Oppstart av fotball for gutter og jenter født i 2015

Postet av Utleira IL - Fotball den 13. Sep 2021

Fotballavdelingen ønsker å etablere egne lag for alle gutter og jenter som er født i 2015.

Torsdag 16. september kl. 20.00 er det foreldremøte for alle gutter og jenter født i 2015!

Møtet blir digitalt og vi møtes på Teams.

Dato og tidspunkt blir Torsdag 16. september kl. 20.00

For 2015-årgangen vil det bli mulighet for å ha noen treninger nå i høst. 

Det er obligatorisk foreldremøte for minst en foreldre/foresatt.

Link vil bli sendt ut til alle registrerte og på forespørsel


Ved etablering av laget trenger vi følgende roller:

Trenere, lagleder, dugnadsansvarlig, økonomiansvarlig og lagets representant i fotballstyre. Informasjon om dette på møtet.

Alle aktive må være medlem av Utleira IL


Link til registrering: https://forms.gle/dDrMgfY79X7n14TG8


Link til møtet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGI1MjMxMmMtZmVjNy00NDI3LTgyOWEtZGIyMDIyZDBjMTU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2239ef44ca-adfa-4a24-8858-ef68dbe16345%22%2c%22Oid%22%3a%2252d74e4e-adc5-46d7-b9dd-b6045968ae19%22%7d


1 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.