Behov for fosterhjem og husverter til enslige mindreårige flyktninger

Postet av Utleira IL den 10. Des 2016

Alle enslige mindreårige flyktninger trenger trygghet og omsorg fra voksne. Barna som kommer til Norge har flyktet fra krig og uroligheter. De har ofte reist fra hjemlandet med søsken, eller blitt sendt på flukt med voksne som ikke er foreldrene deres. I 2017 skal Trondheim kommune bosette over 60 enslige mindreårige flyktninger, og rundt 20 av disse vil være under 15 år.

Vi håper du er en av de som kan gi disse barna de omsorgsrammene de trenger ut fra alder og individuelle behov. Det er viktig at vi jobber sammen, slik at barn og unge som kommer neste år kan få en best mulig start på livet sitt her i Trondheim.

Hva trenger barna?

Fosterhjem: Fosterhjem til enslige mindreårige flyktninger er et privat hjem på lik linje med andre fosterhjem. Fosterhjemmet følges opp av den kommunale barneverntjenesten, og mottar gruppeveiledning første året fra fosterhjemstjenesten i Bufetat.

Ta kontakt med Bufetat for nærmere informasjon om kurs og hva som kreves for å være fosterhjem.
Mer informasjon om fosterhjem til enslige mindreårige flyktninger

Husvert: Å være husvert innebærer å leie ut en hybel eller leilighet i din private bolig til enslige mindreårige flyktninger mellom 16-18 år. Husverten skal sammen med Trondheim kommune delta i oppfølgingen av ungdommen ved å skape trygghet og trivsel i bosituasjonen. Det er Omsorgsenheten i Trondheim kommune som rekrutterer og godkjenner husverter.
Mer informasjon om husvertordningen til enslige mindreårige flyktninger

Besøkshjem/avlastningshjem: Dette kan være en familie som kan tenke seg å ha besøk av en enslig mindreårig innimellom, eller som kan ha fast avtale om besøk for eksempel 1 gang i måneden. Vi trenger også familier med språk- og kulturkompetanse fra barnas ulike hjemland til slike oppdrag. Det er Omsorgsenheten i Trondheim kommune som rekrutterer og godkjenner besøkshjem. Mer informasjon om besøkshjem

Ekstra støtteperson: Du kan melde deg som frivillig – både til enkelte barn og unge, eller bidra inn mot våre tiltak. Du kan være frivillig inn mot fellestilbudene våre – diverse kurs, språkcafe eller leksehjelptilbud i skolen eller i tiltaket el.l.. Du kan være frivillig gjennom Redd Barna, Røde kors, eller til vår Enslig mindreårige-base på Isak kultursenter.

Flyktningeguide og vennefamilie for enslige mindreårige: Dette kan du verve deg til gjennom Røde kors. Mer informasjon om flyktningeguide og vennefamilie

Ta kontakt for mer informasjon eller om du har spørsmål.

Astrid Ellard Jorunn Øyum
Fagutvikler Fosterhjemstjenesten i Trondheim
BFT Omsorgsenheten Bufetat region Midt-Norge
Tlf. 95263695 Tlf. 46617632


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline