Nei til massedeponi Bratsberg/Rundhaug

Postet av Utleira IL den 23. Nov 2020

Vi er gjort kjent med saksdokumentet PS 0067/20, om regional utredning av massedeponi i Trondheimsområdet. Vi ber om at det blir gjort betydelige endringer i kommunedirektørens forslag til innstilling, og at anbefalingen om Bratsberg/Rundhaug massedeponi avvises.

Bratsberg/Rundhaug med 12 mill. kubikk over 10 år vil omregnet bli 250 lastebillass pr dag + retur. I tillegg kommer Øvre Bratsberg som et mulig ytterligere deponi, i tillegg til de 4-500 doningene som passerer området i dag, samt buss og annen trafikk.

Kommunesammenslåingen med Klæbu har også ført til trafikkøkning i samme område. Når Bjørka/Gisvold deponier avsluttes, vil dette være ubetydelig i forhold til den enorme økningen en realisering av Bratsberg/Rundhaug vil innebære.

Vi har i flere underskriftsaksjoner og høringsuttalelser vist til den uholdbare mengden tungtrafikk på strekningen Utleir – Risvollan – Bratsbergveien – Bjørkmyr, med fare for barnas sikkerhet rundt Utleirahallen, gang- og sykkelveg som nærmest blir ubrukelig i ettersuget av de store doningene, helseplager, redusert boligverdi og store omkostninger hva angår nedsatt livskvalitet. Traseen omtales med «middels konfliktnivå», på basis av spredt bebyggelse. Men vegene stopper ikke på Bjørkmyrflata, de går gjennom Risvollan og Nidarvoll, faktisk store bydeler. Vegene passerer nært til fire skoler samt at Utleirahallen som brukes av svært mange barn/unge allerede ligger i ei livsfarlig trafikkmaskin.

Det oppleves dypt urettferdig at vår bydel står i fare for å kunne gå fra ille trafikkbelastning til marerittliknende tilstander. Vi ber derfor om at Bratsberg/Rundhaug plasseres i kategori «høyt konfliktnivå» og skrinlegges. Videre at Trondheims administrasjon og ledelse starter en langsiktig tenkning rundt reduksjon av masser, mer resirkulering og gjenbruk, for å redusere den totale kjøringen.


Risvollan borettslag 

Sameiet Utleir Fri (repr. 6 borettslag)

Utleira skole 

Utleira FAU

Nidarvoll skole 

Nidarvoll FAU

Blakli barnehager 

Utleira IL

NKS Kvamsgrindkollektivet AS 

Norske Kvinners Sanitetsforening Trøndelag-Sør

Trondheim fengsel avd. Leira 

Lerflaten Gård

Edru Livsstil Trondheim 

Stendal skole FAU

Bjørkmyr kulturforening 

Stendalflata huseierlag


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline