God jul!

Postet av Utleira IL den 24. Des 2015

Julen har kommet, og jeg håper du fyller den med masse latter og glede sammen venner og familie. Utleira IL ønsker alle medlemmer, foreldre, frivillige og samarbeidspartnere en riktig god jul.

Selv om arbeidslista fortsatt er lang, er julen en fin tid for å ta en pause med litt avkobling og refleksjon. Det er viktig å tenke på og glede seg over det vi sammen har oppnådd i året som har gått. En spesiell takk til alle dere som har bidratt.

På mange måter vil 2015 gå inn i idrettslagets historie som året hvor vi fikk vår egen flerbrukshall.

Drømmen som startet i 2001, ble etter mange års hardt arbeid endelig en realitet. Selv om hallen ikke åpnet før i september, har dette preget idrettslaget gjennom hele året. Først i byggeperioden og senere gjennom åpning og drift av hallen. Dette har til tider vært krevende prosesser, men det har blitt overskygget av de utallige oppsidene dette anlegget gir tilbake til idretten i bydelen.

Endelig har Utleira IL et felles møtepunkt på tvers av idrettene, hvor vi blir kjent med og lærer av hverandre. Vi har fått vår egen hjemmebane. Bydelen har fått sin egen storstue. Hallen har også gitt oss nye muligheter til økt aktivitet i eksisterende idretter, samt mange nye medlemmer.

Ved inngangen til 2016 teller idrettslaget omkring 1400 medlemmer, som er en økning på 580 medlemmer på to år. Grunnen til økte medlemstall er sammensatt, men jeg vil først og fremst peke på økt aktivitet, bedre fasiliteter og rekruttering i alle aldersgrupper. Vi tiltrekker oss ungdom fordi vi generelt har et godt miljø basert på sunne verdier og breddetenkning. Voksne fordi vi har utviklet nye tilbud til denne gruppen, og flere barn fordi tilbudet har blitt kvalitetsmessig bedre enn tidligere.

En annen suksessfaktor i 2015 er etableringen av et sportsstyre, som har bidratt til et langt bedre samarbeid mellom de sportslige avdelingene, samt et større fokus på sportslig utvikling i hver avdeling. Dette er viktig for å få å øke kvaliteten, og forhindre frafall.

I november ble Utleira IL stemt frem til Norges sjette mest populære klubb. Vi har blitt langt mer ettertraktet i sponsormarkedet og har dette året tegnet mange store samarbeidsavtaler. Også idrettspolitisk merker vi at Utleira IL har endret status til det positive. Vi blir oftere og oftere spurt om vårt ståsted i ulike saker. Der vi tidligere spurte om å få lære av andre, kommer i dag mange klubber til oss for å høre om våre suksessfaktorer. Dette åpner for positive samarbeid med andre idrettslag, som kan gi oss nyttig erfaringsutveksling. Takk til alle samarbeidspartnere og sponsorer,

Som alle kan forstå har idrettslaget voksesmerter. Endringsprosessene er mange, og drift av nye anlegg gir oss utfordringer og oppgaver vi tidligere ikke hadde. Stor økning i medlemsmasse og økt aktivitet krever også langt mer informasjon, skrevne rutiner og retningslinjer. Dette arbeidet er påbegynt og blir viktig i 2016. Til tross for enorme investeringer og økt aktivitet i 2015, er økonomien i idrettslaget god.

Et annet viktig arbeid er å implementere vår visjon og våre verdier, på alle nivåer i idrettslaget. Vi skal skape idrettsglede gjennom respekt, inkludering, mestring og engasjement.

I 2016 er det viktig at Utleira IL tar sitt samfunnsansvar ved å inkludere grupper i vår bydel som i dag faller utenfor idretten. Vi vet at det er mange økonomisk vanskeligstilte. En annen gruppe er nye invandrere som etablerer seg i vår bydel. Vi skal forsøke etter beste evne å ta vare på og tilby idrettsglede til alle. Store og små, unge og gamle, uansett legning og etnisk bakgrunn.

Som det synges i den nye Utleirasangen: Om alle sammen blir med å drar, blir det det beste vi har!

Ønsker dere en riktig god jul, og ser frem til et nytt godt år i Utleira IL.

Julehilsen fra
Pål B. Wahl
Daglig leder, Utleira IL

0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline