Info om Utleira IL Ski/friidrett

Postet av Utleira IL den 20. Jan 2015

Styret i Utleira IL Ski/friidrett

Leder: Stig Ove Næss, stigones@hotmail.com

Økonomiansvarlig: Linda Uglem, lindauglem@hotmail.com

Dugnadsansvarlig: Trine Bjarkøy, trinebjarkoy@gmail.com

Styremedlem: Håvard Hamstad, haavham@gmail.com

Styremedlem: Øivind Aunøien, oivindaun@hotmail.com

Styremedlem: Trude Hjulstad, trude.hjulstad@ntnu.no

Organisasjonsnummer: 983 774 318
Kontonummer: 4358 16 19538
Postadresse: Utleira IL Ski/friidrett, Postboks 3625 Risvollan, 7431 Trondheim.


Aktivitetsavgift og medlemskontingent
Medlemskontingent og aktivitetsavgift betales via Rubic.


Treningsavgift ski:

GruppeTreningsavgift
12 år og yngre500,-
13 år og eldre1000,-


Treningsavgift Friidrett:

GruppeTreningsavgift 
12 år og yngre500,-
13 år og eldre1000,-Treningsgrupper Utleira IL Friidrett:


Treningsgruppe 1: 2010 og yngre

Mandag 1700 - 1800 på Trondheim stadion på Øya.

Trener:

Fride Vullum-Bruer, 98667654,  fride.vullum.bruer@gmail.com

Camilla Hornemann, 97690477, camilla_778@hotmail.com

Kjersti Margrethe Haave Myran, 48136891, smiskar@online.noTreningsgruppe 2: 2009 – 2010.

Mandag 1800 - 1930 på Trondheim stadion på Øya

Fredag kl. 1700 - 1800 på Trondhem Stadion på Øya. 

Trenere: 

Trener: Fride Vullum-Bruer, 98667654,  fride.vullum.bruer@gmail.com

Arne Moe, 90938998, arne.moe@smn.no

Hans Martin Øverkil, 90011919, broderaage@gmail.com

Frode Flemsæter, 90577029, frodeflems@gmail.com

Tor Urdalen, 41685499, tor@urdalen.no

 

Treningsgruppe 3: 2006 - 2008

Mandag kl. 1930 - 2100 i Ranheimhallen.

Onsdag kl. 1800 - 1930 i Ranheimhallen. 

Fredag kl. 1800 – 1930 i Ranheimhallen

Trenere:

Stig Ove Næss, 40540190, stigones@hotmail.com

Stig Nilsen, 41420421, stig.nilsen66@gmail.com

Tore Husby, 90404901, t-hu2@online.noTreningsgrupper Utleira IL Ski:

Treningsgruppe 1, 2012-2014 

Oppstart etter høstferien. Tirsdager kl 18.00 – 19.00, oppmøte ved Utleirhallen. Så snart det blir snø flytter vi treningene til Bratsberg skistadion.

Trenere: Håkon Selvnes, mob: 470 96 502, haakon.selvnes@gmail.com, Øivind Aunøien, Linda Uglem og Karl Falch.


Treningsgruppe 2 2008-2011

Tirsdager kl 18.00 – 19.30, oppmøte ved Utleirhallen. Så snart det blir snø flytter vi treningene til Bratsberg skistadion.

Torsdager kl 18.00 – 19.30, oppmøte ved Utleirhallen. Så snart det blir snø flytter vi treningene til Bratsberg skistadion.

Trenere: Sten Even Erlandsen, mob: 414 99 722, stenevene@gmail.com,  Torgeir Brurok, Øivind Aunøien og Lene Sletbakk.


Alle treninger legges inn i som aktivitet i Spond. Der vil du finne mer informasjon for hver trening og eventuelle beskjeder. Vi oppfordrer alle til å svare på om de skal delta på treningen eller ikke.
Gruppelenke for å bli medlem i Spond: https://group.spond.com/ZLIR


Generelt

Betalt aktivitetsavgift pr aktivitet for hele sesongen gir rett til deltagelse på fellestreninger, samlinger og andre aktiviteter i regi av Utleira Ski eller friidrett.

En skisesong går fra 1. mai til 30. april. Aktivitetsavgiften betales ut ifra sesongens årsklasse. Årsklassene i ski følger den alderen barnet når etter nyttår inneværende sesong. Eks født i 2014, fyller 8 år i 2022 = G8 / J8. Friidrett følger kalenderåret.

Er det ønskelig å dele innbetalingen inn i to terminer, så bidrar klubben med dette. 

Dekning av startkontingenter i konkurranser, tilskudd til reiser/aktiviteter osv. forutsetter at aktivitetsavgift i kategori «Aktiv» er betalt til Utleira IL Ski/friidrett for den aktuelle sesongen.

Utleira Ski/friidrett dekker startkontingenter som følger:

* For utøvere tom. 12 år (barn): Terminfestede konkurranser (NSF) i Midt-Norge (ST, NT, MR) * For utøvere 13+ år (ungdom, junior, senior): Terminfestede konkurranser (NSF) i Norge

Dette ihht barneidrettsbestemmelsene.

Startkontingenter i andre konkurranser dekkes ikke. Styret kan imidlertid godkjenne hel eller delvis dekning av deltagelse i andre konkurranser etter søknad på forhånd.

Deltagelse i tur-/mosjonsrenn og -løp dekkes ikke.


Regler for økonomisk støtte

Utøverne har rett til økonomisk støtte fra klubben ved deltagelse på følgende

Ski:

Per deltager som starter/har deltatt på: 

- Norgescup per helg kr 1 000,-

- Midt-norsk mesterskap kr 500,- per helg

- Hovedlandsrennet kr 1000.-

- Skandinavisk cup senior kr 1000,-

 

Friidrett:

Per deltager som starter/har deltatt på: 

- NM, Jr NM og UM kr 1000,-

- Tyrving lekene både innendørs og utendørs kr 1000,-

- Veidekkelekene kr 1000,’

- Steinkjer indoor kr 500,-


Refusjonsskjema fylles ut etter deltagelse

 

Arrangementet må foregå utenfor Trondheim og omegn.

Medlemmer av Utleira IL Ski og friidrett som ikke stiller på de dugnadene de blir satt opp på, mister retten til økonomisk støtte til skirenn og friidrettsstevner. Hvorvidt kravet om dugnad er innfridd besluttes av styret


Vedr publisering på nettsiden til Ski/friidrett

Styret ønsker høy aktivitet på hjemmesiden og ber om innspill fra alle i gruppa. Målet er at alle gruppene skal være representert gjennom sesongen.

Send bilde med tekst som forteller hvem, hva, hvor, når

(type arrangement, samling, antall deltagere osv) til Trude Hjulstad 

Fokus ligger ikke på resultat, men aktivitet.

Mail: Trude Hjulstad trude.hjulstad@ntnu.no Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.