Send inn din merknad angående etablering av flere massedeponier og økt tungtrafikk

Postet av Utleira IL den 14. Feb 2017

Si din mening til Trondheim Kommune angående økt Tungtrafikk forbi Utleira skole og Utleira Idrettspark. Fristen for å levere din merknad er 14.02.2017 og gjøres her.

Under er merknaden som er levert fra Utleira IL, med hjerte for lokalmiljøet.

______________________________________________________

Angående Øvre Bratsberg, del av 119/5, detaljregulering, Referansenummer 13/17664

Utleira Idrettslag er bekymret for trafikksikkerheten rundt Utleirahallen og Utleira Kunstgress, som følge av massiv økning av tungtrafikk på veien forbi disse områdene. Det samme gjelder trafikk forbi Utleira skole. Det skal være trygt for barn og ungdom å bevege seg fritt mellom skole, idrettsanlegg og hjemmet. Økt trafikk, og spesielt økt trafikk fra tungtransport vil gjøre hverdagen utrygg, som igjen kan forårsake at flere foreldre ønsker å kjøre sine barn til skole og fritidsaktiviteter. Dette vil øke trafikken ytterligere.

Det er spesielt krysset Utleirveien/Kastbrekkveien som er uoversiktlig og bør utbedres. I Kastbrekkveien er det kun fortau på østsiden av veien. Dette fortauet har ikke noen forsvarlig krysning til fortau på noen sider av Utleirveien. Foreslår her at man forlenger dette fortauet 20 meter og har en opphøyd fotgjengerovergang over Utleirveien. Det bør også vurderes fotgjengerovergang over Kastbrekkveien, gjerne opphøyd. I dette krysset stopper to gangveier uten videreføring over veien. Det finnes ingen fotgjengerovergang. Ber om at kommunen gjør en utredning for å øke sikkerheten rundt dette krysset. Dette krysset benyttes av barn og ungdom som skal til Utleira Idrettspark, fra hele Akka Bakka, Tomset Terrasse, og store deler av Risvollan og Steinan. Krysset brukes også for mange som bor vest for Utleirveien når de skal til Estenstadmarka på tur.

Videre er vi bekymret for trafikksikkerheten for alle som benytter Jonsvatnet- og bratsbergrunden til trening og mosjon. Dette gjelder løpende, syklister og rulleskiløpere. Utleira IL har tilknytning til Bratsberg skistadion og det er naturlig for våre medlemmer å bruke området mellom skistadion og Utleirahallen til trening, i tillegg til transport for å komme til/fra treninger i Bratsberg. I området mellom Randlia og Bratsberg skole foregår det mye organisert løpetrening langs veien, spesielt på sommeren. Her deltar barn helt ned til 11-12 år.

Jonsvanns- og Bratsbergsrunden er trolig de mest brukte rutene for mosjonister på denne siden av byen. Spesielt på sykkel. Ved Lia Pukkverk stopper fortau i retning mot Bratsberg. Kommunen bør se på tiltak for å øke trafikksikkerheten i fortsettelsen fra lia Pukkverk i retning mot Bratsberg. I tillegg til problemstillingen rundt mosjonister, er det skolebarn som går fra og til skolebuss i disse områdene uten fortau. På høsten har ski/friidrett mye aktivitet i skogen på østsiden av Bratsbergvegen. Når dette foregår så krysser mange barn og ungdommer veien på vei til og fra marka.

Områdene rundt Utleirahallen brukes til rulleski, for nybegynnere og barn. Først og fremst på fortau, men vi ser at økende tungtrafikk vil redusere tryggheten og trivselen ved slik aktivitet. Dette området er godt egnet til rulleskilek da det er relativt flatt. Strekningen mellom Utlairahallen og Lia pukkverk er pr. i dag det eneste trygge alternativet for rulleskitrening i vårt område. Trygt i den forstand at det er en separat gang/sykkelvei med god nok asfalt. Området brukes svært mye på sommer og høst, nesten hver eneste dag. Det er her viktig at fortau holdes fri for stein, grus og annet som kan forårsake ulykker. Tenker da spesielt på massedeponi som er etablert ved Kvamsgrind. Denne typen massetransport alltid generer mye støv, sand og grus som tenderer til å samle seg på siden av veien. Kosting av disse områdene som benyttes av rulleskiløpere må gjøres hyppig.

Dersom området nå skal belastes med mer trafikk så er det svært viktig at kommunen setter fart i prosessen for å godkjenne og realisere Næranlegg Øst, som skal inneholde rulleskitrasèer. Ref. sak som er fremmet av en samarbeidsgruppe bestående av alle skiklubbene på østsiden av Trondheim.

Utleira IL mener at det bør tilrettelegges for økt trafikksikkerhet for at det skal være forsvarlig å øke tungtrafikken i området vesentlig, som er realiteten i ved å ha opptil fem massedeponier i Brattsbergveien. Støy og økt støvmengde på grunn av økt tungtransport reduserer trivselen og forringer verdien av bydelen. Det bør også tas hensyn til at bydelen vil ha stor utbygging av boliger og øvrig infrastruktur de neste årene. Totalbelastningen av massedeponier og utbygging vil bli meget stor for vår bydel om det ikke gjøre tiltak i forkant.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline