Permitteringer og status for aktivitet i Utleira IL under Covid19

Postet av Utleira IL den 23. Mar 2020

Det har 23. mars blitt gjennomført et digitalt hovedstyremøte i Utleira IL, der situasjonen rundt Covid19 i Utleira IL har blitt drøftet. Hovedstyret ble enig i møtet om å informere om status rundt aktivitet i Utleira IL og Covid19 (Korona-pandemien).

Permittering av ansatte
Administrasjonen og driftspersonell er permittert, med unntak av daglig leder. Alle ansatte trenere og aktivitetsledere er også permittert. Bakgrunnen for permitteringene er at aktiviteten og inntektsgrunnlaget i stor grad har forsvunnet som følge av at all idrettslig aktivitet er stoppet. Hovedstyret vil også kontinuerlig vurdere å permittere daglig leder. Vi vil takke de ansatte for god forståelse for at idrettslaget må iverksette tiltak når situasjonen er blitt slik den er. Vi håper pågående situasjon blir kortvarig og at folk kan komme tilbake til jobb i løpet av våren.

Kontaktpunkt for hele administrasjonen
Daglig leder blir i denne tiden kontaktpunkt for alle henvendelser til Utleira IL. Unntaket er idrettspesifikke spørsmål som kan rettes direkte til avdelingsstyret innen den idretten. Daglig leder treffes på tlf 93045500 og leder@utleira.no

Utsettelse av årsmøte
Årsmøte var i utgangpunktet planlagt til 26. mars 2020. I forbindelse med pålegg fra myndigheten ble årsmøtet utsatt til 16. april 2020. Det vurderes fortløpende om årsmøtet skal flyttes til mai. Styret er innstilt på å rette seg til anbefalinger fra myndighetene og vil ta en avgjørelse omkring dette i løpet av uken. Norges idrettsforbund har kommet dispensasjon om at årsmøte kan avholdes innen 15. juni 2020. Lovnorm for idrettslag beskriver at årsmøte skal avholdes innen mars året etter.

Aktivitet
Styret forholder seg til anbefalinger fra sentrale myndigheter og  pr. 23.03.2020 vurderer at aktivitet tidligst kan starte opp igjen 1. mai 2020. Dette betyr at Utleira IL har stengt Utleira Kunstgress, Utleirahallen og Stordalen kunstgress i denne perioden, i tillegg til at alle aktiviteter som treninger og kamper er innstilt. Treningsstudio vil heller ikke åpne i april slik utsiktene er pr i dag.

Kioskvarer
Det vil innen kort tid bli mulig å kjøpe kioskvarer til rabattert pris. Dette er varer som går ut på dato i løpet av april/mai.  Vi ønsker å arrangere et utsalg av disse varene slik at idrettslaget ikke går i store tap på varer som burde være lette å omsette.

Økonomi
Utleira IL har store tap på bakgrunn av stopp i all aktivitet., men er nok samtidig ikke blant de idrettslagene som er hardest rammet. Utleria Il er i en god økonomisk situasjon med god likviditet, men har også store forpliktelser i forhold til ansatte og lån. Utleira IL ved daglig leder og hovedstyret jobber med å kartlegge de tap som er reelle både på kort og lengre sikt. 0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline