Ekstraordinært årsmøte 26. januar

Postet av Utleira IL den 1. Des 2021

Ekstraordinært årsmøte
26. januar 2022 kl 19.00
Utleirahallen,klubbhuset

Påmelding til leder@utleira.no t.o.m 25. januar.


Sak: Beslutte å øke kunstgressarealet rundt 11'er bane med over 1500 kvm for treningsfelt. 

I forbindelse med at Utleira Kunstgress 11'er bane skal renoveres til sommeren er det forslag om å utvide arealet for kunstgress slik at det blir et større treningsareal, hvor man kan ha oppvarming, basisøvelser, 3v3-spill og fotball tennis. Dette området anslås til i overkant av 1500 kvm og det er søkt om spillemidler for dette området som treningsfelt. 

Selv om anleggsutvalget og hovedstyret, samt fotballavdelingen støtter disse planene er det viktig at et ekstraordinært årsmøte godkjenner planene, ettersom det er knyttet ekstraordinære kostnader til dette.  Trondheim kommune har disponert nye arealer for kunstgress med en leiepris på kr 0,-  

På bakgrunn i våre vedtektertolker hovedstyret det slik at årsmøte skal fatte et vedtak i en sak av slik økonomisk omfang og betydning.
§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
1) Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

Fullstendige saksdokumentasjon kommer innen 8. desember, en uke før møtet.
https://www.utleira.no/storage/files?uid=1100128935&pfi=63182Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.