Innkalling til årsmøte 28. mars kl 19.00

Postet av Utleira IL den 4. Mar 2019

Kjære medlemmer
Endelig, 28. mars kl. 19.00, er det årsmøte i Utleira Idrettslag. Møtet avholdes i klubbhuset i 2. etg. i Utleirahallen. Alle er velkommen, men det er kun medlemmer over 15 år som har stemmerett.

Forslag til saker 
Alle medlemmer kan komme med forslag til saker til årsmøtet.
Sendes pr e-post til leder@utleira.no innen 14. mars kl. 12.00

Agenda for årsmøtet.
Åpning.
1. Godkjenning av fremmøtte representanter.
2. Godkjenning av forretningsorden, og innkalling.
3. Valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Årsmelding 2018 for hovedlaget og avdelingene.
5. Regnskap 2018, Revisors beretning og kontrollkomiteens beretning.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent for 2020, og treningsavgifter i de ulike idretter.
8. Budsjett 2019
9. Organisasjonsplan.
10. Engasjere revisor
11. Valg
Avslutning.

Tillegg 1. Sportsplaner
Tillegg 2. Årshjul
Tillegg 3. Referater fra åpne styremøter
Tillegg 4. Presentasjoner fra åpent styremøte

Årsmøtepapirer og underlag offentliggjøres som nedlastbare filer på denne siden minimum 1 uke før årsmøtet. 

Vi håper på stor oppslutning rundt årsmøtet. 

__________________________________________

Siste dokumenter lagt inn i mappestrukturen under linkene
22.03.2019 - 5. Regnskap Fotball
22.03.2019 - 8. Budsjett Fotball
22.03.2019 - 4. Årsmelding Fotball
22.03.2019 - 4. Årsberetning fra Håndball
22.03.2019 - 5. Kontrollkomiteens beretning
22.03.2019 - 10. Engasjere revisor for 2019
22.03.2019 - 1-3. Årsmøtepapirer for sak 1-3
21.03.2019 - 11. Valg - Innstilling fra valgkomiteen
21.03.2019 - 11. Valg - Innstilling fra hovedstyret til ny valgkomite
21.03.2019 - 9. Organisasjonsplan
21.03.2019 - 5. Regnskap Hovedlaget
21.03.2019 - 5. Regnskap Allidrett/Innebandy
21.03.2019 - 5. Regnskap Basketball
21.03.2019 - 5. Regnskap Ski/Friidrett
21.03.2019 - 8. Budsjett Ski/Friidrett
19.03.2019 - 4. Årsberetning fra hovedlaget
17.03.2019 - 5. Regnskap med noter (Offisielt regnskap for hele idrettslaget) 2018
14.03.2019 - 5. Revisjonsberetning
13.03.2019 - 5. Regnskap Håndball
13.03.2019 - 8. Budsjett Håndball
13.03.2019 - 4. Årsberetning alle lag Håndball
09.03.2019 - 7. Medlemskontingent og treningsavgifter
09.03.2019 - 8. Budsjett Hovedlaget 2019
05.03.2019 - 8. Budsjett Allidrett 2019
05.03.2019 - 4. Årsberetning Allidrett og Innebandy 2018
05.03.2019 - 8. Budsjett Innebandy 2019
04.03.2019 - 4. Årsberetning Ski/Friidrett 2018

Siste tilleggsdokumenter
22.03.2019 - T3. Referat - Åpent styremøte Fotball
21.03.2019 - T3. Referat - Åpent styremøte Allidrett og Innebandy
21.03.2019 - T3. Referat - Åpent styremøte Ski og Friidrett
21.03.2019 - T2. Årshjul Håndball
21.03.2019 - T1. Sportsplan - Håndball
21.03.2019 - T3. Referat - Åpent styremøte Basketball
21.03.2019 - T3. Referat - Åpent styremøte Håndball
21.03.2019 - T4. Presentasjon - Åpent styremøte Ski og Friidrett
05.03.2019 - T1. Sportsplan - Allidrett
05.03.2019 - T2. Årshjul - Allidrett
05.03.2019 - T2. Årshjul - Innebandy


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline