Innkalling til åpent styremøte (Årsmøte) i Utleira fotball 11. mars 2019

Postet av Utleira IL - Fotball den 3. Mar 2019

Velkommen til åpent styremøte i Utleira fotball mandag 11. mars 2019 kl 20.00 i klubbhuset. 

Åpent styremøte er det samme som Årsmøte for Utleira IL fotball. 


Saksliste


 
1. Valg av møteleder og referent
 2. Årsberetning
 3. Regnskap
 4. Budsjett
 5. Årshjul
 6. Sportsplan
 7. Fastsette treningskontingent
 8. Styrets sammensetning
 9. Innkomne saker / Eventuelt


Ønsker du å melde inn en sak til møtet, må denne sendes på epost til styreleder Odd Einar Landsem,  odlandse@online.no innen torsdag 7. mars. REPRESENTASJON:

På åpent styremøte møter med tale- og stemmerett:

Alle gyldige medlemmer, jfr. §4 og 5 Lov for Utleira