Aktivitetslederkurs barneidrett i Utleirahallen - januar 2018

Postet av Utleira IL den 14. Nov 2017

Utleira IL og Sør-Trøndelag Idrettskrets arrangerer aktivitetslederkurs barneidrett (16
timer) i Trondheim. Kurset går over tre kvelder, pluss 2 timer E-læring (selvstudium).
Kurset er første del av idrettens trenerstige, og deltakerne får kursbevis.
Målet med kurset er å tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gjør en
i stand til å tilrettelegge og gjennomføre god og hensiktsmessig trening for barn.
Kurset består av både praktiske og teoretiske økter, og det er kursdeltakerne selv
som er utøverapparat. Kurset gir en god forståelse av det spesifikke med å trene
barn, hvor tema som trenerrollen og barneidrettens verdier blir grundig behandlet. I
tillegg får man massevis av idéer til leiker, stafetter, øvelser og aktiviteter som gir
mestringsopplevelser og fremmer barns motoriske utvikling og bevegelsesglede!

Målgruppe:
Aktivitetsledere/trenere og foreldre i allidrett/idrettsskoler/særidretter som arbeider
med barn 5-10 år, skole- og SFO-ansatte, andre interesserte

Sted: Utleirahallen, Utleirveien 99

Tid:
Tirsdag 9. januar
Mandag 15. januar ALLE DAGER FRA KL 18-22
Mandag 22. januar

Innhold:
Hva er god barneidrett?
Fokus på barneidrettens verdigrunnlag
Barns utvikling og læring - fysisk, motorisk, psykisk og sosialt
Hva kjennetegner en god barneidrettstrener? Fokus på trenerrollen, god
organisering og tilrettelegging
Praktiske og nyttige tips til barneidrettstreneren


Kursavgift: Gratis for medlemmer av Utleira IL
Eksterne deltakere kr 800,- som inkluderer boka Barneidrettstreneren

Kurslærer: Johanne Storler, Sør-Trøndelag Idrettskrets

Still i treningsklær alle dager.
Ta med mat og drikke, skrivesaker. Drikkeflaske til aktivitetene.

Påmelding innen 10. desember til wenflones@gmail.com

Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.