Invitasjon til årsmøte i Utleira Idrettslag 20. mars

Postet av Utleira IL den 22. Feb 2024

Årsmøte i Utleira Idrettslag arrangeres i dansesalen, Utleirahallen 20. mars kl 19.00

Agenda for årsmøtet.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets- og revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem.
b) Kontrollutvalg med en leder, ett medlem og to varamedlemmer.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, tre medlemmer og ett varamedlem. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra hovedstyret.
e) Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Frist for innmelding av saker er 4. mars. Sakene sendes til leder@utleira.no
Saken bør inneholde overskrift, forslag til vedtak, argumentasjon og navn og kontaktinfo til forslagsstiller. Dersom det er saker som bør vurderes til årsmøtet kan disse sendes til leder@utleira.no innen 28. februar.

Saksdokumenter legges ut senest 6. mars i link under.
https://www.utleira.no/storage/files?uid=1100128935&pfi=83811

Eventuelle endringer etter 6. mars loggføres i liste under.

Viktige datoer i forbindelse med årsmøtet
Åpent styremøte i fotball                              29. februar 2023
Åpent styremøte i håndball                          29. februar 2023
Åpent styremøte i innebandy                        3. mars 2023
Åpent styremøte i basketball                        4. mars 2023
Åpent styremøte i ski/friidrett                        4. mars 2023
Åpent styremøte i allidrett                             6. mars 2023
Siste frist for å levere forslag og saker         4. mars 2023
Styremøte i Hovedlaget                                5. mars 2023
Frist for saksdokumenter                              6. mars 2023
Årsmøte Utleira IL                                        20.. mars 2023


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.