Invitasjon til årsmøte i Utleira Idrettslag 29. mars

Postet av Utleira IL den 28. Feb 2023

Årsmøte i Utleira Idrettslag arrangeres i dansesalen, Utleirahallen 29. mars kl 19.00

Agenda for årsmøtet.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets- og revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem.
b) Kontrollutvalg med en leder, ett medlem og to varamedlemmer.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, tre medlemmer og ett varamedlem. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra hovedstyret.
e) Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Frist for innmelding av saker er 12. mars. Sakene sendes til leder@utleira.no
Saken bør inneholde overskrift, forslag til vedtak, argumentasjon og navn og kontaktinfo til forslagsstiller.Dersom det er saker som bør vurderes til årsmøtet kan disse sendes til leder@utleira.no

Saksdokumenter legges ut senest 15. mars i link under.
https://www.utleira.no/storage/files?uid=1100128935&pfi=72693

Loggførte vedlegg publisert etter 15. mars:
29. Mars: Budsjetter for alle avdelinger lagt ut i felles ark (Nytt dokument)
29. Mars: Årsregnskapet er signert
29. Mars: Oppdateringer i årsmøtepapirer. Sak 10.3 er trukket, og noen flere har kommet til på valg.
29. Mars: Egenerkløringfra daglig leder er lagt ut (Nytt dokument)
28. Mars: Årsmelding . Kun endring i antall møter og saker.
24. Mars: Nytt årsregnskap med noter. Kun endring i note 4.
24. Mars: Nytt årsmøtepapirer-dokument. Kun endringvalg nestleder i Hovedlaget
24. Mars: Kontrollutvalgets beretning (Nytt dokument)
20. Mars: Utkast revisjonsberetning lagt ut under 9. Regnskap (Nytt dokuemt)

Viktige datoer i forbindelse med årsmøtet
Styremøte i hovedlaget                                  -           Onsdag 1. mars 2023
Åpent styremøte i allidrett                             -           Onsdag 1. mars 2023
Åpent styremøte i basketball                          -           Mandag 6. mars 2023
Åpent styremøte i ski/Friidrett                      -           Mandag 6. mars 2023
Åpent styremøte i innebandy                        -           Tirsdag 7. mars 2023
Åpent styremøte i fotball                               -           Onsdag 8. mars 2023
Åpent styremøte i håndball                           -           Torsdag 9. mars 2023
Siste frist for å levere forslag og saker          -           Søndag 12. mars 2023
Styremøte i Hovedlaget                                 -           Tirsdag 14. mars 2023
Frist for saksdokumenter                               -           Onsdag 15. mars 2023
Årsmøte Utleira IL                                        -           Onsdag 29. mars 2023
Gratis trenerkurs for alle i barneidretten (medlemmer)

Postet av Utleira IL den 28. Feb 2023

nvitasjon til barneidrettstrenerkurs
Sted: Sjetnehallen, Trondheim
Dato: 24-25 mars.

Kurset går på tvers av idretter og er åpent for alle. 

Målgruppe:  
•             Alle som ønsker å trene barn i alderen 6-12 år
•             Kursdeltaker må fylle 15 år det året de tar kurset.


Innhold:
Barneidrettstreneren får ved fullført kurs kunnskap om:
•             Idrettens verdigrunnlag
•             Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett
•             Trygge rammer
•             Relasjoner
•             Mestringsmiljø
•             Aldersrelatert og nivåtilpasset trening
•             Planlegging og gjennomføring av praktisk økt


Er du Utleiramedlem (betalt medlemskontingent) og har en intensjon om å trene/bidra i teamet rundt barn i Utleira IL uansett idrett, så dekker Utleira IL hele kursavgiften på kr 800,- Send mail snarest til leder@utleira.no om du vil være med på kurset. 

Mer info under.


Ni Utleiraspillere på Regional landslagssamling

Postet av Utleira IL den 24. Feb 2023

En spiller har mange muligheter for utvikling i dagens Region Nord. RLM , Utfordrer RLM , SPU og Trenerskolen. Her kommer du inn som 13 åring i trenerskolen går videre gjennom SPU før du til slutt blir en del av RLM . 

Torsdag 23.Februar var det samling i Kolstad Arena der landslagstrenere var med og instruerte unge trøndere. De får da et godt overblikk på hvordan spillere i Region nord utvikler seg i forhpold til spillere i andre regioner. Utleira hadde hele ni spillere med på årgangene 2005 og 2006 . Fire guttespillere og fem jentespillere. . 

Fra venstre Karoline, Arnhild, Eirik Haugdal, Liv Alva, synne og Janne. Eirik Haugdal er til daglig hovedtrener for Larvik HK i Rema 1000 Ligaen. Janne  møter snart Eirik igjen da hun er tatt ut på LK 04/05 samling 

 

Endre , Julian og Abbi hadde sine treninger med Landslagstrener Jørgen Laug. 

 Trenerskolen 

https://www.handball.no/regioner/region-nord/utvikling/spillerutvikling/Trenerskole-13-aar-09/hva-er-trenerskole/

SPU 

https://www.handball.no/regioner/region-nord/utvikling/spillerutvikling/spu-14-ar-08/hva-er-spu/

RLM

https://www.handball.no/regioner/region-nord/utvikling/spillerutvikling/spillerutviklingsmodell/regional-spillerutvikling/

Utleira håndball ønsker å ha med spillere på alle disse nivå da det kan være lærerikt både for spillere, trenere, klubb og foreldre som får et innsyn i hva som kreves for videre utvikling til en hver tid.  Neste steget etter dette er spillere inn på LK nivå i aldersbestemt.

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/kampaktivitet/landslag/

Janne Nordnes kom til Utleira for å utvikle seg videre .
Hun er nå tatt opp i A stallen og har klort seg fast i LK 04/05 sine samlinger. 

 

Utleira håndball syns det er stor stas at spillere som spiller for Utleira håndball er med å setter farge på regionale tiltak og Landslag. Det viser at trenere, spillere i klubb gjør en jobb jobb i sin egen treningshverdag som alltid er det viktigste fundament for all utvikling over tid. 
Tigercamp Håndball engasjerte hele 120 deltagere

Postet av Utleira IL den 21. Feb 2023

120 håndballglade barn og ungdom i alderen 9-16 år er samlet i Utleirahallen for å være med på en Tigercamp som har som mål å vise litt av det håndball dreier seg om uansett alder. Teknikk og nok repetisjoner over tid er en stor del av det å lære seg håndball. Samtidig må vi innom det fysiske og det å gjennomføre kamp lignende situasjoner.  

Nye vennskap mellom spillere ble det også. Her med spillere fra Molde og Utleira . 

Det å gi spillere nok utfordringer i treninghverdagen som over tid gir mestring er veldig gøy.  Det er lite tvil om at de yngste kan lære mye av  mer fysiske økter.  Dag en var det mye fokus på den tekniske biten av håndballspillet i alle klasser. 

Litt kast og mottak ble det også tid til .

 Dag to ble det kjørt en fysisk økt tilpasset alder , men utfordrende nok for alle aldre. De minste var meget stolte av seg selv etter den fysiske testen. Senere på dagen fikk ungdommene prøve seg på 18 runder med tøff fysisk trening som er kopiert fra en LK 96 samling for flere år tilbake. De fikk muligheten til å gjennomføre 6 ekstra runder før lunsj. Det takket de fleste glatt ja til. Imponerende innstat og vilje til å gå litt kjelleren. 

18 runder med fysisk trening pluss 18 x 40 meter spurt var en av øktene i vinterferien.

Dag tre  hadde masse spill varianter og kamper med ulike tema som ga kampene utfall på helt andre måter enn kun ved å score mål.  Første økt på Onsdag ble brukt til å øve på pådrag - viderespill i øvelser og satt sammen i spill variant der spillere fikk spille 5 mot 4 . De yngste spilte turnering på Onsdag. Samt at de fikk en økt me Speedball.  Speedball er 3 mot 3 på hel bane der det er mange kåringer som gir ekstra mål etter kampslutt og gir ekstra poeng for artige målvarianter og type samspill. Målvakter med flest redninger gir også ekstra poeng til laget.  Det å ta gode valg i situasjoner til det beste for laget var noe vi så etter i spillsekvenser. 

Guttene var godt representert på Tigercamp 

 Det har vært tre fine dager med håndball der alle spillere har brukt mye energi og lært noe de kan ta med seg gjem til sitt klubblag. Instruktører har gjort en meget god jobb både på kjøkkentet og på parketten. Nye vennskap mellom spillere har det blitt ytil og alle har gitt jernet fra start til mål. Nå venter en vel fortjent vinterfeire på alle. Vi gleder oss allerede til neste Tigercamp. 

Eirik fra Utleira G14 var en av 6 spillere som fikk en liten ekstra oppmerksomhet for sitt gode lagspill .

Bring og Lerøy i Utleirahallen

Postet av Utleira IL den 14. Feb 2023

Til helga kommer det lag fra hele Norge for å spille kamper på nasjonalt nivå i Utleirahallen. Det er rett og slett fordi at fire ungdomslag tilknyttet klubben kvalifiserte seg høsten 2022 og har siden vært på to runder andre steder i Norge før vi nå har fått et samlet arrangement som går av stabelen lørdag 18 og Søndag 19 Februar i Utleirahallen. 

Våre to 18 årslag hvor ett er i samarbeid med Tiller spiller på lørdag.  Runar og Sotra kommer for å møte G18 på lørdag. Runar er en håndballklubb med gode tradisjoner på øverste nivå . Sotra håndballklubb er i dag Norges tredje største håndball klubb med snart 900 medlemmer fordelt på 68 lag. Så, det er gode klubber våre g18 spillere skal bryne seg på til helga. 

J18 skal ut imot et av Norges aller beste J18 lag  Halsen som leder gruppe 3 etter fire strake seire så langt i Lerøy.  Godøy kommer fra Ålesund å har hatt mer varierte resultat så langt i Lerøy og blir på en måte ett lokal oppgjør da de også tilhører Region Nord. Det blir spennede og se hva vårt første års J18 lag kan prestere mot to gode motstandere til helga. 

G16 Utleira skal ut mot to meget kjente håndballklubber Ull/Kisa og Fana. Begge lag er tabell naboer til våre gutter, så dette kan bli en meget spennende helg med jevne kamper .  

J16 skal ut i kamp mot Nordstrand som igjen er en klubb med meget sterke håndball tradisjoner over mange ti år i Norsk topphåndball. I dag spiller deres  senior lag i 1.Divisjon. Klyve håndball er et litt mer ukjent for oss, men som Utleira har de meget fine farger på sine spillertrøyer. De har til nå gjort sine saker meget godt i Bringserien . 

Det blir en innholdsrik helg i Utleirahallen med toppidrett utført av neste generasjon håndballspillere som samles til et stort arrangement i Utleirahallen. Aldri før har det vært arrangert noe lignende i Utleira sin regi. Vi vil på forhånd takke alle foreldre og ildsjeler som har brukt mye tid på å skape gode rammer for spillere, trenere, foreldre, publikum, dommere og andre som kommer innom hallen til helga. Er du glad i håndball, så vet du hvor du skal bruke tiden din lørdag og søndag førstkommende helg. 

Bring og Lerøy kamper 

https://www.handball.no/system/arrangordagbok/?clubId=61044

Viktig sliteseier hjemme mot Elverum

Postet av Utleira IL den 12. Feb 2023

Det var et Utleira lag som ønsket å ha høyt tempo i eget spill som kom på banen. De kjørte etter Elverum, men fikk ikke helt betalt i starten av kampen. Elverum gikk opp i 0-3 før Utleira fikk hull på byllen. Neste periode vant Utleira 7-2 før det igjen ble jevnt. Etter timeout Kom et aggressivt og velspillende Utleira på banen.  Igjen så kladder det på slutten av omgangen da en fire målsledelse blir spist opp av Elverum samtidig som Utleira drar på seg to  2 minuttere og starter 2.Omgang med fire spillere på banen . 13-12 til pause. 

Karin Steen putter hele 7 mål bak elverums målvakter i dag. 

 Det åpner godt på tross av at Utleira spiller i undertall. Lagene følger hverandre hele veien, men alltid med Utleira i føringen. Elverum er et lag som aldri slipper seg ned , men biter seg fast gjennom hele kampen. Utleira klarer likevel og holde seg i føringen og en viktig hjemmeseier .  24-22 står det til slutt på tavla. Nå venter ny kamp allerede på tirsdag borte imot Sverresborg.  Kl. 1800 i Åsveihallen.  

Ingvild Følstad har spilt for Utleira i over 7 år. Viktig med hennes erfaring på dager som dette. 

 

17 år gamle Synne Olsen gjorde sine saker bra mot Elverum i dag. 

 kamp rapport:

https://www.handball.no/system/kamper/kamp/?matchid=7626573
Viktig seier i toppkamp mot Molde

Postet av Utleira IL den 9. Feb 2023

Vi har blitt vant med at årets lag spiller jevne 1.omganger. Det var lite flyt i spillet og med ett forsvar som valgte å spille med mannsoppdekning på vår Eirin Skogen valgte vårt trener team å legge om til 7 mot 6 som har blitt en del av håndballhverdagen i i dagens håndball. Dette løste de ok, men fikk også en del enkle mål imot.  Det ble scoret nok mål, men bakover var det ikke like bra.  Kunne fått en fire målsledelse på tampen av omgangen. Istedfor knappet Molde innpå , så stillingen ble 17-15 til Utleira til pause. 

Igjen kommer Utleira på banen i 2.omgang og setter alle kluter til å drar jevnt og trutt i fra helt opp til 29-20 før det blir litt mer ujevnt spill og Molde kommer litt tettere på, men aldri nok til å true hjemmeseier. Det blir nok en hjemmeseier med siffrene 33-27. Allerede på Søndag er det ny hjemmekamp imot elverum. 

Tuva wilmann med nok en solid kamp på strek. 

 

Emma Olsen med en meget god 2.omgang i dagens kamp.

 

 

Kamilla Røed fikk sin debut for Utleira 2.Divisjon i dag. 

 

Eirin Skogen er i kalasform om dagen å bøtter inn med mål og taklinger.


Kamp rapport :

https://www.handball.no/system/kamper/kamp/?matchid=7626511
Trener seminar med de yngste i Utleira Håndball

Postet av Utleira IL den 8. Feb 2023

skal man lykkes i klubb må man alltid huske på de yngste . Mandag kveld var mange trenere i klassen 2015, 2014, 2013 samlet for å dele erfaringer med hverandre. Det var stort engasjement og mange gode ideer som kom i løpet av kvelden. Klubben samlet trådene og sendte de over til Sportslig leder for yngres. 

Tema var alt fra utstyr, sammensetning av trener team og roller.  Det at mange foreldre som er aktive rundt laget, treningsaktivitet og sosiale tiltakt.  Det er utrolig viktig at vi har slike møteplasser i klubb. Her så også¨gruppene mulighetene til å kunne samarbeide om ting på tvers av lag som vil være med å styrke mulighetene til alle over tid. Neste gruppe ut er alderen 2012 - 2011- 2010 .  Alle var fornøyd med samlingen og fikk knyttet gode bånd mellom lagene. 
Nora Thomassen på Team BDO

Postet av Utleira IL den 6. Feb 2023

Nora Thomassen fra jenter 2008 er tatt ut i troppen til Tema BDO J15 våren 2023. 
Nora er en allsidig og ivrig spiller som har trent godt og dedikert gjennom mange år. Hun ble nå i vinter belønnet med en plass på Team BDO J15. I tillegg til å spille fotball er også Nora en dyktig håndballspiller i klubben vår.


Utleira IL gratulerer Nora med uttaket, og ønsker henne lykke til på kommende samlinger.
Klar seier i toppkampen mot NTNUI

Postet av Utleira IL den 5. Feb 2023

Det er mange som var spendt før toppkampen mot NTNUI som har gjort en meget sterk første halvdel av sesongen. De er tabellnabo å har sagt klart i fra at de ønsker å være med hele veien inn for å muligens rykke opp til 1.Divisjon. Kampen starteetmeget jevnt og halveis i 1.Omgang leder NTNUI med ett mål. Utleira skaper mer enn nok sjanser, men sliter med å få ballen i mål.  Hannah Tornes varter opp med noen meget viktige redninger som holder Utleira i kampen mens de selv er i undertall.  Lagene følger hverandre jevnt , men med to minutter igjen av omgangen får Utleira en ett målsledelse som de holder helt inn. 

Utleira kommer på banen med mer trøkk og mer tempo fra start av i 2.omgang. Flere spillere melder seg på fremover på banen og de drar fra de første ti minuttene opp til 19-13 . Utleira maler på og NTNUI virker mer og mer slitne. Det er ingen tvil om hvor seieren havner til slutt. Det blir hele 33 - 22 til slutt.  Før jul endte samme kamp uavgjort 31-31.

kamp rapport 

https://www.handball.no/system/kamper/kamp/?matchid=7626571

Trening med partnerklubb Byåsen Håndball Elite

Postet av Utleira IL den 3. Feb 2023

Det er fint at noen av våre spillere får muligheten til å trene med Byåsen Håndball Elite. Før jul var våre målvakter innom jevnlig og i forrige uke fikk to yngre bakspillere muligheten. Karin Steen og Synne Olsen. Begge var enig om at det var fint å få kjenne på treningsnivået på øverste nivå i Rema 1000 Ligaen.  

Karin og Synne har hatt god utvikling både i eget spill og samspillet med medspillere utover i sesongen. 

 

Denne uka fikk to yngre spillere født i 2006 muligheten til å være med på en trening med vårt 2.divisjonslag. Alette Pettersen Lund og Eline Hårstad var spente før trening, men ble godt tatt imot av både trenere og spillere. Våre etablerte spillere tok godt vare på de yngste som fikk med seg en positiv treningsopplevelse i sin videre utvikling. 

Eline og Alette er ofte med på Regionale Landslag samlinger. Deltar på Utleira junior lag og spiller sammen på årets Bring lag på J16. Sammen med sine lagvenniner på J06 har de utviklet seg mye i løpet av det siste året. 

På Søndag er det duket for en meget spennende hjemmekamp som alle i klubben bør få med seg. Kl. 1500 møter våre spillere Ntnui til toppkamp i 2.Divisjon avdeling 4. Ta med fmilien og kom på kamp. Alle under 16 år i Utleira klær kommer inn gratis. 

 

 
Skirenn på Utleira idrettsanlegg lørdag 4. februar

Postet av Utleira IL den 3. Feb 2023

Bydelsskirenn på Utleira 4. februar

Endelig kom snøen vi trengte, og på lørdag blir det skirenn med masse moro. Fredag er det kjørt opp fine løyper, og alt ligger til rette for en fin lørdag.


Hva: Rundløype og skilek.
Sted: Utleirahallen
Når: 4.februar kl. 11-13
Påmelding: Ved oppmøte fra 10.30.
For hvem: Alle barn fra 3-13 år. Ingen tidtaking.
Pris: 100kr. (Vipps)
Premier: Alle får premie

Løypelengder: Valgfritt. Alle velger selv hvor langt de går.
Det blir ulike runder fra 300 m. til ca. 1,5km. På alle løypene vil det være innslag av noe skilek/ hinder underveis; slalom, hopp, kuleløype, erteposekast, gå baklengs, tunnelløype.

Parkering: Ved Utleirahallen. Oppfordrer alle i nærheten til å gå eller ta kollektivt. Samkjør gjerne.

Kiosksalg