Smittevernet er viktigst!

Postet av Utleira IL den 23. Apr 2020

Håper alle er enig i at hensynet til liv og helse kommer først. Da må vi terpe smittevernregler hver eneste dag. Noe av det viktigste med å starte med organiserte fotballtreninger er å lære hverandre at det er mulig å leve tilsynelatende normalt med godt smittevern. Her skal klubb, avdeling og lagledelse gå foran som gode forbilder og fortelle hvor viktig smittevernet er. Akkurat nå er smittevernet viktigst av alt, for å få samfunnet til å fungere selv om vi fortsatt skal leve med Korona i måneder og kanskje i et helt år enda. 

Slik skal prioriteringen være
1) Smittevern, både på og utenfor banen.
2) Å møtes og være en del av et fellesskap
3) Et tilbud til alle
4) Å være i aktivitet
5) Å utvikle ferdigheter.

Alle vil tilbake til den hverdagen som vi hadde før pandemien. Det er ikke sikkert at alt blir slik på en lang stund, og det er derfor ikke vits i late som alt er over. Vi kommer fortest tilbake til hverdagen om vi følger smittevernsreglene, slik at at neste smittebølge ikke blir så stor at samfunnet må stenges ned på nytt. Vi må sammen sørge for at færrest mulig blir smittet og enda viktigere at færre dør. 

Vi kan ikke være tjent med at vår aktivitet setter mange mennesker i smittefare, i neste fase i karantene eller sykdom. Vi ber derfor alle om å følge reglene.

Hva betyr dette?
5 gode tips for å få bedre smittevern.

1) Smittevernet må taes på alvor og alle lag bør repetere reglene før hver trening. Det bør også forklares at dette er enkle regler som også gjelder utenfor fotballbanen, for å unngå sykdom og i verste fall død.  Vi må være ansvarlige voksne som hjelper alle til å forstå at dette er viktig og riktig å gjøre om vi ønsker oss tilbake til hverdagen med nærdueller og fotballkamper. 

2) Vi må tørre å si i fra til hverandre. Det er mange regler og mye å forholde seg til. Det gjør at mange vil gjøre feil og da skal det også være greit at vi minner hverandre på de reglebrudd som gjøres og finne gode måter å løse aktuelle problemstillinger på. Sammen blir vi sterkere og hjelper hverandre til å få best mulig aktivitet innenfor de regler som finnes. 

3) Gruppene skal aldri være større enn fem personer og det skal være de samme fem personene gjennom hele treningen, både før under og eter økten. Dersom det er fem spillere på en gruppe må treneren gi instruksjoner fra avstand. Utøvere skal ikke samles på tvers av gruppene, før, under eller etter økten. Trenerne skal altid ha kontroll på hvem som har vært sammen på de ulike gruppene. Dette for å ha kontroll på hvem som har vært sammen om et smittetilfelle oppstår. 

4) At vi holder 2 meters avstand både på og utenfor banen. Det virker som denne reglen bare gjelder på banen. Der fungere det fint. Men det gjelder også før og under trening. Om alle opprettholder mest mulig avstand, så utsetter man seg selv for minst mulig fare for å bli smittet, og man unngår isolasjon og muligheten til å smitte andre. 

5) At all organisert aktivitet er innenfor treningssonen, etter at man har benytter hånddesinfeksjonsmiddel. Vi ønsker ikke organiserte treninger utenfor de sonene som er tilrettelagt for aktivitet. Friidrett har sine områder, fotball andre områder. Det er viktig at den organiserte fotballtreningen inkludert oppvarming og avslutning skjer innenfor treningssonen og ikke i fellesarealene rundt banen. Dette gjelder også for grupper som er for store i forhold til de fire arealene som er tildelt gruppen. Vi ønsker heller at dere booker et område på 7'er banen enn at dere har treninger utenfor banen.  De som trenger lengre treninger ettersom de ikke får ha oppvarming utenfor banen må melde inn behov for mer treningstid. 

Utleira IL har en visjon om å skape idrettsglede. Det skal vi gjøre i størst mulig grad også i denne perioden. Men enkelte ganger blir til å med idrettslagets øverste visjon tilsidesatt for en periode. Vi er inne i en slik periode nå, der smittevernet, liv og helse er viktigere enn både aktiviteten og idrettsgleden. Allikevel ser vi at det er gode muligheter til å få til begge deler. 

Må tilslutt berømme trenere, lagledere og andre frivillige som gjør sitt beste. Uten dere ville det ikke vært mulig å gjennomføre aktiviteten i en så krevende tid. Sammen må vi gjøre hverandre bedre, for å få aktiviteten både så god som mulig og ikke minst så trygg som mulig. Takk for innsatsen, dette skal vi klare sammen. 

 


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline