Årsmøte flyttes til større lokaler - Innkalling til årsmøte i Utleira IL 22. mars kl 19.00

Postet av Utleira IL den 22. Feb 2018

På grunn av stor oppmerksomhet og muligheten for mange deltakere på årsmøtet blir årsmøtet flyttet fra klubbhuset til sosialt rom/dansesal/selskapslokale i 2. etg i Utleirahallen. Grunnen for økt oppmerksomhet og mulig økt deltakelse handler om sakene som har kommet til behandling. 

Utleira Il inviterer alle til årsmøte i Utleira IL 22. mars kl. 19.00. Møtet avholdes på sosialt rom/dansesal/selskapsrom i 2. etg i Utleirahallen. Det er kun medlemmer som har fylt 15 år og har betalt årets medlemskontingent som har stemmerett. Det samme gjelder de som skal være valgbare.  

Agenda for årsmøtet.

               Åpning.

1.           Godkjenning av fremmøtte representanter.

2.           Godkjenning av forretningsorden, og innkalling til årsmøte.

3.           Valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4.           Årsmelding fra hovedstyret for 2017.

5.           Behandle offisielt regnskap 2017, herunder Revisjonsberetning 2017 og Kontrollkomiteens
              beretning 2017.

6.           Behandle forslag og saker

7.           Fastsettelse av medlemskontingent for 2019.

8.           Vedta budsjett 2018

9.           Behandle organisasjonsplan.

10.         Engasjere revisor for 2018

11.         Valg

Årsmøtet avsluttes.

Dersom det er spørsmål til hovedstyret og administrasjonen kan dette besvares etter årsmøtet er ferdig. 

Alle årsmøtedokumenter blir fortløpende lagt ut på denne linken. Alt skal være offentliggjort innen 8. mars. 

Dokumenter:

Årsmøtepapirer
Agenda
1: Godkjenning av fremmøtte representanter.
2: Godkjenning av forretningsorden, og innkalling til årsmøte.
3: Valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
.
7: Fastsettelse av medlemskontingent for 2019.
10: Engasjere revisor for 2018

Årsberetning
4: Årsberetning fra Hovedstyret
4.1: Årsberetning fra avdelingene
Fotball
Ski/Friidrett
Håndball
Allidrett/Innebandy

Regnskap
5.1: Offisielt årsregnskap 2017 for Utleira IL
5.2: Avdelingsregnskap
Fotball
Håndball
Håndball damer 2.div
Ski/Friidrett
Allidrett/Innebandy
Hovedlag
5.3: Hovedbok resultatposter
5.4: Revisjonsberetning
5.5: Kontrollkomiteens beretning

Saker

6.1: Utleira IL søker om medlemskap i Norges Basketball Forbund
6.2: Det innføres familie/søskenmoderasjon for treningsavgifter fra 2019
6.3: Nedleggelse av Futsal Eliteserie, håndball damer 2.div, innebandy og basketball
6.4: Utrede mulighetene for å profesjonalisere sportslige funksjoner i Utleira IL
6.5: Utarbeidelse av en helhetlig sportslag plan for Utleira IL
6.6: Krav til innebandy om å etablere en godkjent avdeling innen neste årsmøte for videre aktivitet.

Budsjetter
8.1: Sammenstilling av alle budsjetter for Utleira IL
8.2: Avdelingsbudsjetter
Hovedlaget
Fotball
Ski/Friidrett
Håndball
Allidrett/innebandy

Organisasjonsplan
9.1: Organisasjonsplan
9.2: Grupper
9.3: Daglig leders stillingsinstruks

Valg
11.1: Valgkomiteens innstilling og styrets innstilling til valgkomite.

Ekstra 
Referater fra åpne styremøter i avdelingene - Håndball, Fotball, Allidrett/Innebandy
Årshjul - Allidrett/Innebandy
Sportsplan - Allidret/innebandy
Presentasjon -Futsal, Fotball
Nye aktivitetsavgifter: Ski/Friidrett

Basketball
Årsplan 
Sportsplan Utleira IL Basket 2017 
Utleira Basketball - Budsjett for spill i 2m 2017
0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline