Utleira IL og BUF samarbeider om å øke fokus på rekruttering av fosterhjem

Postet av Utleira IL den 24. Apr 2023

Utleria IL samarbeider med BUF og fosterhjem.no Vi ønsker å bidra til å sette fokus på behovet for fosterhjem, slik at flere familier på sikt vil vurdere å bli fosterhjem for et barn. Våre lag trener og varmer opp i lilla t-skjorter med "En god oppvekst varer livet ut" og fosterhjem.no. Noen av våre lag bruker også denne t-skjorten som bortedrakt. 

Fire av ti barn som flytter i fosterhjem, bor hos noen de kjenner fra før  
Barn og ungdom som ikke kan bo hjemme, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Nå ønsker Bufetat at flere tenker over hva de ville gjort dersom behovet oppstod i deres nære krets.  En befolkningsundersøkelse Sentio utførte på vegne av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser at litt over halvparten ville meldt seg som fosterhjem om et barn i familien hadde behov for det.  

Når et barn ikke kan bo hjemme, skal den kommunale barnevernstjenesten alltid undersøke om barnet kan bo hos noen de har en relasjon til fra før av.  
– Å bo hos noen i familien eller nettverket rundt kan være betryggende for både barnet og familien. Det gjør belastningen mindre, sier Anne Lene Tjeldflåt, enhetsleder for fosterhjemstjenesten i region Midt-Norge.  

Ville du stilt opp?
Det er hele tiden behov for nye fosterfamilier. Stadig flere barn som må flytte i fosterhjem, flytter inn hos noen i familien eller nettverket. I region Midt-Norge var det per 28.februar 27 barn og unge som venter på en fosterfamilie. Siden 2020 og frem til nå er det i regionen 84 barn som har flyttet inn i fosterhjem hos familie og nære nettverk.  

Det er kommunen i samarbeid med Bufetat som rekrutterer nye fosterfamilier. Siden alle barn er forskjellige og har ulike behov, er det viktig å ha mange ulike typer fosterhjem. Fosterhjemsplassering i familie og nettverk kan være onkel, besteforeldre eller nettverk eksempelvis fotballtrener, lærer,  eller andre som har en relasjon til barnet.

Ønsker du mer informasjon om fosterhjem i familie og nære nettverk?
Dersom du vil lære mer om fosterhjem i familie og nære nettverk, finner du informasjon på Fosterhjem i familie og nære nettverk | Bufdir. Bufetats rådgivere svarer gjerne på spørsmål og holder regelmessige informasjonsmøter. Om du ønsker en uforpliktende prat om fosterhjem kan du ta kontakt med ditt lokale fosterhjemskontor. 

Hva er et fosterhjem?
Et fosterhjem er et hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldrene har den daglige omsorgen for barnet på vegne av den kommunale barneverntjenesten. Et fosterhjem skal kunne ta imot barn og unge for kortere eller lengre tid. Fosterhjem er en unik mulighet til å gi barn som trenger det, ekstra omsorg og trygghet i hverdagen. 

Hvem kan bli fosterforeldre?
Fosterbarn er ulike, både i alder, personlighet og omsorgsbehov.  Derfor trengs det også et mangfold av fosterhjem. Fosterfamilien kan bestå av gifte, samboere, likekjønnede par eller enslig person. Om du har barn fra før av eller er barnløs, om du bor i bygd eller by, om du er etnisk norsk eller har annen kulturbakgrunn spiller ingen rolle.  Fellesnevner er at det er voksne med god omsorgsevne og overskudd til andre.

Fosterhjem i familie og nære nettverk?
Når det er bestemt at et barn trenger fosterhjem, skal den kommunale barneverntjenesten alltid vurdere om det er noen i barnets familie eller nære nettverk som kan bli fosterhjem. Fosterhjem fra familie og nære nettverk godkjennes på samme måte som andre fosterhjem, og får også tilpasset opplæring og oppfølging.

Hvordan bli fosterhjem?
På fosterhjem.no har vi samlet informasjon om hvordan man går frem for å bli fosterhjem. Her får du også nyttig informasjon om opplæring og kurs, og du kan lese mer om hverdagen som fosterforeldre. Du finner også kontaktinformasjon til de lokale fosterhjemskontorene.

Er du interessert i å vite mer? Da ønsker vi å høre fra deg!Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.