Aktivitetslederkurs barneidrett Klæbu – november 2018

Postet av Utleira IL den 4. Nov 2018

Trøndelag Idrettskrets arrangerer aktivitetslederkurs barneidrett (16 timer) i Klæbu. Kurset går over tre kvelder, pluss 2 timer E-læring (selvstudium). Kurset er første del av idrettens trenerstige, og deltakerne får kursbevis. Målet med kurset er å tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gjør en i stand til å tilrettelegge og gjennomføre god og hensiktsmessig trening for barn. Det er både praktiske og teoretiske økter alle kvelder. Kurset gir en god forståelse av det spesifikke med å trene barn, hvor tema som trenerrollen og barneidrettens verdier blir grundig behandlet. I tillegg får man massevis av idéer til leiker, stafetter, øvelser og aktiviteter som gir mestringsopplevelser og fremmer barns motoriske utvikling og bevegelsesglede! 

Målgruppe: Aktivitetsledere/trenere og foreldre i allidrett/idrettsskoler/særidretter som arbeider med barn 5-10 år, skole- og SFO-ansatte, andre interesserte 

Tid og sted: Tirsdag 13. november – i kulturhuset eller samfunnshuset
                    Torsdag 15. november – Tanem gymsal
                    Torsdag 22. november – Tanem gymsal
ALLE DAGER FRA KL 18-22 

Innhold: Hva er god barneidrett? Fokus på barneidrettens verdigrunnlag Barns utvikling og læring - fysisk, motorisk, psykisk og sosialt Hva kjennetegner en god barneidrettstrener? Fokus på trenerrollen, god organisering og tilrettelegging Praktiske og nyttige tips til barneidrettstreneren 

Kursavgift: Idrettslaget dekker deltakeravgiften for Utleira IL medlemmer, inkludert boka Barneidrettstreneren.

Påmelding for Utleira IL medlemmer er til leder@utleira.no innen onsdag 7. november.

Kurslærer: Vidar Sørensen, Trøndelag Idrettskrets 

Still i treningsklær alle dager, også til å være ute i☺ Ta med mat og drikke, skrivesaker. Drikkeflaske til aktivitetene. 


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline