Samarbeidsavtale mellom avdelingene

Postet av Utleira IL den 10. Sep 2015

De sportslige avdelingene har blitt enig om følgende samarbeidsavtale på tvers av avdelingene. Denne er godkjent av sportslig leder og avdelingsleder i hver avdeling.

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SPORTSLIGE AVDELINGER I UTLEIRA IL

Formålet med denne avtalen er å sikre alle utøvere i Utleira IL et inkluderende og trygt treningsmiljø både når det gjelder sosiale og sportslige utfordringer.

Dette oppnår vi ved at det etableres et godt samarbeid mellom trenere og øvrig lagledelse innen hvert årskull på tvers av de sportslige avdelingene.

Lagledelsene for de ulike avdelingene i hvert årskull, skal kommunisere om eventuelle ekstratreninger og cuper eller renn som kan kollidere med den andre grenen, og skal i løpet av året gjennomføre minst 2 møter for å tette samarbeidet mellom idrettene, eksempelvis i forkant av hver sesong.

De ansvarlige for bane- og hallfordeling skal sammen gjennomgå oppsettet for treninger i årskullene med formål om at treninger ikke skal kollidere. Alle lag/idretter må legge terminlistene sine tilgjengelig på bloggen i god tid før sesongstart, og hvert årskull skal samkjøre kalenderne sine så aktivitetene på tvers av idrettene blir godt synlig.

Lagledelsens planlegging skal skje i samråd med foreldre i forkant av sesongen, hvor det skapes enighet om totalbelastning med hensyn til ambisjons- og aktivitetsnivå som antall treninger, løp, renn, kamper og cuper for den enkelte utøver.

Det er påkrevd at aktivitetene tilrettelegges på barnas premisser. Det skal legges til rette både for de som ønsker å drive med en idrett og de som ønsker å drive med flere idretter gjennom sesongen.

Målet er flest mulig – lengst mulig!

Avtale mellom Utleira IL håndball og fotball

Utleira IL har bestemt at fotballtreningene SKAL prioriteres fram til og med 30.09. Håndball prioriteres fram til og med 31.03. Dette gjøres for å unngå å konkurrere om spillerne ved å definere perioder for når hver av idrettene skal ha førsteprioritet.

Dersom man har organiserte treninger i hverandres prioriterte sesong er det viktig å unngå kollisjon med treningsdager og kamper i de ulike idrettene. Hovedtreninger og kamper i idretten som er i sesong må prioriteres.

Utleira IL ønsker at man frigir utøvere etter behov og etter avtale mellom trenere i samme årskull for deltakelse i kamper, cuper og arrangementer som ikke er i prioritert sesong. Her kreves det at trenerne i årskullene informerer i god tid i forveien. Håndballcuper som går i samme tidsrom som fotball sine cuper skal ikke prioriteres under fotballsesong og motsatt.

Det er viktig at ikke trenere og lagledere opererer på egen hånd ved å kontakte utøveren og dens foreldre. Det anbefales at hovedtrenerne ved behov tar initiativ til møter for å bli enig om aktivitetene.

Det bør samtidig tas hensyn til at utøvere opp til 13-årsalderen ikke bør ha mer enn totalt 5 organiserte treninger i uken. Klubben har et ønske om at flest mulig, lengst mulig deltar i klubbens aktiviteter og anser det derfor som svært viktig at det tilrettelegges etter barnas egne ønsker og behov. Her må det presiseres at utøverens ønske ikke alltid er i samråd med hva som anses som trygt med tanke på overbelastning for den enkelte utøver. Dette må lagledelsene i hvert årskull, i samråd med foresatte ta med i betraktning når sesongen planlegges.

Treningstilbudet opp til 10 år bør ikke overskride mer enn 2 treninger per idrett og 3 treninger per idrett opp til 13 år, slik at barnet kan delta på ulike aktiviteter og slippe å måtte foreta et valg i forhold til idrett for tidlig.

Dette betyr i praksis at barn eksempelvis kan delta på 2 håndballtreninger og en fotballtrening i håndballsesongen og omvendt i den prioriterte fotballsesongen, uten at dette skal gi konsekvenser med tanke på spilletid og kampantall. Det skal være rom for at en utøver melder frafall til trening på grunn av deltagelse i annen idrett.

Dette må være et tema på foreldremøtet og diskuteres i forkant av sesongene.

For utøvere som ønsker mer aktivitet enn klubben kan tilby finnes det ekstratilbud som både basistrening, fellestrening, håndball- og fotballskole, Coerver, sommerskiskole, samt uorganisert trening mm.

Det er i alles interesse at man unngår å sette utøverne og foresatte i en vanskelig posisjon mellom de ulike idrettene som Utleira IL representerer. Kommer man ikke til enighet skal den aktuelle saken først diskutere på lagsnivå. Hvis saken ikke løses her kan den bringes videre inn til de sportslige lederne i avdelingene før den eventuelt går videre til sportsstyret ved leder.

Dersom Sportslig styre blir kjent med at noen i lagledelsen ikke tilpasser seg retningslinjene i denne avtalen, vil styret gå inn for å bidra i dialogen og gjøre nødvendige korrigeringer.

Som en konsekvens på brudd av samarbeidsavtalen kan lag risikere å miste treningstid, samt eventuelle økonomiske tilskuddsordninger. I alvorlige tilfeller kan Sportslig styre instruere Sportslig leder i avdelingene om omplassering eller avsette personer som ikke tilpasser seg de råd og veiledninger som styret gir gjennom denne samarbeidsavtalen.

Utleira IL mai 2015,
Utleira Sportslig styre


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.