Åpen brev fra Utleira Håndball

Postet av Utleira IL den 12. Nov 2020

Til medlemmer i Utleira Håndball

Vi står midt i tider vi aldri før har opplevd. Mange som er berørt på forskjellige måter. Vi har derfor fra håndballstyret laget en liten oppsummering av situasjonen og status i klubben så langt i årets sesong. 

Det som har preget oss mest i styret den senere tid er selvfølgelig dødsfallet til styreleder Stein Johnsrud. Ingen ord kan beskrive meningsløsheten ved dette. Livet er til tider urettferdig og det er når slike ting skjer at man får satt ting i perspektiv. Fokus på uvesentlige detaljer blir mindre viktig, og vi skal heller ta en pust i bakken, ta vare på menneskene rundt oss og vise medmenneskelighet i tiden vi er inne i. 

For styret og klubben betyr bortfallet av Stein at en særdeles engasjert og positiv lagspiller med mange baller i luften er borte. Også en del baller for håndballen som vi i styret må få plukket ned og løst på best mulig måte. 

Det er fortsatt ingen tvil om at styret i Utleira Håndball trenger flere ressurser som ønsker å bidra til å utvikle klubben videre inn i fremtiden. Sittende styre har en overvekt av medlemmer tilknyttet de eldre lagene, og som ønsker å fratre på kommende årsmøte. Det er de yngre lagene som er fremtiden i klubben og som må høres bedre enn i dag. Utleira Håndball har derfor et snarlig behov for 4-5 nye styremedlemmer for å få til en kunnskapsutveksling mellom fratredende og nytt styre til våren. 

Fra sommeren og frem til sesongstart har styret brukt mye tid på korona, smittevern og rutiner i denne forbindelse. Vi skulle gjerne vært dette foruten, men har gjort vårt aller beste for å sørge for å opprettholde tilbudet til de aktive. På grunn av forskjellig tolkning av smittevernsregler (håndballforbund vs idrettsforbundet) har vi brukt en del tid sammen med forbundet for å få ting samstemt. Noe som har resultert til at vi har måttet justere tidspunkt på det meste av kamper i vår egen hall for å avgrense folkemengder og samt få mer tid til vask og desinfeksjon. Veileder for trening og kamp i Utleirahallen oppdateres kontinuerlig hvis dette kreves eller man finner bedre måter å løse ting på. 

Vi har så langt hatt 2 tilfeller av smitte i Utleira Håndball, og vi har derfor fått bekreftet at våre implementerte rutiner i Utleirahallen har fungert som forventet. 

Når det kommer til våre lag og deres sesong så langt er disse veldig forskjellig. Våre senior lag i 4.- divisjon herrer og damer og 3.-divisjon damer er definert som senior bredde. Disse er har så langt ikke kunne trene skikkelig med 1-meters-regel, og seriespill er utsatt på ubestemt tid. Vårt lag i 2.- divisjon damer har siden oktober kunnet trene skikkelig, men seriestarten er fortsatt utsatt. Her blir det trolig oppstart i januar, vi krysser fingrene for dette. Tilrettelagt Håndball er i gang med sitt fantastisk smittende gode humør. Våre nye lag i 2013 årgangen har hatt oppstart og er i gang. Så her er det noe positivt. Våre barne- og ungdomslag fra J/G 8 år til J/G 20 år er også godt i gang både med treninger og kamper. Tilbakemeldingene så langt tyder på at dette går fint. Det er nok litt uvant med forskjellige retningslinjer i alle hallene man er i men vil tro at dette går seg til etter hvert. 

Det blir heller ingen håndballkamp uten dommere. Vi har vært så heldige å fått tak i engasjerte Tina Andreassen, som har stilt seg til rådighet til å være vår dommerkontakt. Hun har fått god oversikt og dialog med våre egne dommere, ca. 12 stk. I tillegg har hun klart å organisere og avholde dommerkurs i disse tider for våre yngste dommere som skal begynne sin dommerkarriere med å lede barnekampene. 

Vi oppfordrer til at alle viser respekt ovenfor håndball dommerne der ute, både egne og eksterne. Uten dommere blir det ingen kamper. Selv om man kan være uenig i enkelthendelser på banen, så gjør de faktisk sitt beste. Respekter det! 

Korona situasjonen har bidratt til at flere Idrettslag har fått økonomiske problemer. Utleira idrettslag har god økonomisk kontroll, herunder også Håndballavdelingen. Til tross for bortfall av budsjetterte inntekter vil vi komme oss gjennom denne situasjonen på en god måte. Dette viser viktigheten av å ha god kontroll på økonomi, slik at vi er robuste nok til å håndtere en situasjon ingen kunne forutsi. 

Mer smitte i samfunnet er ingen god medisin for å holde aktiviteten vår i gang. Vi sitter vel alle og håper på at ting skal slippe og at alt skal bli litt enklere. Håndballstyret vil fortsatt ha stor fokus på å holde aktiviteten i gang, dette er svært viktig for alle utøvere, foreldre, frivillige og trenere i Utleira Håndball. Kanskje er dette viktigere enn noen gang? 

Styret vil benytte anledningen til å takke alle som yter en ekstra innsats for Utleira Håndball i form av et verv eller frivillig innsats i disse dager. 

Vi ønsker alle gode og smittefrie dager og ser frem til å treffe samtlige av dere ved første mulige anledning i en fullsatt Utleirahall. 

Utleira Håndball Styret består i dag av følgende ressurser:
Pål Nøst, konstituert leder
Trond Kvam, sportslig leder
Ann Jeanette Østborg, konstituert sportslig leder yngre (ny)
Anita Grønning, arrangement og dugnad
Ivan Espervik, info, web, kurs
Tina Andreassen, dommerkontakt 


Sportslig hilsen
Pål Nøst
På vegne av Styret i Utleira Håndball 


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline