Rollebeskrivelse for Tilsynsvakt

Postet av Utleira IL den 15. Sep 2015Tilsynsvakt i Utleirahallen skal ha oppsyn med aktiviteten i Utleirahallen, å påse at reglementet følges av samtlige leietakere og brukere. Tilsynsvakten fungerer som brannvernleder i hallen, å skal med dette ha tilegnet seg kunnskap, om hvor nødutganger, slokningsutstyr og alarmsentral er. Hvis brann, påse at alle som befinner seg i hallen kommer seg ut, og samles på fotballbane 11’er. Kioskvakta skal bistå tilsynsvakta med å få kontroll over bygget, å få alle sammen ut og bort på 11’er banen. Skal ringe telefonnr. 110 til brannvesenet først, uansett om det er falsk eller reell alarm. Deretter skal det ringes driftsleder Vidar Magne, på 90844807.

Tilsynsvakt/ kioskvakt, skal være behjelpelig å bistå våre leietakere og brukere av anlegget.

Det er satt opp 2 personer pr.vakt, hvor den ene har ansvaret for tilsynet, og den andre er kioskansvarlig. Tilsynsvakten skal ha fylt 18 år.

Vaktordningen på hverdager, fra Mandag til Torsdag, er delt opp i to skift. Tilsynsvakt og kioskvakt 1, kommer kl. 16.00 – 19.30, tilsynsvakt og kioskvakt 2, kommer kl. 19.30 – 23.00. Kiosken er åpen til kl. 21.30, etter å ha klargjort kiosken, fristilles kioskansvarlig til å bidra i forhold til å hjelpe tilsynsvakta med rydding og andre tilsynsvakt tjenester. Fredag det samme, bare at hallen foreløpig stenger 22.00.

Lørdager er det variabelt med aktivitet, men det kan være aktuelt med åpning fra 08.00-21.00. Søndager er det åpent fra 12-23, og vaktordningen går med følgende 3 skift ordning og 2 personer fra, 12-15.30, 15.30-19, 19-23.

Arbeidsoppgaver
Tilsynsvakten skal åpne hallen til fastsatt tid. Ved åpning skal tilsynsvakten ta en runde i anlegget for å kontrollere at:

 • Skillevegger og basketkurver i hallen er korrekt plassert (nede/oppe, avhengig av aktivitet)

 • Stoler i vestibylen/ kafeen er enten satt på gulvet klar til bruk, eller ved endt vakt, hengt opp på bordene klar for gulvvask. (kan utføre lett renhold ved behov.).

 • Hjertestarter er plassert i boks på veggen inn mot hallen. Ikke vær redd for å bruke denne ved nødstilfelle, da hjertestarteren forteller deg steg for steg, hva du skal gjøre. (Ring 113)

 • Påse at reglementet følges, når det gjelder sko bruk, klister (lys kvaeklister uten harpiks og select sprayklister) støy, lokaliteter (man skal kun ta i bruk leide lokaler.

 • Skal være behjelpelig i forhold til å skaffe leietakere musikk/lyd/sekretariatstyringsenheter, som befinner seg i vaktrom. Ansvaret i vaktrom er kun tilsynsvakten sitt, og skal ikke overlates til noen andre.

 • Det befinner seg ett låsbart nøkkelskap inne i kiosken, der er det nøkler til alle låser i bygget. Nøkler skal ikke lånes ut, det er alltid tilsynsvakta som låser opp, og eventuelt leverer ut utstyr. Nøkler skal alltid puttes tilbake i nøkkelskapet.

I løpet av vakttiden skal det:

 • Følges opp med hensyn til gjeldende klisterreglement i hallen.

 • Følge opp sko bruken i bygget, å få brukerne til å følge reglementet. Utesko med og uten blåposer skal ikke forekomme inne på hallgulvet. Det er lov å gå med sko med blåposer ellers i bygget.

 • Ha gjerne en dialog med brukere av hallen underveis, for å eventuelt snøre opp uklarheter.

Tilsynsvakta skal stenge hallen ved fastsatt tid. Kiosken stenger kl. 21.30. Ved stenging av anlegget skal vaktene ta en runde i anlegget for å kontrollere at:

 • Dørene i hallen er lukket og låst

 • At alle lys, som må slukkes manuelt, slåes av når vi stenger og går. Dette gjelder Sportshallen (Lys regulering i vaktbua), sosialt rom + kjøkken, og klubbhuset.

 • Vinduer i servicebygget (styrkerom, sosialt rom og klubbrom) er lukket og låst.

 • Garderober og tribuner er ryddet for synlig søppel. Eventuelle gjenglemte eiendeler legges i gjenglemtkassen.

 • At det ikke er personer igjen i anlegget

 • Dørene i servicebygg (Hovedinngang og inngang fra kunstgressbane) er lukket og låst

Opplæring
For å delta som vakt skal man gjennomgå opplæring for dette. Følgende opplæring skal gjennomgås:

 • Opplæring som brannvernleder.

 • Opplæring i bruk av låssystem i hallen.

 • Tilsynsvakta skal ha lest gjennom denne rollebeskrivelsen før starten av vakta.

 • Vakter får tilbud om å delta på kurs i bruk av hjertestarter.
0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline