Nå ansettes to idrettskontakter i Utleira IL

Postet av Utleira IL den 8. Sep 2018

Idrettsrådet i Trondheim støtter Utleira Il med å lønne to personer for å være idrettskontakter i idrettslaget. Dette betyr i stor grad å være et bindeledd mellom trener/støtteapparat og utøver/familie for å ha best mulig forståelse og kommunikasjon med familier og utøvere som skal integreres gjennom idretten.

Formålet med tilskuddet fra Idrettsrådet er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. Idrettskontaktens overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn/unge/foresatte å delta i idrettslaget. 

Arbeidsoppgaver
1. Idrettskontakten skal etablere kontakt med foresatte
2. Gi informasjon om idrettslaget og de forventninger som stilles.
3. Er informasjonsflyten fra laget til familien lettfattelig? Får de den informasjonen de trenger? Er det noe man ikke forstår? Eventuelt finne nye måter å kommunisere enklere på.
4. Formidle informasjon om treningsavgift og medlemskap. Informere om alternative betalingsformer (redusert betaling, oppdeling av avgifter etc)
5. Kartlegge om barnet har behov for skyss og finne løsning på dette i samråd med andre foreldre i laget
6. Kartlegge behov for utstyr. Ta kontakt med hjemmet for å å få foresatte til å skaffe nødvendig utstyr. Dersom det ikke lykkes,- ta kontakt med inkluderingsansvarlig i idrettsrådet
7. Gi god og tidlig informasjon i forbindelse med turneringer. Hva kreves av utstyr eller betaling? Hvem har ansvaret for barnet dersom det er overnattingstur? Sover gutter og jenter sammen?
8. Delta på Idrettsrådet i Trondheims inkluderingsseminar
9. Gjennomføre e-læringskurs, Barneidrettens verdigrunnlag
10. Motta og behandle henvendelser fra Idrettsrådet i Trondheim gjennom inkluderingsansvarlig eller aktivitetsguide (gjelder nye barn som ønsker å delta på idrett)  

Første idrettskontakt som er ansatt i Utleria Il er Jamal Hassoun (bildet). Han har vært en del av Utleira siden januar og vi ser at arbeidet som idrettskontakt fungerer meget bra. I løpet av neste uke kommer det nok en idrettskontakt til Utleira IL. Mer info om dette kommer. 

Pr i dag har idrettslaget bra med språkressurser når det gjelder arabisk. Om det er neon lag som ønsker bedre kommunikasjon med arabisktalende foreldre, ta kontakt med Daglig leder: leder@utleira.no. Vi ser også etter egnede personer som snakker andre språk. 0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline