Kurs i Go Plenum

Postet av Utleira IL den 22. Mar 2021

Mandag 22. mars kl 18.00-19.00
Go Plenum er et møteverktøy som skal benyttes på årsmøtet i Utleira IL i tillegg til teams. De som deltar på møtet vil få hjelp til å registrere seg og innføring i hvordan dette verktøyet fungerer. 

Microsoft Teams meeting
Bli med fra datamaskin eller mobilapp
Klikk her for å bli med på møtet


Alternativt til møte kan du se denne videoen
https://www.youtube.com/watch?v=NkEtANptsbU&t=157s


0 Kommentar

Invitasjon til innspillmøte om ny strategi og lagshåndbok (Digitalt)

Postet av Utleira IL den 11. Mar 2021

Utleria IL inviterer til innspillmøte om ny strategi og lagshåndbok søndag 14. mars kl 20.30-22.00. Arrangeres på teams og link til arrangementet vil bli lagt ut på utleira.no, så fort denne er klar. Agenda for møtet er at daglig leder Pål Wahl presenterer forslag til ny strategi som skal opp på årsmøtet i idrettslaget. Etter dette vil prosjektmedarbeider (Sportskoordinator) Geir Kojen fortelle litt om lagshåndboken og presentere tankene rundt dette arbeidet og innholdet slik det er tenkt pr i dag. 

Vi ønsker at det stilles spørsmål omkring begge disse dokumentene under møtet, men tar også i mot skriftlige tilbakemeldinger i etter tid. Det er svært viktig for os å få så mange tilbakemeldinger som mulig. 

Begge dokumentene har allerede vært på høring i alle sportslige avdelinger sine styrer pluss noen utvalgte som har meldt seg til å komme med tilbakemeldinger. Over 80 personer har hittil vært delaktig i korrektur, innspill og forslag til endringer, samt stilt gode spørsmål. 

Vi ser frem til et godt møte med fokus på sportslig utvikling i Utleira IL.

Her er dokumentene slik de er pr i dag.

Strategidokument

Lagshåndbok


Microsoft Teams meeting
Bli med fra datamaskin eller mobilapp
Klikk her for å bli med på møtet


0 Kommentar

Idrettens kvinnedag 8. mars

Postet av Utleira IL den 5. Mar 2021

11_21_NIF_Idrettens kvinnedag_612x373nedskalert.jpg

Hvordan sikre 40 % kvinner i ledende posisjoner i norsk idrett innen 2023?


Velkommen til Idrettens kvinnedag 8. mars kl. 11.30–12.45 – som i år blir arrangert som en digital konferanse. Delta og hør bl.a. idrettspresident Berit Kjøll, viseadmiral Louise Kathrine Dedichen og kirurg og gründer Marie Louise Sunde.

Program:

  • Åpning og velkommen ved idrettspresident Berit Kjøll
  • Hilsen fra kulturminister Abid Q. Raja
  • Presentasjon fra digital rundbordskonferanse ved Elisabeth Faret (styremedlem i NIF) og Roar Bogerud (styreleder i Viken idrettskrets)
  • Hva skal til for at kvinner ønsker å ta lederverv i norsk idrett? Samtale med Emilie Westbye (president i Norges Motorsportforbund) og Cecilia Flatum (leder av Deloitte Consulting Norge)
  • Barrierer og muligheter for kvinner/jenter i idrettsorganisasjonen. Samtale med Åsne Havnelid (administrerende direktør i Norsk Tipping) og Marlene Persson (stipendiat ved NOVA OsloMet)
  • Hvordan har andre organisasjoner fått til et kvinneløft? Samtale med Louise Kathrine Dedichen (viseadmiral og sjef for Forsvarets militærmisjon i Brussel) og Marie Louise Sunde (lege, gründer, foredragsholder og daglig leder i Equality Check)
  • Hvordan kan menn bidra i arbeidet med å øke andelen kvinnelig ledere? Samtale med Erik Røste (president i Norges Skiforbund) og Halvor Granerud (landslagshopper, Norges Skiforbund)
  • Oppsummering og avslutning

Bli med på Idrettens kvinnedag (lenke til konferansen)! 

Hvorfor arrangerer vi Idrettens kvinnedag?
Den internasjonale kvinnedagen angår i høyeste grad idretten også, og i 2018 arrangerte vi for første gang Idrettens kvinnedag. Dagen er viktig for å sette søkelys på den kjønnsubalansen som finner sted blant toppledere i norsk idrett. Idrettens kvinnedag er også viktig for å dele det gode arbeidet som gjøres på dette området av flere organisasjonsledd, og den er viktig for å utfordre oss til å jobbe videre med problematikken. I år ønsker vi hjelp fra eksterne organisasjoner som har jobbet godt med dette området – og da spesielt ved å se på kulturelle og strukturelle mekanismer.

Facebook-arrangement


0 Kommentar

Takk for et bra årsmøte. Her er referatet

Postet av Utleira IL den 26. Feb 2021

Årets årsmøte i Utleira Idrettslag Ble avholdt 25 mars kl. 19.00,  digitalt på teams med assistanse fra Norges Idrettsforbund.

Referat
https://www.utleira.no/storage/Preview?id=b077f50a-f4bd-4471-a3e8-221cfe6ea916

Påmelding
https://www.utleira.no/p/59865/pamelding-til-arsmotet-25.-mars-kl-19.00-pa-teams

Agenda for årsmøtet.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets- og revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem.
b) Kontrollutvalg med en leder, ett medlem og to varamedlemmer.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, tre medlemmer og ett varamedlem. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra hovedstyret.
e) Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Frist for innmelding av saker og forslag er 9. mars.  Sendes til leder@utleira.no

Sakspapirer til årsmøtet blir lagt ut på denne linken innen 18. mars. 
https://www.utleira.no/storage/files?uid=1100128935&pfi=53610

Status for møtepapirer. Alt er lagt ut foruten disse dokumentene
Budsjettet for ski/friidrett

Annet

Innstillingen fra valgkomiteen er oppdatert med tre nye navn i Håndballstyret og varamedlem i hovedstyret. 

Årsmelding og årsregnskap er nå signert. Det samme er revisjonsberetningen.0 Kommentar

Ansatte i Utleira Il satt i karantene

Postet av Utleira IL den 22. Feb 2021


Alle som var i Utleirahallen tirsdag 16. februar mellom kl 08.00 og 10.00 er satt i karantene. Det samme er deres familiemedlemmer. I tillegg til besøkende fra Trondheim Idrettsungdomsskole, gjelder dette ansatte i Utleira IL og renholdspersonell fra NRS. Hoeggen skole var ikke i hallen denne dagen og treningsstudio var stengt. Hallen ble fogget tirsdag mellom kl 10.00-12.00. De som besøkte hallen tirsdag ettermiddag er ikke satt i karantene, men er bedt om å teste seg. 

Ansatte i Utleira IL er satt i karantene frem til negativt testresultat. Tester er gjennomført og vi venter på svar. 

Ber alle om å registrere seg ved besøk i Utleirahallen og ellers i idrettsparken. Dette er svært viktig om det kommer nye smittetilfeller. Det er svært krevende å smittespore om folk ikke følger reglene og registrering.


https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2021/02/22/60-elever-i-karantene-etter-mistanke-om-mutert-virus-23536099.ece


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline