Åpent styremøte for Utleira Håndball

Postet av Utleira IL den 25. Feb 2022


Styret innkaller herved til åpent styremøte (årsmøte for 2021) i Utleira Håndball. 

Årsmøtet avholdes søndag 27. februar kl. 18:00 i Dansesalen Utleirahallen

Saker som et medlem ønsker behandlet i åpent styremøte, må sendes styret senest 20. februar til haandball@utleira.no

Saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene uken før årsmøtet nederst på denne siden.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før møtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på møtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Utleira IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Utleira IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Ansatte med lønn over 80.000,- har ikke stemmerett.

Vi ber alle lag om å sende inn årsrapport for sitt eget lag snarest og senest innen 20. februar. Link til skjema finner her. Her eksempel på utfylling fra i fjor.

Velkommen til åpent styremøte i Utleira Håndball!

Med vennlig hilsen

Styret i Utleira Håndball

 

Saksliste for Åpent styremøte for Utleira Håndball

  • Valg av møteleder og referent
  • Årsberetning - fra avdelingen og alle lagene
  • Regnskap 2021
  • Budsjett 2022
  • Fastsette treningsavgift (høst 2022/vår 2023)
  • Innmeldte saker
  • Valg av representanter til håndballstyret

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.