Endelig starter vi opp med fotball for gutter og jenter født i 2014

Postet av Utleira IL - Fotball den 23. Mar 2021

Fotballavdelingen starter nå opp eget lag for alle gutter og jenter som er født i 2014.

Onsdag 7. April kl. 20.00 er det foreldremøte for alle gutter og jenter født i 2014!

Møtet blir digitalt og vi møtes på Teams.

Dato og tidspunk blir onsdag 7. april kl. 20.00


For 2014 årgangen vil det bli treninger hver uke.

Det er obligatorisk foreldremøte for minst en foreldre/foresatte.

Link vil bli sendt ut til alle registrerte og på forespørsel

For å starte opp laget, trenger vi følgende roller: 
Trenere, lagleder, dugnadsansvarlig, økonomiansvarlig og lagets
representant i fotballstyre. Mer informasjon om dette på foreldremøte.
Alle aktive må være medlemmer av Utleira IL

Link til registrering: https://forms.gle/wxWtqeedw9EtzsmQ6


Link til selve møte (Husk å registrere deg først, starter kl. 20.00): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdjYmViYmMtM2Y4Zi00ODUyLWFkMmYtODdjMTljOTY2ZmM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2239ef44ca-adfa-4a24-8858-ef68dbe16345%22%2c%22Oid%22%3a%2252d74e4e-adc5-46d7-b9dd-b6045968ae19%22%7d


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.