Invitasjon til Ekstraordinært årsmøte 21. juni kl 19.00

Postet av Utleira IL den 7. Jun 2023

Ekstraordinært årsmøte i Utleira IL
Dansesalen i Utleirahallen
Onsdag 21. juni kl 19.00

 Årsmøtet skal:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle innkomne saker
a) Forslag om å endre vedtektene ved å redusere antall varamedlemmer i kontrollutvalget til en i stedet for to.
9. Vedta idrettslagets reviderte budsjett. Behandler håndball og totalbudsjettet i møtet. Link til budsjettet her
10. Behandle idrettslagets reviderte organisasjonsplan.
a) Redusere antall styremedlemmer i allidrett til leder og to styremedlemmer i stedet for leder og 4 styremedlemmer.
10. Foreta nødvendige valg for å oppfylle organisasjonsplanen og kjønnsfordeling
a) Hovedstyret - Arild Fehn godkjennes som Varamedlem
b1) Valgkomite - Unni Norbeck velges som medlem.
b2) Valgkomite - Ytterligere to medlemmer og en vara skal velges.
c) Fotballstyret - Øyvind Burkeland godkejnnes som styremedlem
d1) Håndballstyret - Ny leder skal velges og evt. nytt styremedlem ved internt opprykk.
d2) Håndballstyret - Trude Iversen Westgård godkjennes som styremedlem
e) Allidrettsstyret - Kim Sinde godkjennes som styremedlem
f) Basketstyret - Elisabeth Hovde godkjennes som styremedlem
f) Basketstyret - Nytt styremedlem skal velges

Bakgrunnen for ekstraordinært årsmøte i Utleira IL denne gangen er å tilfredsstille de formelle krav som kreves for å få Elitelisens i håndball. De ønsker at vi forholder oss utelukkende til idrettslagets vedtekter og ikke dispensasjonerverken fra årsmøtet eller Trøndelag idrettskrets. Dette gjør at revidert budsjett, en endring i organisasjonsplanen, må formaliseres.I tillegg må det gjøres påfyllingsvalg slik at alle roller beskrevet i vedtekter og organisasjonsplan er forment i orden.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.