Invitasjon til årsmøte i Utleira IL 30. mars kl 19.00

Postet av Utleira IL den 28. Feb 2022

Årsmøte i Utleira IL
Onsdag 30. mars kl 19.00
Klubbhuset i Utleirahallen

Agenda for årsmøtet.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets- og revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem.
b) Kontrollutvalg med en leder, ett medlem og to varamedlemmer.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, tre medlemmer og ett varamedlem. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra hovedstyret.
e) Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Frist for innmelding av saker var 8. mars. Dersom det er saker som bør vurderes til årsmøtet kan disse sendes til leder@utleira.no

Sakspapirer til årsmøtet (frist 16. mars)

https://www.utleira.no/storage/files?uid=1100128935&pfi=65941

Endringslogg for dokumenter endret etter 16. mars
30. mars: Oppdatert valg (årsmøtepapirene) med en styremedlem i hovedlaget og vara i kontrollutvalget
28. mars: Kontrollutvalgets beretning lagt ut for første gang
28. mars: Oppdatert valg (årsmøtepapirene) med en ekstra styremedlem i basket
28. mars: Oppdaterte noter til årsregnskapet
28. mars: Nytt følgeskriv fra regnskap om årsregnskapet
25. mars: Oppdatert budsjett behandlet av Hovedstyret.
25. mars: Liten korrigering av Årsmeldingen for Hovedlaget under økonomisk status.
25. mars: Liten korrigering i Revisjonsberetning
 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.