NY større klubbdugnad for Utleira Håndball

Postet av Utleira IL - Håndball den 5. Mai 2022

Oppdatert: 05.05.2022

Da er en foreløpig vaktliste utarbeidet og fordelt på alle lag. 

Arbeidsoppgavene er lite fysisk krevende. I all hovedsak er det vakttjeneste som er tingen.

 • Brannvakt
 • Inngang
 • Parkering
 • Generelt vakthold

All dialog, komplett oppsett, justeringer og endringer må gjøres via mail til haandball@utleira.no. Ser at et redigerbart regneark byr på litt for mange utfordringer. Sorry!

I fanen "Oversikt" finner man de hovedansvarlige fra hvert lag. Om denne ikke finnes for ditt lag så skal du kunne legge inn dette her. Da har arrangement et kontaktpunkt om det skulle være noe og det er lettere for andre lag hvis det dukker opp behov for å bytte internt.

I fanen "Tildelte vakter" finner lagets tildelte vakter. Bruk dropdown i celle M1 for å lettere finne ditt lags vakter, da blir vaktene markert grønt.

Send inn info slik at arrangement forstår hvilke vakter som skal fylles med korrekt info. Vi ønsker fortrinnsvis følgende format; eks.  

 • Mandag, 08-15, "J2006-91088555-Petter Smart" 
 • Torsdag, 14-18. "J2006-44506079-Kari Hansen"

Arrangement vil etterhvert som bidragene kommer inn, oppdatere arket.

Det er laget et arrangement på Facebook som lagene kan melde seg på.  Her kan man ta evt spørsmål og svar som angår alle da det sikkert er flere som lurer på ting. Link til Facebook

Link til regnearket

Frist for utfylling av vakter er satt til 1. juni.

Lykke til!

Mvh Arrangementskomite.


Hei alle sammen.

Det er en glede å kunne annonsere at Utleira Håndball har skaffet tilveie en større gjøremålsdugnad som vil være en årlig happening for oss fremover. Næringslivsmessene Aqua Nor og Nor-Fishing går av stabelen annenhvert år i Trondheim Spektrum og der skal vi stille med ressurser for vakt, billett, parkering etc.I år er det Nor-Fishing sin tur. Messen har åpent 23.8 - 26.8 hvor vårt dugnadsoppdrag vil strekke seg i en periode fra 21.8 til 28.8. Det vil komme mer informasjon om messen/dugnaden når vi vet mer.

Vi ber alle lag, spillere, foresatte markere denne perioden i kalenderen for dette vil angå alle. Vi trenger at alle stiller for oppdraget består i et stort antall timer. Vaktene vil bli fordelt på en rettferdig måte som mulig på alle lag. Det vil være vakter store deler av døgnet også på dagtid. Vi ber selvsagt de av dere som har jobber og muligheter til å ta dagvakter om å gjøre en tilpasning for dette.

Det ble den 15.02.2022 avholdt et møte for alle lag hvor dugnaden ble diskutert og gjennomgått. Presentasjonen fra dette møtet ligger her.

Spørsmål rundt oppdraget kan sendes til styret i Utleira Håndball.

Utleira Håndball - Organisering

Postet av Utleira IL - Håndball den 10. Apr 2022

STYRET

Noen er med videre fra i fjor og så har vi fått inn noen nye. Vi mangler fortsatt noen som er engasjert nok til å ville lede Utleira Håndball videre i det løpet som nå er lagt. Kandidater mottas med takk.

ARRANGEMENT - FORDELING AV OPPGAVER

Styret i Utleira Håndball har besluttet i siste styremøte å fordele en god del av oppgavene i årshjulet ut på lagene og deres apparat. Vi er avhengige av at flere bidrar og sørger for at oppgavene i årshjulet blir løst på en god måte. Vi har i utgangspunktet valgt å fordele oppgavene på 2 eller flere lag, slik at vi hele tiden har en årgang som kan lære opp den neste. Da får vi en god kontinuitet og flere bidrar.  En ting er at man fordeler oppgavene men en annen ting er at man bygger samhold og fellesskap for Utleira Håndball.

Det henvises til presentasjonen vedlagt for oppgavefordelingen. Viktig at lagene er seg selv bevisste på oppgavene dem står ovenfor og når disse pågår slik at man kan informere innad i lag om dette.

Overordnet ansvar for arrangement er nyopprettet arrangementskomite bestående av et styremedlem + 2 komite medlemmer. Alle lagene har å stille med representant når det er behov for dette.

SPORTSLIGE UTVALG

Det skal nå igangsettes møter med trenerne på lagene i faste sekvenser. Disse sportslige utvalgene inndeles i 3 utvalg ut i fra alderstrinn. Det vil være Sportslig utvikler som har ansvar for innkalling, gjennomføring og referat. Ved behov løftes saker opp til styret.

SPILLERUTVALG

Det er viktig for oss som klubb å lytte til spillerne. Derfor opprettes det nå et spillerutvalg i klubben som møtes 2 ganger i løpet av sesongen. Sportslig leder har ansvaret for dette.

MARKEDSKOMITE

I Utleira Håndball generelt har vi et uforløst potensiale i reklame- og sponsorinntekter. Gjelder vel kanskje spesielt de eldre lagene men alle lag vil nyte godt av slik inntekt indirekte. Vi har derfor et ønske om å opprette en markedskomite som skal jobbe mot dette felles målet. Alle som vil/ønsker/har lyst har lov uansett alder eller lagstilhørighet. Dette vil være et spennende stykke arbeid for klubben. Alle lag fra 15 år og oppover SKAL melde inn sin ansvarlige i markedskomiteen til styret slik at arbeidet kan påbegynnes snarest.

REGIONSERIE 16/20 - BRING - LERØY

Postet av Utleira IL - Håndball den 7. Apr 2022

Det har vært avholdt informasjonsmøte om spilletilbudet for 16 og 20 års klassene for kommende sesong. Rent praktisk vil dette si at man møter kvalifiserte lag i fra hele regionen, fra møre og helt langt der oppe i nord. 

REGIONSERIE 16 ÅR og 20 ÅR: 

 • 20. - 21. august: Kvalifisering + evt ekstra kval for 3. plass
 • 15. - 16. oktober: Runde 1
 • 14. - 15. januar: Runde 2
 • 11. - 12. februar: Runde 3
 • 17. - 19. mars: Runde 4 - Avsluttende fellesarrangement.

Regionserie 20 år er nytt av året. Generelt er antallet helger redusert i forhold til tidligere. Ved å bruke årets Regionserie 16 som erfaring har vi noen økonomiske tall å styre etter. Det er kostnadsfordeling reise og dommere i denne serien. Kostnad per spiller per runde man bør budsjettere med er ca kr. 1.000,-. Overnatting kommer i tillegg der hvor man har behov for dette.

I vedlagt link finner man presentasjonen som ble vist i møtet. Herunder også erfaringstall på det økonomiske for årets regionserie 16 som kan være greit å ta med seg i budsjettering av reiseutgifter.

BRING

BRING er nasjonalt seriespill for 16 åringer.

Komplett info finnes her: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/kampaktivitet/nasjonale-serier/bringserien/bringserien-2022-23/spilledatoer-for-bringserien-2022-23/

Spilldatoer BRING:

RundeDato for jenterDato for gutter
Kvalifisering3. - 4. september10. - 11. september
Runde 127. november
Runde 218. desember
Runde 319. februar
Runde 4 - Felles arr24. - 26. mars
Nasjonalt sluttspill5. - 7. mai

Kostnad for BRING deltakelse ligger nok på det samme som regionserie, ca. kr. 1.000,- pr spiller pr runde. Tvilsomt at man trenger overnatting men bør tas høyde for ved ukurante spillsteder/tider.

LERØY

Lerøy er nasjonalt seriespill for 18 åringer.

Komplett info finnes her: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/kampaktivitet/nasjonale-serier/leroyserien/leroyserien-2022-23/spilledatoer-leroyserien-2022-23/

Spilldatoer LERØY:

RundeDato for jenterDato for gutter
Kvalifisering3. - 4. september10. - 11. september
Ekstra kval8. - 9. oktober8. - 9. oktober
Runde 126. november
Runde 217. desember
Runde 318. februar
Runde 4 - Felles arr24. - 26. mars
Nasjonalt sluttspill5. - 7. mai

Kostnad på LERØY deltakelse ligger nok på det samme som BRING, ca. kr. 1.000,- pr spiller pr runde. Tvilsomt at man trenger overnatting men bør tas høyde for ved ukurante spillsteder/tider.

Om man trenger mere info og input rundt disse seriene sjekk gjerne med andre lag/klubber som har deltatt for å høre litt fra dem. Styret vil oppdatere disse sidene etterhvert som vi evt vet mer.

Velkommen på Dommer 1-kurs!

Postet av Utleira IL - Håndball den 9. Nov 2021

NHF Region Nord inviterer alle aktuelle til kurs i Dommer 1. 


Krav til deltakelse:

Deltaker må ha gjennomført Dommer Barnehåndball og dømt minimum 10 kamper!

Deltaker må være fylt 15 år!

NB: Deltaker over 16 år trenger ikke ha gjennomført Dommer Barnehåndball.

Oppstart: 24.11.2021

Sted: Varmbo Arena (Charlottenlund)

Instruktør: Kristoffer Nicolaysen

 

Kurset gjennomføres i en periode som strekker seg over 3 uker:

 • Innen 22.11.2021 kl. 12:00
  Modul 1:  e-læring.

 

 • Onsdag, 24.11.2021 kl. 17:00–21:00 (Varmbo Arena)
  Modul 2: Fysisk i hall 4 timer (teori og praksis)
  Modul 1 MÅ gjennomføres før oppmøte modul 2

 

 • Innen 06.12.2021 kl. 12:00
  Modul 3: e-læring
  Når gjennomføring modul 2 er fullført, vil aktuelle deltakere motta ny informasjon om e-læring modul 3.

 

 • Onsdag, 08.12.2021 kl. 17:00–21:00 (Kantina Idrettens Hus)
  Modul 4: 5 timer teori
  Modul 3 MÅ gjennomføres før oppmøte modul 4

 

Les mer om Dommertrinn 1 HER. Kurset har 16 plasser.

Påmelding skjer via MinIdrett eller ved å gå inn på kurskatalogen vår.


Treningsavgift høst 2021

Postet av Utleira IL - Håndball den 6. Nov 2021

Hei alle i Utleira Håndball.

Treningsavgiften for høst semester 2021 skal nå være sendt ut til alle. Vi oppfordrer at denne betales så snart som mulig. Denne danner grunnlaget for muliggjøring av all aktivitet i avdelingen så da skjønner man at dette er viktig for oss.

Det er Rubic som danner grunnlaget for fakturering av denne avgiften. Logger man inn som spiller eller foresatt vil man få oversikt over alt som er betalt og det som evt ligger til forfall. Sjekk under "betalinger".

mvh

Utleira Håndball