Full støtte til håndballjentene som spiller i 1. divisjon til høsten.

Postet av Utleira IL den 9. Mai 2023

8. mai var det åpent styremøte i håndball og ekstraordinært årsmøte i Utleira IL. Begge møtene ble besluttet i ordinært årsmøte i mars, etter at håndballavdelingen i Utleira Il ikke hadde levert årsmelding og budsjett, samt ikke ferdigbehandlet treningsavgifter i sitt åpne styremøte. Disse sakene ble derfor behandlet i de to nevnte møtene i går. 

Årsmeldingen ble opplest og det var noen kommentarer til aktiviteter som med fordel kunne vært med i årsmeldingen. 

Nye treningsavgifter som innebar reduksjon i treningsavgift for junior, K3 og K1 ble nedstemt. Selv om treningsavgiftene ble nedstemt, var det stemning i rommet for at det skulle være mulig for jentene på K1 å få redusert treningsavgift om denne ble erstattet med personlige sponsorer eller oppgaver i breddearbeidet i idrettslaget.

Under behandling av budsjettet ble det vedtatt at hovedstyret gjør nødvendige endringer i budsjettet og behandler dette som ferdig budsjett for avdelingen, samt en del av totalbudsjettet i Utleira IL. At budsjettet ikke ble godkjent handler først og fremst at budsjettet fremsto som feil, da det var manglende periodisering begrenset til 2023, ettersom inntekter og kostnader for første halvår i 2024 var en del av budsjettet. Når hovedlaget vedtar et oppdatert budsjett, så er dette for å få til et realistisk budsjett som sikrer både jentenes muligheter og ambisjoner knyttet til spill i 1. divisjon og idrettslagets behov for å ha økonomisk kontroll og redusert risiko. 

Gjennom argumentasjon og ordveksling under møtene kunne det ved flere anledninger tolkes til at Utleira IL er et breddeidrettslag som ikke ønsker toppidrett. Selvfølgelig ønsker idrettslaget dette, og det er viktig å presisere at diskusjonene i stor grad dreide seg om prinsippielle spørsmål knyttet til koblingen mellom lag i bredde- og toppidretten i samme klubb. 

Hovedlaget ønsker å presisere full støtte for spill i 1. divisjon og at dette er både viktig og riktig for Utleria Il. Samtidig er det viktig at vi må bygge toppidretten sammen, slik at vi opprettholder en oransje tråd i arbeidet og ikke minst opprettholder en ansvarlig økonomi., der toppidretten lever i en symbiose med bredden. Topp og bredde hånd i hånd, for hverandre. Vi ønsker å tilrettelegge for god økonomi som kan bære spill i 1. divisjon og bygge et herlig engasjement rundt laget og arrangementene som gjør at det er fullt på tribunene. Vi er sterkere sammen, så nå er det viktig å få alle til å dra i samme retning. 

Hovedstyret har allerede bedt om et fellesmøte med håndballstyret. Dette for å hjelpe til, og finne en best mulig vei videre slik at i løper i flokk mot sesongstart, til det beste  for Utleira IL.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.