Forslag til terminlister J/G 13- senior er publisert!

Postet av Utleira IL - Håndball den 30. Jun 2023

Se lenke :https://www.handball.no/regioner/region-nord/system/nyheter-midt-og-nord/2023/06/terminlister-for-sesongen-20232024/


Merk: KA for hvert enkelt lag skal være oppdatert, men se gjennom laget ditt/lagene dine og ta vekk/endre/legg til trenere og lagsapparat forøvrig som skal ligge der. 


Slik får motstander-lag riktige kontaktpersoner, og dere selv blir oppdatert etterhvert som eventuelle endringer kommer til.


Frist 31.08.23 for omberamminger.


God sommer, og kommende håndballsesongUtleira Håndball - Organisering

Postet av Utleira IL - Håndball den 10. Apr 2022

STYRET

Noen er med videre fra i fjor og så har vi fått inn noen nye. Vi mangler fortsatt noen som er engasjert nok til å ville lede Utleira Håndball videre i det løpet som nå er lagt. Kandidater mottas med takk.

ARRANGEMENT - FORDELING AV OPPGAVER

Styret i Utleira Håndball har besluttet i siste styremøte å fordele en god del av oppgavene i årshjulet ut på lagene og deres apparat. Vi er avhengige av at flere bidrar og sørger for at oppgavene i årshjulet blir løst på en god måte. Vi har i utgangspunktet valgt å fordele oppgavene på 2 eller flere lag, slik at vi hele tiden har en årgang som kan lære opp den neste. Da får vi en god kontinuitet og flere bidrar.  En ting er at man fordeler oppgavene men en annen ting er at man bygger samhold og fellesskap for Utleira Håndball.

Det henvises til presentasjonen vedlagt for oppgavefordelingen. Viktig at lagene er seg selv bevisste på oppgavene dem står ovenfor og når disse pågår slik at man kan informere innad i lag om dette.

Overordnet ansvar for arrangement er nyopprettet arrangementskomite bestående av et styremedlem + 2 komite medlemmer. Alle lagene har å stille med representant når det er behov for dette.

SPORTSLIGE UTVALG

Det skal nå igangsettes møter med trenerne på lagene i faste sekvenser. Disse sportslige utvalgene inndeles i 3 utvalg ut i fra alderstrinn. Det vil være Sportslig utvikler som har ansvar for innkalling, gjennomføring og referat. Ved behov løftes saker opp til styret.

SPILLERUTVALG

Det er viktig for oss som klubb å lytte til spillerne. Derfor opprettes det nå et spillerutvalg i klubben som møtes 2 ganger i løpet av sesongen. Sportslig leder har ansvaret for dette.

MARKEDSKOMITE

I Utleira Håndball generelt har vi et uforløst potensiale i reklame- og sponsorinntekter. Gjelder vel kanskje spesielt de eldre lagene men alle lag vil nyte godt av slik inntekt indirekte. Vi har derfor et ønske om å opprette en markedskomite som skal jobbe mot dette felles målet. Alle som vil/ønsker/har lyst har lov uansett alder eller lagstilhørighet. Dette vil være et spennende stykke arbeid for klubben. Alle lag fra 15 år og oppover SKAL melde inn sin ansvarlige i markedskomiteen til styret slik at arbeidet kan påbegynnes snarest.

Merk! Ny dato. Oppstart håndball for barn født i 2014

Postet av Utleira IL - Håndball den 30. Aug 2021


Første trening for 2014-årgangen blir torsdag 23. september i Utleirahallen. Klokken 17.00 for guttene, 17.45 for jentene.


Foreldremøte

I forbindelse med første trening er det obligatorisk foreldremøte for minst en forelder/foresatt per barn. Foreldremøtet vil være i klubbhuset i ­Utleirahallen samtidig med treningen.


For å starte opp laget, må følgende roller fylles

Trenere, lagleder, dugnadsansvarlig, økonomiansvarlig. 


Alle aktive må være medlemmer av Utleira IL

Dette gjøres på Utleira IL sin hjemmeside: www.utleira.no


Kontakt for nærmere info

Ann Jeanette Østborg, Sportslig leder Yngre

haandball@utleira.no / 993 14 695

Gunvor Østgård, Sportslig Yngre

haandball@utleira.no / 908 42 602


Er du eldre, men ikke startet med håndball enda, så er det ikke for sent. 

Ta kontakt med lagleder på det aktuelle laget, kontaktinfo finner du herKamphelger Håndball 2021/2022

Postet av Utleira IL - Håndball den 26. Aug 2021

Her er sesongens kamphelger (ukenr):

 • 36
 • 38
 • 41
 • 42
 • 43
 • 45
 • 48
 • 49
 • 50
 • 1 (Futsal + 2. div)
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 (Futsal + 2.div)
 • 11
 • 12
 • 13

Banedagboken for Utleirahallen finnes her: https://www.handball.no/system/banedagbok/?venueUnitId=28419
Håndball søker dommerkontakt

Postet av Utleira IL - Håndball den 20. Aug 2021

Utleira IL og håndballavdelingen mangler per i dag en dommerkontakt. Har du lyst til å bidra i Utleira og være bindeleddet mellom dommere og klubben, og mellom region Nord og klubben? Kanskje har du en dommerspire i magen selv? Da har du sjansen nå!

Klubben har en god stall av flinke dommere som trenger oppfølging, og nye skal rekrutteres. Dommerkontakten følger opp, organiserer kurs, lager oppsett til kamper (opp til 11 år) og er klubbens kontakt opp mot regionen. Du kommer i kontakt med mange av klubbens ungdom og andre bidragsytere!


Litt mer utfyllende informasjon om rollen kan du finne på Region Nord på handball.no 


Har du lyst, eller har spørsmål, ta gjerne kontakt med Håndballstyret i Utleira IL på haandball@utleira.noMvh

Håndballstyret Utleira IL