Anti-doping Norge besvarer spørsmål fra idrettsungdom

Postet av Utleira IL den 8. Mai 2024

Anti-doping Morge har sendt ut et nyhetsbrev med noen svar på spørsmål som de mottar fra idrettsungdom. 

Jeg går på astmamedisin, kan jeg bli tatt i doping?»  

Som idrettsutøver kan du bruke vår astmakalkulator som gir deg svar om legemidlet og dosene du bruker er lovlige, eler om du må søke medisinsk fritak. Er du toppidrettsutøver, jf. Toppidrettsutøverlisten, må du søke medisinsk fritak på forhånd for bruk av astmalegemidler som inneholder forbudte stoffer eller tillatte stoffer utover tillatte øvre maksimumsdose. For utøvere som konkurrerer og ikke omfattes av toppidrettsutøverlisten, skal du søke om medisinsk fritak kun hvis Antidoping Norge ber om det, for eksempel etter at utøver har avlagt en positiv prøve. Utøver og utøvers lege må dokumentere diagnose og bruk.  

«Jeg går på legemidler og skal konkurrere i helgen. Hva gjør jeg?»  

Det forekommer at idrettsutøvere har behov for medisinsk behandling med legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten, og som nødvendiggjør behovet for et medisinsk fritak. Ved behov for medisinsk behandling kan du som utøver bruke vår fritaksveileder og undersøke om du behøver medisinsk fritak.  

Som internasjonal toppidrettsutøver skal du sende søknad om medisinsk fritak til det internasjonale særforbundet med en gang du har fått diagnosen. Som nasjonal toppidrettsutøver skal du sende søknad om medisinsk fritak til Antidoping Norge med en gang du har fått diagnosen. Alle andre utøvere fra fylte 15 år kan sende søknad om medisinsk fritak på forhånd, men du skal for øvrig søke når Antidoping Norge ber om det.  

«Kan kokain slå ut på en dopingtest?» 

Kokain er definert som misbruksstoff på dopinglisten under kategori S6. Stimulerende stoffer, og bruk av stoffet kan slå ut på en dopingtest. Misbruksstoffene er bare forbudt i konkurranse. «Forbudt i konkurranse» vil si at stoffer ikke skal kunne spores i kroppen i en konkurranse. Konkurranseperioden regnes fra klokka 23:59 kvelden før og til konkurransen – og eventuell dopingkontroll - er avsluttet.  

«Jeg spiller fotball og har lyst å bli sterkere. Kan dere anbefale en pre-work out som er trygg?» 

Antidoping Norge kan ikke garantere for innholdet i slike produkter. Blandingsprodukter, som PWO, inneholder en kombinasjon av ulike stoffer. Den markedsførte effekten av slike produkter er ofte dårlig dokumentert og vurderes til høy risiko for å inneholde dopingmidler.  

Det er velkjent at kosttilskudd kan inneholde ulovlige og mulig helseskadelige dopingmidler. Det kan være vanskelig å vite om kosttilskuddet inneholder dopingmidler, siden det kan være forurenset med et forbudt stoff som ikke er oppgitt i innholdsdeklarasjonen. Det kan også være oppgitt i innholdsdeklarasjonen, men ukjent for personen som bruker produktet at stoffet er forbudt, eller fordi det forbudte stoffet er deklarert med et annet navn enn det som står på dopinglisten.  

Idrettsutøvere har et særskilt ansvar og må ha et svært bevisst forhold til bruk av kosttilskudd. Både norske og utenlandske utøvere har blitt utestengt for doping på grunn av inntak av kosttilskudd med forbudte stoffer. Utøvere som ønsker å bruke kosttilskudd anbefales å vurdere behov, effekt og risiko i samråd med kvalifisert personell.  


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.