Vellykket hallprosjekt, til tross for tapt rettssak

Postet av Utleira IL den 11. Aug 2017

Utleira IL har gjennomført et meget godt hallprosjekt som har blitt presentert for mer enn 30 idrettslag fra store deler av landet, samt store anleggskonferanser og politikere fra mer enn 10 kommuner. Idrettslaget har fått ros i NIF sin årsmelding på grunn av positiv vekst og et godt anleggsprosjekt. Utleirahallen er en suksesshistorie.

Byggeprosjektet var krevende da det stort sett ble benyttet frivillige i dette arbeidet, i tillegg til noen innleide ressurser med spesialkompetanse. Til tross for den tapte rettsaken på slutten av prosjektet, har anleggsutviklingen vært meget positivt for klubben. Prosjektet har dekt de behov som idrettslaget hadde og det er levert innenfor budsjett og i henhold til fastsatt fremdriftsplan. Prosjektet er fullført nesten uten fordyrende endringsmeldinger.

Vi har vært en krevende byggherre ut fra de løsninger vi beskrev og vi har hele tiden jobbet innenfor begrensende rammer. At vi til slutt var uenige om deler av leveransene er ikke uvanlig i anleggsprosjekter. Det er beklagelig at vi ikke har klart å komme til enighet med entreprenøren.

Konflikten gjelder grensesnittet mellom grunnentreprenør og hovedentreprenør. Utleira IL leide inn ekstern ekspertise for å hjelpe oss slik at dette ble riktig. Vi brukte lang tid og var nøye med detaljene rundt dette arbeidet, nettopp for å unngå en mulig konflikt.

I flere byggherremøter ble denne saken diskutert og Utleira IL kom med flere forslag til løsning. Utleira IL ønsket ikke å betale en mottatt faktura, da vi mente at denne fakturaen var sendt til feil adressat. En god stund etter at hallen var ferdig bygd, ble Utleira IL v/styreleder stevnet for retten.

Utleira IL har i alle mulige sammenhenger ønsket å megle for å finne en løsning, uten at motparten var interessert i dette. Roar Østgaard og Kari Viken representerte Utleira IL i tingretten. Der tapte vi saken. Etter en fullstendig gjennomgang med advokat og Roar Østgaard, bestemte en enstemming anleggsgruppe og hovedstyre at man skulle anke saken. I lagmannsretten tapte vi saken på nytt. Det er ingen grunnlag for videre anke. 

Vi vinner sammen og vi taper sammen. I denne prosessen har anleggsgruppa og styret vært samstemte om at Utleira IL ikke skulle betale den aktuelle regningen, da vi mente at vi allerede hadde betalt for dette arbeidet til en annen entreprenør. Utleira IL har hele veien ønsket å sette seg ned rundt bordet og komme til en god løsning for alle parter, uten å lykkes med dette. Anleggsgruppen og styret har vært samstemte om valg av advokat, at vi skulle anke og at Roar Østgaard skulle representere Utleira IL i ankesaken. Styret og anleggsgruppa har handlet ut i fra våre forutsetninger, anbefalinger fra advokat, og sunn fornuft. Vi har gjort det vi kunne for å få et best mulig resultat i saken og grunnen for en anke, var at vi trodde at resultatet ville bli bedre for oss.

Kostnadene for hele saken ligger innenfor 1,5 % av totale anleggskostnader for Utleirahallen. Hele regningen og merkostnadene for rettsprosessen er betalt. Totalsummen på dette var i overkant av en million kroner. Selv etter dette har idrettslaget god likviditet. Økonomien er fortsatt god, men det er viktig at vi fortsetter med nøktern og kostnadseffektiv drift av idrettslaget for å opprettholde god økonomi også i tiden fremover.

Vi takker anleggsgruppa og spesielt Roar Østgaard for det arbeidet som er lagt ned. Av og til blir det ikke som man håpet, men sluttproduktet av anleggsutbyggingen er over all forventning.  Vi er stolte og glade for å ha Utleirahallen. I lever nå i en 40 år gammel drøm, med egen hall og bane. Takk til alle som har bidratt. 0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline