriz 

     Sandra Tran 

   Maria Høiland 

Selma, Sandra og Maria herjer på dette nivået.  

Med en målvakt som garantert passerte 50 % i redningsprosent og kantspillere som jager sidelinjen konstant i 60 minutter ble det innholdsmessig en glede å se på for de som hadde tatt turen. Når andre bølgen er like giftig som sine kanter og strekspillere blir det en umulig oppgave for motstander. 

                       God stemning i garderoben etter kampen. 

Dette var rett og slett en severdig håndball kamp med et herlig tempo.  Disse spillerne har et nivå som kan ta de langt i håndballen hvis de ønsker. 

Kamp rapport 

https://www.handball.no/system/kamper/kamp/?matchid=7411424

Kjøp billetter til VM-kval i Futsal i Utleirahallen

Postet av Utleira IL den 1. Apr 2022

VM-kvalifiseringskamper i Futsal spilles i Utleirahallen 6. - 9. april. Her blir det topp stemning og masse god underholdning, når Norge skal kjempe om en plass i neste runde av VM-kvalifiseringen. 

Gruppe og lagstilbud:
Ta med hele laget på kamp. Dere kan bestille gruppepakker med billetter til leder@utleira.no. Prisen pr billett er kr 75 for barn opptil t.o.m 16 år og kr 150 for voksen. Grupperabatten er at man får 2 gratis voksne for hver 15. billett som kjøpes.  Om dere ønsker alle tre dagene, betaler dere samme pris som for to av kampene. Alle tre dagene blir derfor 150 for barn/ungdom og 300 for voksen. Også her er det 2 gratis pr 15.  billetter som kjøpes.  Vi trekker ut 5 lag som vinner en lagspakke med futsal utstyr. Det blir også konkurranser i hallen, der man kan vinne fine premier.  Åpen kiosk. Kun 480 billetter tilgjengelig. Ser frem til å motta din bestilling. Her er kampene:

Onsdag 6.april
Danmark – Malta kl. 15:00
Norge – Kypros kl. 20:00

Torsdag 7. april
Kypros – Danmark kl. 15:00
Norge Malta kl. 20:00

Lørdag 9. april
Malta – Kypros kl. 13:00
Norge – Danmark kl. 18:00


22_NFF_Futsal_VM-Kvalifisering_SoMe_1080x1350.jpg