Informasjon om vaktordning i Utleirahallen

Postet av Utleira IL den 20. Okt 2015


UTLEIRA_Hjerte_bred(1).jpg
Utleira IL har bygd og eier et flott idrettsanlegg. For å kunne drive aktiviteter på anlegget vårt må vi ha tilsynsvakt og kioskvakt i hallens åpningstider. Hallen er en flerbrukshall som brukes av alle Utleiras avdelinger. (Håndball, fotball, futsal, ski, friidrett, basis) Hallen har to ballflater, klubbhus, sosialt rom, treningsrom, garderober, teknisk rom og lager.

Hovedoppgaver for tilsynsvakten vil være: å åpne/låse hallen, være evakueringsleder ved eventuell brann, holde anlegget ryddig, samt hjelpe og tilrettelegge for brukerne av hallen. En informasjonsperm vil ligge i kiosken i 1.etg. Der er det nærmere beskrevet hvilke detaljerte arbeidsoppgaver som skal utføres

Hovedoppgaven til kioskvakter er å holde kiosken åpen, samt hjelpe tilsynsvakten ved ev. brannalarm / akutte hendelser. Lagene/gruppene stiller også med minimum 1 kake til hver vakt.

HVEM DELTAR I VAKTORDNINGEN
Alle avdelinger er med i vaktordningen. I tillegg er det en frivillig gruppe som er satt opp hver 4.uke. (Her er det rom for flere å melde seg –besteforeldre, tidligere medlemmer etc). Det er satt opp en rulleringsliste som publiseres på www.utleira.no

ORGANISERING
Driftsleder i Utleira IL, Vidar Magne, vil organisere vaktlister og nøkler/adgang til hallen.

LAGENES/GRUPPENES DUGNADSANSVARLIG
Hvert lag/gruppe skal ha en dugnadsansvarlig som er lagets kontaktperson mot driftsleder. Dugnadsansvarlig har ansvar for å sette opp vaktliste for sitt lag/gruppe.

Vaktlisten skal leveres/sendes inn til driftsleder minimum en uke før lagets vaktperiode starter. Sendes til: drift@utleira.no

VAKTPERIODE
Hallen stenges 1.mai, 17.mai og kr.himmelfartsdag, juli måned, samt jule- og påskeferien. Vinterferien vurderes år for år. Det skal være tilsynsvakt i hallen i følgende tidsrom:
  • Mandag – fredag: 16:00 - 22:00
  • Lørdag: 09:45 - 20:30
  • Søndag: 11:45 - 23:00
Lagene har ansvaret for tilsynsvakt i en uke hver. Vaktuken starter på mandag og avsluttes på søndag. I ukedagene vil tilsynsvakten være delt i en ettermiddag- og en kveldsøkt. Helgedagene er delt opp i tre vaktøkter.

ADGANG TIL HALLEN
Driftsleder arbeider til kl 16:00, så hallen er åpen ved vaktstart i ukedager.

På mandag kl 16:00 møter lagets dugnadsansvarlig og personene som skal ha første vakt opp ved kiosken for gjennomgang av instrukser.

VED SYKDOM ELLER ANDRE PROBLEMER
Hvis en tilsyn- eller kioskvakt på kort varsel blir forhindret fra å gjennomføre sin oppsatte vakt (sykdom eller annet) lagets/gruppens dugnadsansvarlig umiddelbart varsles. Denne må da sørge for å skaffe en erstatter som kan gjennomføre vakten. Det er meget viktig at hallen har tilsynsvakt slik at kamper og treninger kan gjennomføres som planlagt.

For Utleira IL
Vidar Magne, driftsleder

link til rutiner, rollebeskrivelser, branninstruks, skjema etc er her


0 Kommentar

Kommentarer

Kommentarfelt er stengt

Levert av IdrettenOnline