Ekstra styremøte i Håndball og ny leder for håndballstyret

Postet av Utleira IL den 6. Feb 2018

Oppsummering:

Styret i håndballavdelingen har hatt ekstra møte der Atle Tvinnerheim ble bedt om å stille seg til disposisjon som leder for håndaballstyret. Atle ble enstemmig valgt som leder for håndballstyret. All aktivitet i Utleira IL håndballavdelingen går som vanlig.


Informasjon:

Hovedstyret hadde ekstra styremøte Tirsdag 30.01.2018. Møtets agenda var hvordan Utleira IL kan bidra til å legge til rette for best mulig videre drift for Utleira IL håndball.

Hovedstyret gjorde følgende vedtak:

 • Hovedstyret ved styreleder ber Idrettskretsen ved Robert Olsvik om å bistand til å utrede saksfremlegg for fremlegging for hovedstyret vedrørende konkrete spørsmål knyttet til viktige saker som har fremkommet i dialog med håndballstyret. Utredning skal deretter behandles av hovedstyret.

 • Hovedstyret ber daglig leder prioritere og sette av en større del av sin stilling til å bistå og utføre administrative oppgaver som håndballstyret ønsker utført. Daglig leder bes sørge for at andre oppgaver dette vil påvirke utsettes eller løses på andre måter til det beste for Utleira IL.

 • Styreleder i hovedstyret Atle Tvinnereim og Raymond Bergesen stiller i ekstra styremøte i Håndball onsdag 31.01.2018 for å avklare deres behov for videre bistand i perioden frem til ordinært valg.

 • Hovedstyremedlem Raymond Bergesen leder budsjettarbeid for 2018 for håndballavdelingen, og ferdigstille regnskap for 2017.

Håndballstyret hadde ekstra styremøte Onsdag 31.01.2018 klokken 18:00 i hallen. Agenda for møtet var konstituering av styret etter at deler av styret trakk seg fra sine verv.

Fra håndballstyret deltok:

 • Christian Hjelseth
 • Marius Hellem
 • Ola Jenssen deltok per telefon.

I tillegg deltok leder for hovedstyret, Atle Tvinnereim, og hovedstyremedlem Raymond Bergesen.

Håndballstyret ba styreleder fra hovedstyret om å påta seg å være styreleder for Håndball frem til ordinært årsmøte.

Håndballstyret vedtok enstemmig å konstituere Atle Tvinnereim som leder for håndballstyret og avdelingen. Atle Tvinnereim vil bidra til den administrative driften av avdelingen i perioden frem til ordinært årsmøte.

Kontrollkomite og Valgkomite er holdt fullt informert om og involvert i pågående prosesser, og er løpende spurt til råds i arbeidet.

Gjeldende styre for håndball for perioden frem til ordinært årsmøte er:

 • Leder: Atle Tvinnereim
 • Medlem: Christian Hjelseth
 • Medlem: Marius Hellem
 • Medlem: Ola Jenssen


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline