Status i forhold til flerbrukshallen

Postet av Utleira IL den 29. Okt 2014
Mange stiller seg spørsmål om hvordan arbeidet går i forhold til bygging av ny idrettshall i forbindelse med de fantastiske fotballbanene vi har bygget.

Det gjøres en fantastisk frivillig innsats av svært mange i klubben. Enkelte er dugnadsansvarlige for lag, noen er økonomiansvarlige for et av fotball lagene eller et håndball lag, andre tar styreverv og andre nødvendige oppgaver, og svært mange er trenere for et eller flere lag, og har treninger flere ganger pr uke.

Det er ikke noe unntak i forhold til gruppen som jobber med idrettshallen, selv om resultatet ikke er synlig på byggeplassen pr i dag, jobbes det daglig for å realisere bygget om ikke lenge. Mye av arbeidet som legges ned er byråkratiarbeid inn mot myndighetene for å sikre at Idrettslaget ikke brekker ryggen med å ta på seg for store økonomiske belastninger. Her kommer en status i forhold til arbeidet og en potensiell fremdriftsplan slik det ser ut i øyeblikket, dvs pr oktober 2013:

Geologiske undersøkelser i område hvor vi skal bygge Idrettshall, bærer preg av navnet hvor vi bygger, Utleir. Området inneholder stort sett leire, og av den grunn er geologer bekymret for utsklidninger fra skråninger opp mot Strindamarka når vi skal begynne å grave for fundamentene til Idrettshallen. Vi er derfor pålagt å ta bort (fjerne) 5000 kubikk masse i skråningene på motsatt side av veien. Dette er kostnader vi mener Trondheim Kommune må ta da vi har inngått en 40 årig leieavtale på en byggeklar tomt som nå da ikke er byggeklar på grunn av masseforflyttingen. Beslutning i forhold til dette skal opp i Trondheim Bystyre i løpet av oktober. Kostnadene for flytting av denne massen er ca 5 millioner, og "sparte penger" for idrettslaget. Det har i sommer ligget ute et anbud på Doffin (felles anbudsplattform som vi er forpliktet til å utlyse våre anbud på grunn av offentlig støtte), og det er valgt entreprenør for dette anbudet. I kontrakten med entreprenør har vi en klausul til godkjenning fra Trondheim Bystyre at de tar mer av kostnaden. Vi har stor tillit til at vedtaket blir vedtatt i løpet av oktober, og at arbeidet starter på sent høsten 2013.

Når det gjelder selve idrettshallen, er vi naturlig nok avhengig av at masseforflyttingen går i orden men vi kjører et parallelt løp for å spare tid. Vi har ved flere anledninger tatt imot innspill fra klubbens avdelinger i forhold til ønsker og behov. Dette har det blitt tatt hensyn til. Ut fra innspill og idrettslagets behov har det blitt utarbeidet et anbudsdokument som i første runde har ligget ute på Doffin.Vi har kjørt en prekvalifisering for å skille ut de entreprenører som tilfredsstiller våre krav. Etter at denne prekvalifiseringen ble det valgt 4 entreprenører som i disse dager mottar konkurransegrunnlag med våre behov, romfunksjonsplan og spesifikke krav vi stiller til bygget. Ut fra dette konkurransegrunnlaget vil de 4 entreprenørene gi konkret tilbud og løsninger i forhold til hvordan de ser for seg en løsning av idrettshallen. Vi forventer at et valg av løsning og entreprenør velges i løpet av 1 til 2 måneder, dvs før jul J

Selve oppstarten av byggingen er avhengig av flere momenter, men når selve fundamenteringen starter må man påberegne ca 10 til 12 måneders byggetid, og skal man være realistisk så vil trolig idrettshallen stå ferdig våren 2015.

Vi vet at mange synes dette arbeidet går sent, men for styret og for anleggsgruppa er det viktig at vi ikke tar beslutninger som skader idrettslaget, er grundig vurdert og med beslutninger vi kan stå for i ettertid. I tillegg er det viktig å huske på at dette er arbeid som gjøres på fritid, og tar nødvendig vis noe lenger tid enn for de som har dette som jobb og kan bruke hele dager på dette.
Har du spørsmål i forhold til dette, ta kontakt med Daglig leder Vegar Granheim på leder@utleira.no

Sportslig hilsen

Vegar Granheim, Daglig leder
Roar Østgaard, leder anleggsavdeling
Per Hangerhagen, Leder hovedstyre UIL

80 Kommentarer

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.